11. december 2023
Facebook

BRATISLAVA 26. februára (WebNoviny.sk) - Nezaradení poslanci NR SR Miroslav Beblavý a Jozef Mihál navrhujú zmierniť tohtoročnú podmienku oslobodenia časti trinástych a štrnástych platov od dane z príjmov a zdravotných odvodov. Podľa návrhu novely zákona o dani z príjmov, ktorý predložili do parlamentu, by na získanie daňových a odvodových úľav v tomto roku stačilo, aby zamestnávateľ vyplatil trinásty a štrnásty plat najmenej v sume 20 % priemerného mesačného zárobku zamestnanca. "Podmienka, aby trinásty plat bol vyplatený vo výške celého priemerného mesačného zárobku zamestnanca, by platila až od roku 2019, kde je predpoklad, že zamestnávatelia budú mať dostatok času, aby sa na to pripravili," uviedli opoziční poslanci. Odporúčame:
Aktualizované: Trináste a 14. platy budú čiastočne oslobodené od daní a odvodov, musia však splniť podmienku Aj pri štrnástom plate by na konci tohto roka podľa ich návrhu stačilo, aby ho zamestnávateľ vyplatil najmenej v sume 20 % priemerného mesačného zárobku zamestnanca. Okrem toho by sa v tomto roku pri oslobodení štrnásteho platu od dane z príjmov a zdravotných odvodov zrušila podmienka, aby zamestnávateľ v júni vyplatil aj trinásty plat. "V roku 2018 je malá pravdepodobnosť, že zamestnávatelia stihnú vyplatiť zamestnancom v júni trinásty plat," zdôvodnili svoj návrh poslanci Beblavý a Mihál.

Novela Zákonníka práce

Prezident SR Andrej Kiska minulý týždeň podpísal novelu Zákonníka práce, ktorou sa zavádza čiastočné oslobodenie trinástych a štrnástych platov od daní a odvodov. Dobrovoľné trináste a štrnáste platy budú postupne oslobodené od daní a odvodov do sumy 500 eur pod podmienkou, že ich zamestnávateľ vyplatí aspoň vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca. Ide o opatrenie, ktoré presadili poslanci za SNS. Čiastočné oslobodenie trinástych a štrnástych platov od daní a odvodov sa bude vzťahovať nielen na súkromný sektor, ale aj na zamestnancov pracujúcich v štátnej a verejnej službe.

Trinásty plat v júni, 14. v decembri

Trináste platy bude zamestnávateľ vyplácať v júni a štrnáste platy v decembri. Schválený pozmeňujúci návrh ich definuje ako peňažné plnenia, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi pri príležitosti obdobia letných dovoleniek a vianočných sviatkov. Podmienkou bude to, aby pri trinástom plate oslobodenom od daní a odvodov pracovný pomer zamestnanca trval nepretržite aspoň dva roky. Oslobodenie štrnásteho platu od daní a odvodov bude podmienené tým, aby zamestnanec pracoval u zamestnávateľa nepretržite aspoň štyri roky a druhou podmienkou bude, aby zamestnávateľ vyplatil zamestnancovi aj trinásty plat.

Čistý príjem sa zvýši takmer o 150 eur

Trinásty plat v sume aspoň priemerného mesačného zárobku zamestnanca bude do výšky 500 eur prvýkrát oslobodený od zdravotného poistenia od tohto roku, od dane z príjmov v roku 2019 a od sociálnych odvodov až od roku 2021. Štrnásty plat v sume najmenej priemerného mesačného zárobku sa do výšky 500 eur prvýkrát oslobodí od zdravotných odvodov od tohto roka, od dane z príjmov takisto od tohto roka a od sociálnych odvodov od roku 2019. Zo sumy trinásteho a štrnásteho platu, ktorá prevyšuje 500 eur, sa bude naďalej platiť daň z príjmov, aj sociálne a zdravotné odvody. Pri konečnom úplnom oslobodení trinástych a štrnástych platov od daní a všetkých odvodov zamestnanec na jednom takomto dodatočnom plate na zdravotnom poistení ušetrí 20 eur (4 % zo sumy 500 eur), na sociálnom poistení 47 eur (9,4 % z 500 eur) a na dani z príjmov 82,27 eura (19 % zo základu dane vo výške 433 eur, teda z hrubej mzdy zníženej o odvody). Celkovo sa tak čistý príjem zamestnanca zvýši takmer o 150 eur. Úspora zamestnávateľa na jednom dodatočnom plate dosiahne na zdravotnom poistení 50 eur (10 % z 500 eur) a na sociálnom poistení 126 eur (25,2 % z 500 eur), čo je spolu 176 eur.

Viac k témam: 13. plat, 14. plat, daň z príjmov, jozef mihál, Miroslav Beblavý, odvody, platy, zákon o dani z príjmov, Zákonník práce, zdravotné odvody
Zdroj: Webnoviny.sk - Poslanci Beblavý a Mihál navrhujú zmierniť podmienky úľav pri 13. a 14. plate © SITA Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 26. februára 2018 (WBN/PR) - Smart Industry konferencia TRENDUSTRY 2018 okrem jedinečnosti svojho konceptu,  potvrdila aj naliehavý záujem výrobných firiem zisťovať ako čeliť výzvam Industry 4.0. Nový koncept využil dvojdňový priestor pre komplexné uchopenie témy akcelerácie firemných procesov pomocou digitalizácie. Účastníkom ponúkol pohľady na implementáciu nových technologických riešení v celej šírke digitálneho ekosystému firmy i mimo nej. Najskloňovanejšími výrazmi konferencie boli inovácie, digitalizácia, ekosystém a človek – aktívny optimista prinášajúci zmeny vo firme, ale aj zákazník, definujúci ďalší vývoj výrobkov a služieb podniku. V hľadaní odpovede na otázku, ako má firma prežiť nápor mohutných technologických zmien si účastníci osvojili tvrdenie, že v novom svete sa nepresadia veľké ryby na úkor tých malých, ale rýchle predbehnú tie pomalé. Unikátnosť TRENDUSTRY spočíva v ponuke konkrétnych riešení, metód a prístupov, pomocou ktorých by mal podnik zvládnuť výzvy štvrtej priemyselnej revolúcie. V troch rôznych tematických sekciách sa postupne preberali všetky dôležité firemné procesy, situácie a možnosti ako ich riešiť. Prezentovali sa reálne príklady aplikácií z praxe, najmä zo slovenských priemyselných podnikov a intenzívne sa o nich diskutovalo. „Na rozdiel od iných konferencií zameraných na smart industry sme prvoplánovo neprezentovali len technológie, ale hovorilo sa o nich v súvislosti s praktickými riešeniami. Trendustry je konferencia, ktorá účastníkov významne posúva v celkovom pohľade na problematiku a súčasne poskytne cenné a užitočné informácie a rady. Tento status si chceme udržať. Chceme naplniť inovačné zámery aj v komunikácii s trhom,“ skonštatoval Martin Morháč, predseda predstavenstva SOVA Digital, odborného garanta a organizátora smart konferencie. Veľa sa diskutovalo o tom, že úspešným firmám už nestačí uspokojiť potreby zákazníkov, ale je potrebné poskytnúť im viac, kombináciu atraktivity, dôvery a pokrokových výrobkov. Najväčším obmedzením, a zároveň príležitosťou na zlepšenie, je neporiadok vo firemných dátach. „Každá firma je plná nespolupracujúcich softvérových aplikácií, množstva „dátových ostrovov“, vzájomne neprepojených, množstva situácií, kedy je ten istý údaj nezávisle aktualizovaný vo viacerých systémoch. Excel sa dnes v každej firme používa ako doplnok k informačným systémom, pričom dáta sa zatvoria do súboru a pre ostatných pracovníkov sa stávajú nedostupnými,“ skonštatoval Kristián Zastko, výkonný riaditeľ SOVA Digital. Peter Bolebruch zo spoločnosti Teesys odporúča: „Už dnes uvažujte čo s dátami, ktoré máte zaznamenané a ako ich ďalej využiť, ako s nimi pracovať. Úplne všetky firmy majú problémy s dátami. Dajte si dáta čím skôr do poriadku, ak chcete začať fungovať inovatívne.“  Konferencia venovala veľkú pozornosť pracovníkovi nachádzajúcemu sa uprostred množstva technológií a aplikácií. Technológie, procesy, metódy to všetko je veľmi dôležité, ale rozhodujúcim faktorom je stále človek. To potvrdzuje aj Ján Uriga z PwC Slovakia, ktorý v týchto súvislostiach uviedol: „Kým pred siedmymi rokmi sme hovorili o optimalizácii a zefektívnení, šetrení a technológiách, ako o najdôležitejších oblastiach, ktoré firmy potrebujú v najbližších rokoch riešiť. Dnes sa situácia zmenila, už hovoríme o ľuďoch a inováciách.“ Súčasne potvrdil výsledky odborných debát, ktoré hovoria, že stratégia inovácií a Industry 4.0 musí byť agendou top manažmentu. Ten sa musí snažiť, aby ju dostal do firemnej kultúry, ku všetkým zamestnancov vo firme. Firemná kultúra dokáže významne urýchľovať alebo brzdiť procesy, preto by jej rozvoj mal prebiehať v predstihu alebo aspoň paralelne s nastupujúcou digitálnou transformáciou podnikov. Účastníci sa zhodli, že transformácia firiem zasiahne základné princípy podnikania. „Aplikácia Industry 4.0 je inovačný proces, problémom je, že vo väčšine firiem inovácie nie sú riadeným procesom. To je to, čomu by mali manažmenty firiem venovať pozornosť. Konferencia varovala firmy pred snahou o veľké skoky, pred aplikáciou prostredníctvom veľkých projektov. Je potrebné začať systémom postupných krokov, mať výsledky, potvrdenú návratnosť. To vytvára dôveru, zvyšuje motiváciu a akceleruje rozvoj firiem,“ uzavrel výpočet posolstiev konferencie M. Morháč.

Z myšlienok Trendustry spíkrov

Ján Uriga, PwC Slovakia

Inovácie sú úzko spojené aj so spoluprácou s akademickou sférou. Tá hľadá nové modely a princípy práce a spojenia s firmami. Najčastejšie s firmami spolupracujú na bakalárskych a diplomových prácach. Ale až 40 percent firiem nespolupracuje vôbec. Paradoxne, na otázky o absolventoch škôl, ktorí k nim nastupujú hovoria, že absolventi nemajú potrebné znalosti a dostatočnú prax.

Peter Bolebruch, Teesys

Momentálne je svet postavený na kooperácii a sieťovaní. Ak by ste si mali odniesť niečo z tejto konferencie, pokojne urobte len to, že medzi sebou kooperujte a pokojne aj v rámci konkurencie. Pretože budúcnosť je vo vytvorení ekosystému postaveného na synergii a heterarchii. Skúste premýšľať nad svojim biznisom ako nad platformou, nad ekosystémom.

Martin Morháč, SOVA Digital

Priemysel dnes stojí pred obrovskou výzvou. Mení sa spôsob podnikania, mení sa fungovanie firiem, komunikácia so zákazníkom, sociálne správanie, vzdelávanie. O tomto pohybe musíme diskutovať a hľadať riešenia ako transformovať výrobu jednoducho, ako ju zefektívniť, ako pripraviť firemnú kultúru na zmeny.

Viac k témam: konferencia, SOVA digital, TRENDUSTRY 2018
Zdroj: Webnoviny.sk - TRENDUSTRY 2018: Nemusíte byť veľkými rybami, budúcnosť patrí rybám rýchlym © SITA Všetky práva vyhradené.

WASHINGTON 26. februára (WebNoviny.sk) - Biely dom sa v nedeľu vyjadril, že uvidí, či je záujem o rokovania zo strany Severnej Kórey seriózny. Hovorkyňa Bieleho domu Sarah Huckabeeová Sandersová povedala, že prezident Donald Trump je naďalej odhodlaný dosiahnuť "úplnú, overiteľnú a nezvratnú denuklearizáciu" Kórejského polostrova.

Nové sankcie na Severnú Kóreu

Spojené štáty, Južná Kórea a ďalšie štáty sa podľa slov hovorkyne spoločne zhodujú na tom, že výsledkom akéhokoľvek dialógu s Kórejskou ľudovodemokratickou republikou (KĽDR) musí byť práve denuklearizácia. Odporúčame:
KĽDR je pripravená rokovať s USA, ide o prelomovú udalosť Prezident Trump tiež tvrdí, že "maximálny tlak" na Pchjongjang musí pokračovať, kým sa tamojší režim nevzdá jadrových a raketových programov. Americká vláda uvalila minulý týždeň nové sankcie na Severnú Kóreu.

Prelomová informácia

Podpredseda Ústredného výboru vládnucej komunistickej Kórejskej strany práce Kim Jong-čol v nedeľu v juhokórejskom Pjongčangu vyhlásil, že KĽDR je pripravená na rokovania so Spojenými štátmi. Severokórejský vodca Kim Čong-un má podľa neho "jednoznačný zámer zúčastniť sa" na rokovaniach s USA. Ide o prelomovú informáciu, keďže Severná Kórea doteraz označovala Spojené štáty za najväčšieho nepriateľa, vyhrážala sa im zničením a práve obranou pred Američanmi odôvodňovala potrebu svojho jadrového a raketového programu.

Viac k témam: Donald Trump, Kim Čong-un, KĽDR Kórejská ľudovodemokratická republika, Severná Kórea
Zdroj: Webnoviny.sk - Donald Trump tvrdí, že „maximálny tlak“ na Pchjongjang musí pokračovať © SITA Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 26. februára (WebNoviny.sk) - Školákom v Prešovskom a Košickom kraji sa v pondelok 26. februára začali jarné prázdniny. Žiaci základných aj stredných škôl si od školy oddýchnu celý týždeň. Do škôl sa opäť vrátia v pondelok 5. marca. Informovalo o tom ministerstvo školstva v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2017/2018. Naopak, prázdniny sa končia žiakom v Banskobystrickom, Žilinskom a Trenčianskom kraji, ktorí v pondelok 26. februára po týždni voľna opäť zasadnú do školských lavíc. Ako poslední si užijú týždňové voľno žiaci z Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja. Jarné prázdniny budú mať od 5. do 9. marca.

Viac k témam: jarné prázdniny, školstvo, stredné školy, základné školy
Zdroj: Webnoviny.sk - Školákom v Prešovskom a Košickom kraji sa začali jarné prázdniny © SITA Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 26. februára (WebNoviny.sk) - Europoslankyňa za Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) Anna Záborská podá v pondelok návrh na začatie disciplinárneho konania proti predsedovi KDH Alojzovi Hlinovi za zneváženie hnutia, orgánu hnutia a člena hnutia. Tlačová správa zo snemu KDH pripravená jeho hovorcom podľa Záborskej hrubo znevažuje všetkých členov strany, ktorí počas dvadsiatich ôsmich rokov existencie KDH vyberali kandidátov a sami kandidovali vo voľbách do NR SR. „Znevážil tiež najvyšší celoslovenský orgán KDH medzi snemami - Radu KDH, a samotnú značku KDH. Je nemysliteľné, že toto oficiálne vyjadrenie nebolo pripravené na pokyn predsedu strany," vyhlásila europoslankyňa.

Zavádzajúce a nepravdivé informácie

Ako ďalej Záborská uviedla, tlačové vyhlásenie KDH obsahuje aj viaceré zavádzajúce a nepravdivé informácie, ktorých cieľom je ovplyvniť delegátov snemu, aby prijali zmenu stanov predkladanú už po druhýkrát predsedom Alojzom Hlinom. „Ide mu o to, aby len on a desiati ľudia v predsedníctve strany mali právo navrhovať kandidátov do volieb. Celoslovenská Rada KDH, ktorá zastupuje viac ako osemtisíc členov, nebude môcť navrhnúť nikoho. Tento detail hovorca zabudol spomenúť,“ upozornila Záborská. Odporúčame:
Predsedníctvo KDH chce zmeniť názov strany, bývalí predstavitelia hnutia sú zásadne proti Europoslankyňa tiež pripomenula, že oficiálnym názvom strany je od jej založenia Kresťanskodemokratické hnutie. „Takto je to zapísané aj v registri politických strán na ministerstve vnútra. Ak k názvu Kresťanskodemokratické hnutie pripojíme slová kresťanskí demokrati, ako to schválilo Predsedníctvo KDH v decembri 2017, budeme každému na smiech,“ uzavrela Záborská.

O zmenách rozhodnú delagáti snemu

V tlačovej správe, ktorú poskytol agentúre SITA Stano Župa z komunikačného oddelenia KDH, sa uvádza, že o zmenách stanov rozhodnú delegáti marcového snemu. Podľa predsedníctvom schváleného návrhu zmeny stanov má marcový snem KDH upraviť názov hnutia na Kresťanskodemokratické hnutie – kresťanskí demokrati. Predsedníctvo tiež navrhlo zmeniť stanovy tak, aby kandidačnú listinu pre voľby do NR SR, Európskeho parlamentu a voľbu prezidenta schvaľovala Rada KDH na návrh Predsedníctva KDH. Spomínané zmeny kritizujú viacerí bývalí predstavitelia KDH. „To, že každý mohol navrhovať kandidátov v praxi znamenalo, že nevolená lobistická štruktúra sa pred volebnou Radou KDH dohodla, ako bude obsadených prvých 15 miest. Tento spôsob tvorenia kandidátky v marci 2016 dostal KDH mimo parlamentu,“ uvádza KDH v reakcii na výhrady svojich bývalých predstaviteľov. Podľa kresťanských demokratov navrhovaná zmena stanov spočíva v tom, „že kandidátku bude naďalej schvaľovať Rada KDH, ale nie na návrh nevolenej lobistickej skupiny, ale na návrh predsedníctva“. Viacerí bývalí predstavitelia KDH tvrdia, že hnutie je jednou z mála slovenských politických strán, ktoré vznikali zdola. „Dnes má každý jeden člen hnutia právo navrhovať kandidátov na funkciu prezidenta, poslanca Európskeho parlamentu, poslanca NR SR a zástupcov v samosprávnych orgánoch krajov, miest a obcí," tvrdia.

Viac k témam: Alojz Hlina, Anna Záborská, KDH Kresťanskodemokratické hnutie
Zdroj: Webnoviny.sk - Europoslankyňa Záborská viní Hlinu za zneváženie KDH, podáva návrh na disciplinárne konanie © SITA Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 26. februára (WebNoviny.sk) - Vo Veľkej Mači zastrelili reportéra Aktualít Jána Kuciaka. Potvrdilo to ministerstvo vnútra. Mal 27 rokov a venoval sa hlavne podozreniam z daňových podvodov ľudí, ktorí sú blízko Smeru. Informuje o tom Denník N. „Zabezpečil som všetky potrebné zložky tak, aby boli prítomné na mieste, aby boli urobené prvotné úkony, dôsledná obhliadka miesta činu,“ povedal Denníku N riaditeľ NAKA Peter Hraško. Podľa neho bude cez deň o situácii informovať policajný prezident. „Vyšetrujeme to ako dvojnásobnú vraždu,“ povedal Hraško. Správu budeme aktualizovať - o 10:30 sa vyjadrí prezident Policajného zboru Tibor Gašpar.

Viac k témam: Ján Kuciak, krimi, vražda
Zdroj: Webnoviny.sk - Investigatívneho Reportéra Aktualít Jána Kuciaka a jeho partnerku zavraždili © SITA Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 26. februára (WebNoviny.sk) - Ministerstvo obrany SR upozorňuje obyvateľov Slovenska na presuny vojenskej techniky spojeneckých armád, ktoré sú naplánované od 26. februára do 4. marca. Odporúčame:
Prínos slovenských vojakov v Iraku bude ocenený, spojenci preplatia väčšinu nákladov Celkovo by malo ísť o 27 cestných presunov zahraničných vojsk, pričom pôjde predovšetkým o presun poľských vojakov v súvislosti s prepravou materiálu, prepravu techniky amerických vojakov a presun českých vojakov na cvičenie v Centre výcviku Lešť. Informáciu poskytla agentúre SITA hovorkyňa ministerstva Danka Capáková. V nasledujúcom týždni dáva rezort obrany do pozornosti tiež prepravu nadrozmerného nákladu techniky na trase Prešov, Martin, Valaškovce a späť, tiež na ceste Prešov, Trenčín, Nemecká a späť, ako aj na trase Sereď, Nemecká a späť.

Viac k témam: Ministerstvo obrany SR, presun vojenskej techniky
Zdroj: Webnoviny.sk - Ministerstvo obrany upozorňuje na presuny vojenskej techniky cez územie Slovenska © SITA Všetky práva vyhradené.

BERLÍN 25. februára (WebNoviny.sk) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová v nedeľu predstavila ministrov - presnejšie, najmä ministerky - svojej budúcej vlády, ktorí a ktoré v nej budú reprezentovať jej Kresťanskodemokratickú úniu Nemecka (CDU).

Snaha o oslovenie voličov

Najväčšou otázkou, ktorú riešili v posledných dňoch nemecké médiá bolo, či Merkelová nakoniec nominuje svojho vnútrostraníckeho kritika Jensa Spahna, ktorý by chcel viesť CDU viac napravo. Merkelová ho nakoniec nominovala, pridelila mu ministerstvo zdravotníctva. Odporúčame:
Merkelová vyzýva krajiny k pomoci s prílevom migrantov, zdôrazňuje aj posilňovanie hraníc Merkelovej ťah so Spahnom si analytici vysvetľujú buď ako jej snahu mať svojho kritika pod kontrolou tým, že si ho udrží vo svojej blízkosti, prípadne tiež ako snahu CDU osloviť voličov, ktorým sa strana pod Merkelovej vedením zdá príliš stredová. Post ministerky obrany by si mala podľa Merkelovej nominácie udržať Ursula von der Leyen, ministerkou školstva sa má stať Anja Karliczek a ministerkou poľnohospodárstva Julia Klöckner. Ďalším nováčikom vo vláde bude Helge Braun, ktorého Merkelová nominovala na post šéfa kancelárie vlády.

Ostrý spor

Zloženie ministrov a tiež koaličnú zmluvu so Sociálnodemokratickou stranou Nemecka (SPD) bude musieť ešte schváliť pondelňajší kongres CDU. Kresťansko-sociálna únia Bavorska (CSU), ktorá je druhou stranou dvojbloku CDU/CSU, už koaličnú zmluvu schválila, s napätím sa však čaká najmä na to, ako sa zachová SPD. Tá si dáva koaličnú zmluvu schváliť v hlasovaní medzi všetkými svojimi 463 723 členmi, pričom výsledok vnútrostraníckeho hlasovania sa očakáva až 4. marca. Odporúčame:
Merkelová sa dohodla so Schulzom na koalícii, dohodu musia ešte schváliť sociálni demokrati Medzi sociálnymi demokratmi pritom prebieha ostrý spor o to, či strana vôbec má vstúpiť do koalície. Proti členstvu strany vo vláde je najmä jej ľavicové krídlo a najaktívnejším odporcom je stranícka mládežnícka organizácia. Tá dokonca začala organizovať masový expresný nábor nových členov, ktorých pri vstupe do strany rovno nabádala, aby hlasovali proti jej budúcemu členstvu v koalícii s CDU/CSU.

Viac k témam: Angela Merkelová, CDU Kresťanskodemokratická únia Nemecka, CSU Kresťansko-sociálna únia Bavorska, Jens Spahn, koaličná zmluva, SPD Sociálnodemokratická strana Nemecka
Zdroj: Webnoviny.sk - Merkelovej vládu tvoria najmä ženy, sociálni demokrati uvažujú o nevstúpení do koalície © SITA Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 25. februára (WebNoviny.sk) - Nasledujúce dve noci budú na Slovensku mimoriadne chladné. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu druhého stupňa pred nízkymi teplotami pre noc z nedele na pondelok aj z pondelka na utorok.

Teplota môže klesnúť až na -23 °C

Výstraha platí pre severné okresy Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Brezno, Poprad, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Levoča a Stará Ľubovňa. Teplota tam môže klesnúť až na -20 až -23 °C. Odporúčame:
Na Slovensko prúdi arktický vzduch, budúci týždeň bude mimoriadne chladný "Očakávaný mráz je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý a pravdepodobnosť poškodenia organizmu je vysoká," varuje SHMÚ. Pre ďalšie okresy stredného a severu východného Slovenska platí výstraha 1. stupňa, teploty môžu klesnúť na -15 až -19 °C.

Rekordne chladno na Lomnickom štíte

Mimoriadne chladná bola aj noc zo soboty na nedeľu. Ako informuje SHMÚ na svojej facebookovej stránke, v nedeľu ráno namerali v Liptovskej Tepličke -23,4 °C. "Je to doteraz najnižšia teplota tejto zimy pre polohy do 1000 metrov nad morom na Slovensku," uviedol SHMÚ. Rekordne chladno bolo na Lomnickom štíte, kde namerali -27,2 °C. Táto hodnota predstavuje na daný dátum rekord od roku 1951. Na juhozápade územia bolo minimum pri pomerne silnom vetre zväčša na úrovni -10 až -12 stupňov Celzia a pre väčšinu staníc na juhozápade to boli zatiaľ tiež najnižšie teploty tejto zimy. "V polohách do 1000 m nad morom očakávame ešte väčší pokles teplôt a je dosť pravdepodobné, že počas niektorej z najbližších nocí klesne teplota vzduchu na Spiši, Orave, Liptove alebo na Horehroní aj na hodnotu pod -25 stupňov Celzia," tvrdí SHMÚ s tým, že pocitovú teplotu môže ešte znížiť silný severný a severovýchodný vietor.

Viac k témam: mrazy, počasie, SHMÚ Slovenský hydrometeorologický ústav
Zdroj: Webnoviny.sk - Na Lomnickom štíte bolo rekordne chladno, výstrahy pred nízkymi teplotami platia aj na ďalšie dni © SITA Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 25. februára (WebNoviny.sk) - Takmer 20 % Slovákov výhody finančných produktov vôbec nepozná a ďalších viac ako 40 % ich pozná len čiastočne. Pomerne dobre ich pozná asi tretina a veľmi dobre len 5 % opýtaných.

Stabilita a dôvera poskytovateľa

“Tí, čo o benefitoch vedia a poznajú ich, aj ich nejakým spôsobom využívajú. Zhruba tretina z nich vždy, keď je to možné, ďalšia tretina ich využíva aspoň niekedy,“ dopĺňa analytik spotrebiteľského financovania spoločnosti Home Credit Roman Müller. Slováci takto najčastejšie využívajú vedenie účtu zadarmo. Pre spoločnosť Home Credit to zistil prieskum agentúry STEM/MARK z februára tohto roka na reprezentatívnej vzorke 510 respondentov. Odporúčame:
Dolár v piatok posilnil vďaka správe o nových pracovných miestach Klientov zaujíma predovšetkým cena produktu, nie pridaná hodnota. Cenové kritérium pri výbere finančného produktu zohľadňuje deväť z desiatich Slovákov. Podobne dôležitú rolu zohráva taktiež osobná skúsenosť. “Ako ďalšie veľmi podstatné faktory sa ukázali aj stabilita a dôvera v poskytovateľa. Taktiež to boli aj kritériá ako zrozumiteľnosť produktu, možnosť jeho nastavenia priamo na mieru či postrehy iných zákazníkov. Na druhej strane nám prieskum ukázal, že reklama na nejaký finančný produkt v prípade Slovákov až tak nezaberá. Pri výbere zaváži len u necelých 30 % ľudí,” uviedol Müller.

Zrozumiteľnosť informácii

Keď už sa ľudia rozhodujú pre nejakú pôžičku, kartu, či sporenie, informácie získavajú z rôznych zdrojov. Skoro polovica Slovákov hľadá dôležité informácie na webových stránkach finančných spoločností. Štyria z desiatich sa spoliehajú na rady priateľov alebo kolegov a približne tretina ľudí sa drží odporúčaní finančných poradcov. Ďalší hľadajú informácie na diskusných fórach a špecializovaných finančných portáloch alebo aj na sociálnych sieťach. Odporúčame:
Euro posilnilo po správe o silnom raste ekonomiky eurozóny Podľa Müllera zaváži aj osobná skúsenosť po návšteve banky, nebankovej spoločnosti či poisťovne. “Respondentov po svojej poslednej osobnej skúsenosti v pobočke finančnej inštitúcie najviac potešila zrozumiteľnosť informácií, následne to boli rýchlosť a flexibilita pri jednaní. Ďalej si veľmi cenili osobný prístup, ochotu a ústretovosť pracovníkov,“ povedal Müller. Na druhej strane, ak zaregistrovali nejaké negatíva, tak išlo predovšetkým o to, že nedostali dostatok informácií. Sťažovali sa aj na zlú komunikáciu, dlhú dobu vybavovania, neochotu alebo celkovo neboli spokojní s poskytnutým produktom.

Viac k témam: finančné produkty
Zdroj: Webnoviny.sk - Výhody finančných produktov pozná veľmi dobre len päť percent Slovákov © SITA Všetky práva vyhradené.

Reklama

Anketa

Rozmýšľali ste o premiestnení Vašej firmy do daňového raja?

áno, už som tak urobil - 14.3%
áno pripravujem sa na to - 35.7%
nie nerozmýšľal som - 35.7%
nie nerozmýšľal som a ani tak neurobím - 14.3%
The voting for this poll has ended on: september 9, 2013

Partneri projektu

judikaty sita

Ekonomický portál financnik.sk Vám prináša

ginal robinson banner