23. jún 2024
Facebook
sobota, 30 september 2023 08:00

Ako hlasovať v predčasných voľbách? Pozor na počet prednostných hlasov a za čo hrozí pokuta 33 eur

Written by 
Rate this item
(0 votes)

30.9.2023 (SITA.sk) -

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. V súvislosti s parlamentnými voľbami to na svojej internetovej stránke pripomína ministerstvo vnútra.

Treba sa aj podpísať

Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží podľa rezortu spolu s občianskym preukazom aj predmetný hlasovací preukaz. Ten mu následne okrsková volebná komisia odoberie.

Viac o téme: Predčasné voľby na Slovensku 2023

Volebná komisia vzápätí zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce. „Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom," pripomína ministerstvo vnútra.

>>> Online (minúta po minúte)

Každý volič sa podľa rezortu musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. „Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní," zdôraznil rezort vnútra.

Prednostné hlasy

V osobitnom priestore určenom volič vyberie jeden hlasovací lístok toho kandidujúceho subjektu, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. „Tento hlasovací lístok môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky alebo na vybranom hlasovacom lístku môže volič zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta vyznačiť, ktorému kandidátovi dáva prednosť. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo najviac štyroch kandidátov," informovalo ministerstvo vnútra. Zobraziť fotogalériu k článku:
Predčasné voľby na Slovensku 2023 (fotografie) Ak volič odovzdá prednostný hlas viac ako štyrom kandidátom, taký hlasovací lístok sa podľa rezortu bude počítať v prospech kandidujúceho subjektu a na prednostné hlasy sa nebude prihliadať. Za nesprávne upravené hlasovacie lístky vydá okrsková komisia voličovi iné. „Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov," uviedlo ministerstvo.

Hlasovanie s inou osobou

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má podľa rezortu vnútra právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Takouto osobou však nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie. „Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb a o skutkovej podstate trestného činu volebnej korupcie. Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iná osoba, ale nie člen okrskovej volebnej komisie," zdôraznilo ministerstvo.

Za čo hrozí pokuta 33 eur?

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má podľa rezortu vnútra právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. „Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur. V prípade hlasovania mimo volebnej miestnosti, volič nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej komisie," dodalo ministerstvo vnútra.

Viac k témam: Predčasné voľby na Slovensku 2023
Zdroj: SITA.sk - Ako hlasovať v predčasných voľbách? Pozor na počet prednostných hlasov a za čo hrozí pokuta 33 eur © SITA Všetky práva vyhradené.

Read 34 times

Media

NULL

Image Gallery

NULL

Reklama

Anketa

Rozmýšľali ste o premiestnení Vašej firmy do daňového raja?

áno, už som tak urobil - 14.3%
áno pripravujem sa na to - 35.7%
nie nerozmýšľal som - 35.7%
nie nerozmýšľal som a ani tak neurobím - 14.3%
The voting for this poll has ended on: september 9, 2013

Partneri projektu

judikaty sita

Ekonomický portál financnik.sk Vám prináša

ginal robinson banner