23. október 2019
Facebook

21.10.2019 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť LANXESS, ktorá sa špecializuje na chemické látky, bude mať dve prezentácie na tohtoročnej obchodnej konferencii "Chémia v elektrárňach", ktorú organizuje spoločnosť VGB PowerTech e.V. v dňoch 23. a 24. októbra v meste Würzburg. Na sprievodnej obchodnej výstave predstaví divízia Liquid Purification Technologies (LPT) svoje iónové meniče Lewatit a prvky membrány Lewabrane pre chemické procesy elektrární, a to so zameraním na výrobky pre čistenie kondenzátov. Okrem toho budú predstavené aj prvky softvéru LewaPlus, ktorý slúži na projektovanie systémov v elektrárňach.

Analýza údajov reverznej osmózy pre štatistické predpovede

Októbra Uli Dölchow, aplikačný inžinier z oddelenia technického marketingu Lewabrane, uvedie prezentáciu s názvom "Správa a analýza údajov o procese reverznej osmózy pre optimálne riadenie procesov." Systém pre reverznú osmózu (RO) by mal dodávať určité množstvo vody v požadovanej kvalite. Prívodný tlak by mal byť v stanovenom rozmedzí, pretože má rozhodujúci vplyv na prevádzkové náklady. V dôsledku znečistenia sa však prívodný tlak môže výrazne zmeniť. Materiály, ktoré znečistenie spôsobujú, je možné ľahko odstrániť, ak je ich prítomnosť včas identifikovaná. Pravidelné sledovanie a analyzovanie údajov o funkčnej kvalite a parametrov procesu by malo byť dôležitou súčasťou RO. Kvalita fungovania membrán pre RO je ovplyvňovaná rôznymi parametrami, napríklad zložením privádzanej vody alebo jej teplotou. V praxi často nie je spočiatku zjavné, či bola zmena v kvalite fungovania systému spôsobená znečistením, alebo sa jednoducho jedná o prejav kolísania parametrov. V najhoršom prípade majú rôzne účinky taký rušivý vplyv, že dôjde k znečisteniu bez toho, aby bola spozorovaná zmena tlaku, čoho dôsledkom je zmeškanie správneho okamihu pre vyčistenie. Prezentované budú dve možnosti, ktoré umožňujú vyhodnocovať fungovanie systému RO. Prvá je založená na komparatívnom výpočte a použití projekčného softvéru. Táto metóda je užitočná pokiaľ je dostupné obmedzené množstvo údajov. Druhá možnosť spočíva vo vyhodnotení normalizácie, t.j. v porovnaní aktuálnych údajov o procese s určitým referenčným bodom. Výhody normalizácie v porovnaní s komparatívnym výpočtom a dôvody, pre ktoré by mala byť normalizácia preferovaná, budú vysvetlené v plnom rozsahu. Normalizácia sa často vykonáva pomocou Excelu. Avšak vyhodnotenie v rámci Excelu je v prípade veľkého množstva dát veľmi náročné a neponúka dostatočnú ochranu pred manipuláciou. Predmetom prezentácie bude aj nový softvér pre spracovanie údajov, ktorý je z tohto hľadiska lepší.

Iónové meniče určené k použitiu v okruhoch s kondenzátom

Popoludní sa predstaví Hans-Jürgen Wedemeyer, technický marketingový manažér pre divíziu Water Solutions, s prezentáciou "Odstraňovanie celkového organického uhlíku pomocou iontomeničovej živice," v ktorej popíše spôsoby využitia rôznych iónových meničov na odstránenie celkového organického uhlíka, ktorý sa uvoľňuje pri výrobe prídavnej vody. Celkový organický uhlík je nežiadúci, pretože môže viesť k vytvoreniu oxidu uhličitého alebo organických kyselín v elektrárni a tým spôsobiť zhoršenie prevádzkových podmienok v okruhu s kondenzátom. Wedemeyer vysvetlí klasifikáciu rôznych typov celkového organického uhlíku v surovej vode. Taktiež bude hovoriť o vplyve polystyrén-sulfónovej kyseliny na demineralizačný systém pri výrobe prídavnej vody. Ako riešenie predloží možnosti čistenia pre iónové meniče, ktoré budú znečistené celkovým organickým uhlíkom.

Iónová výmena a reverzná osmóza idú ruka v ruke

Iontomeničové živice od spoločnosti LANXESS pomáhajú zaistiť efektívnu, bezpečnú a spoľahlivú prevádzku elektrární. Používajú sa na demineralizáciu chladiacej a prídavnej vody a na čisteniu kondenzátu v parovodných okruhoch, ktoré sú srdcom všetkých tepelných elektrární. Vysoká miera obnoviteľnosti v prípade živice v kombinácii s ich chemickou a mechanickou stálosťou podporujú dlhu životnosť, ktorá následne zaručuje úspornú prevádzku elektrárne. Iónová výmena sa častou používa v kombinácii s membránovou technológiou na úpravu prídavnej vody v elektrárňach. Výrobná séria membránových prvkov Lewabrane, ktorú spoločnosť LANXESS na tento účel ponúka, sa pýši dlhou životnosťou, účinným neprepúšťaním solí a nízkymi energetickými nárokmi.

Profil spoločnosti LANXESS

Spoločnosť LANXESS je vedúcim chemickým koncernom, ktorý v roku 2018 dosiahol obrat 7,2 miliardy EUR a v súčasnosti zamestnáva približne 15 500 zamestnancov v 33 krajinách. Spoločnosť je zastúpená v 60 výrobných závodoch po celom svete. Kľúčovým odvetvím podnikania spoločnosti LANXESS je vývoj, výroba a predaj chemických medziproduktov, aditív, špeciálnych chemikálií a plastov. LANXESS je členom popredných indexov trvalej udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI World a DJSI Europe) a FTSE4Good. Všetky tlačové informácie firmy LANXESS, ako aj fotodokumentácia, video a audio materiál sa nachádza na http://press.lanxess.com/. Ďalšie informácie o produktoch spoločnosti LANXESS sa nachádzajú v internetovom magazíne http://webmagazine.lanxess.com. Sledovať aktivity spoločnosti LANXESS možno na sociálnych sieťach Twitter, Facebook, Linkedin a YouTube: http://www.twitter.com/LANXESS http://www.facebook.com/LANXESS http://www.linkedin.com/company/lanxess http://www.youtube.com/lanxess Inzercia

Viac k témam: Chémia v elektrárňach, konferencia, LANXESS, PR
Zdroj: Webnoviny.sk - LANXESS: Iontomeničivé živice pre úpravu vody pre elektrárne © SITA Všetky práva vyhradené.

21.10.2019 (Webnoviny.sk) - Sociálna poisťovňa by mala zaviesť opatrenia, ktorými sa znížia výdavky na dávky nemocenského poistenia a na dávky v nezamestnanosti. Počíta s tým návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022. "Predpokladá sa implementácia opatrení, ktoré minimalizujú negatívny vývoj výdavkov v oblasti nemocenského poistenia a poistenia v nezamestnanosti v poslednom období," uviedlo ministerstvo financií k návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne.

Lepšia posudková činnosť

Ministerstvo financií upozornilo na to, že s týmito opatreniami počíta aj aktuálny návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2020. "V každom prípade je potrebné zefektívniť lekársku posudkovú činnosť a revízne činnosti, a to nielen, ale predovšetkým v oblasti nemocenského poistenia a poistenia v nezamestnanosti tak, aby vynakladanie prostriedkov na výplaty dávok z poistenia bolo čo najúčelnejšie," uviedol pre agentúru SITA tlačový odbor Ministerstva financií SR. Podľa návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2020 by mali výdavky fondu nemocenského poistenia budúci rok oproti tomuto roku klesnúť o 36 miliónov eur. V tomto roku by pritom mali výdavky fondu, z ktorého Sociálna poisťovňa vypláca nemocenské dávky, materské dávky či dávky pri ošetrovaní člena rodiny, medziročne stúpnuť o 103 miliónov eur. Výdavky tohto fondu v posledných piatich rokoch pravidelne stúpali. "Limity príjmov a výdavkov zapracovaných v Návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2020 a rozpočtovom výhľade na roky 2021 a 2022 sú zosúladené s návrhom rozpočtu verejnej správy 2020 - 2022 a boli navrhnuté Ministerstvom financií SR," reagoval hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder na otázku agentúry SITA, prečo by v budúcom roku mali oproti tomuto roku klesnúť výdavky na vyplácanie nemocenských dávok.

Výdavky však môžu stúpať

Pri rastúcej priemernej mzde na Slovensku, ktorá by mala v tomto roku stúpnuť o vyše 7 percent, sa totiž dá očakávať, že výdavky na nemocenské dávky budúci rok rovnako ako v predošlých rokoch vzrastú. Schválený rozpočet Sociálnej poisťovne na tento rok rátal s výdavkami v nemocenskom fonde v sume 690,4 milióna eur, avšak podľa očakávaní Sociálnej poisťovne by reálne výdavky tohto fondu mali byť o 74 miliónov eur vyššie. Ak teda rezort financií v návrhu rozpočtu poisťovne na rok 2020 zvýšil výdavky nemocenského fondu oproti tohtoročnému rozpočtu poisťovne o 37,9 milióna eur, rozpočtovaná suma na budúci rok je stále o 36 miliónov eur nižšia, ako majú byť reálne výdavky nemocenského fondu v tomto roku.

Slovenská ekonomika spomaľuje

Nielen fond nemocenského poistenia pritom vzbudzuje dojem, že rezort financií jeho výdavky na budúci rok podhodnocuje. Pokles výdavkov má podľa návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne nastať aj vo fonde poistenia v nezamestnanosti. Na vyplácanie dávok v nezamestnanosti má totiž Sociálna poisťovňa v budúcom roku vynaložiť necelých 177 miliónov eur, kým v tomto roku by výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti mali dosiahnuť 202 miliónov eur. Podľa návrhu rozpočtu poisťovne na budúci rok by nezamestnaneckú dávku malo dostávať v priemere 33,1 tisíca osôb mesačne. Za január až september tohto roka pritom priemerný počet poberateľov dávky dosiahol 35,8 tisíca. Keďže slovenská ekonomika spomaľuje svoj rast, je otázne, či počet poberateľov dávky v nezamestnanosti v budúcom roku klesne. Len v septembri tohto roka totiž bolo na Slovensku 38,4 tisíca ľudí, ktorí dostávali dávku v nezamestnanosti. Pri náraste priemernej mzdy sa dá očakávať, že v budúcom roku stúpne aj priemerná výška dávky v nezamestnanosti.

Finančná výpomoc štátu

Sociálna poisťovňa pritom dokáže hospodáriť bez finančnej pomoci štátu len v tomto roku. Už v budúcom roku by mala zo štátneho rozpočtu dostať finančnú výpomoc v sume 200 miliónov eur a v roku 2021 ďalších 100 miliónov eur. V budúcom roku by mala poisťovňa hospodáriť s príjmami v celkovej sume 9,57 miliardy eur, z čoho by takmer 560 miliónov eur mal tvoriť prebytok z tohto roku a ďalších 200 miliónov eur spomínaná pomoc zo štátneho rozpočtu. Bez tohtoročného prebytku a bez výpomoci od štátu by tak mala mať poisťovňa príjmy v sume 8,81 miliardy eur. Výdavky poisťovne na rok 2020 majú dosiahnuť 8,71 miliardy eur.

Viac k témam: dávky v nezamestnanosti, minister financií SR, nemocenské dávky, štátny rozpočet
Zdroj: Webnoviny.sk - Štát chce vyplácať menej nemocenských aj dávok v nezamestnanosti, ale efektívnejšie © SITA Všetky práva vyhradené.

21.10.2019 (Webnoviny.sk) - Turecký minister zahraničných vecí znova varoval pred obnovením vojenskej ofenzívy v severovýchodnej Sýrii, ak sa kurdskí bojovníci do utorka večera nestiahnu z regiónu, tak ako to vyplýva z prímeria, na ktorom sa Ankara dohodla so Spojenými štátmi. "Ak sa nestiahnu, naša operácia sa znovu začne," vyhlásil Mevlüt Čavušoglu v pondelok v Istanbule. Šéf tureckej diplomacie zároveň obvinil sýrske kurdské skupiny z 30 porušení prímeria ostrou paľbou, ktorá si vyžiadala život jedného tureckého vojaka. Turecké sily na tieto útoky podľa neho zareagovali protiútokmi. Čavušoglu následne dodal, že kurdskí bojovníci dodržiavajú dohodu a sťahujú sa z oblastí, ktoré má Turecko po ofenzíve pod kontrolou. Turecko požaduje, aby sa kurdské sily stiahli z pohraničnej oblasti v severnej Sýrii, kam plánuje presídliť utečencov, a vzdialili sa odtiaľ 30 kilometrov. Ankara považuje kurdských bojovníkov za teroristov.

Viac k témam: turecké vojsko
Zdroj: Webnoviny.sk - Turecko varovalo pred obnovením ofenzívy v Sýrii, Kurdov obviňuje z porušenia prímeria © SITA Všetky práva vyhradené.

21.10.2019 (Webnoviny.sk) - Prisvojila si cudziu peňaženku, už čelí obvineniam. Ženu, ktorá si prišla zahrať na automatoch v Sekuliach v okrese Senica, zlákala zabudnutá peňaženka. Kamery zachytili, ako si ju ukrýva pod tričko a následne odchádza. Ako agentúru SITA informovala trnavská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová, vďaka kamerovým záznamom ju policajti zakrátko identifikovali a následne obvinili zo zatajenia veci. Zábudlivcovi spôsobila škodu približne 280 eur, v peňaženke mal hotovosť a osobné doklady. Páchateľke teraz hrozí trest až na jeden rok.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Viac k témam: krádež
Zdroj: Webnoviny.sk - Video: Žena si prišla zahrať na automatoch, odišla s cudzou peňaženkou v spodnej bielizni © SITA Všetky práva vyhradené.

21.10.2019 (Webnoviny.sk) - Na ceste v katastri obce Rovensko v okrese Senica sa stala vážna nehoda. Zrazilo sa tu osobné auto s kamiónom. Na mieste zasahovali hasiči. Ako agentúru SITA informovala Katarína Križanová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru, jednu vážne zranenú osobu hasiči vyslobodili z osobného auta a odovzdali záchranárom. Havarované vozidlá zabezpečili proti vzniku požiaru. Štátna cesta bola po nehode uzavretá.

Viac k témam: dopravná nehoda
Zdroj: Webnoviny.sk - Foto: V obci Rovensko sa zrazil kamión s autom, cestu museli uzavrieť © SITA Všetky práva vyhradené.

21.10.2019 (Webnoviny.sk) - Premiér Čiernej Hory dúfa, že Európska únia (EÚ) sa po vyriešení brexitu zameria na politiku rozširovania. Duško Markovič pre agentúru The Associated Press uviedol, že vyriešením odchodu Británie z bloku sa EÚ "zbaví hlavného problému" a bude môcť "predstaviť nové možnosti pre kandidátske krajiny", medzi ktoré patrí aj Čierna Hora. Balkánsky štát sa v roku 2017 stal členom Severoatlantickej aliancie (NATO), a to aj napriek kritike zo strany Ruska. Markovič zároveň uviedol, že rozhodnutie EÚ nezačať prístupové rokovania s Albánskom a Severným Macedónskom vyslalo negatívny signál do oblasti západného Balkánu, kde sa Rusko usiluje opätovne získať vplyv.

Viac k témam: Albánsko, Brexit, Republika Severné Macedónsko
Zdroj: Webnoviny.sk - Premiér Čiernej Hory dúfa, že sa Európska únia po brexite zameria na politiku rozširovania © SITA Všetky práva vyhradené.

21.10.2019 (Webnoviny.sk) - Hasiči zasahovali pri vážnej nehode, ktorá sa stala v katastri Galanty. Zrazila sa tu dodávka s kamiónom. Ako agentúru SITA informovala Katarína Križanová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru, hasiči zranenú osobu z dodávky vyslobodili pomocou hydraulického vyslobodzovacieho zariadenia a zabezpečili vozidlá proti vzniku požiaru. Na miesto smerovali aj leteckí záchranári.

Viac k témam: dopravná nehoda, hasiči, leteckí záchranári
Zdroj: Webnoviny.sk - Foto: Hasiči zasahovali pri vážnej nehode, ku zrážke dodávky s kamiónom poslali aj vrtuľník © SITA Všetky práva vyhradené.

21.10.2019 (Webnoviny.sk) - Po očakávanom vystúpení Veľkej Británie z Európskej únie (brexit) by z ostrovnej krajiny mohlo odísť niekoľko tisíc slovenských remeselníkov v rôznych stavebných profesiách. Ako očakáva Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS), niektorí z nich sa môžu vrátiť na Slovensko, ostatní pravdepodobne odídu do iných krajín EÚ, kde sa dohovoria anglicky.

Práca v Holandsku alebo Dánsku

"Čo sa týka dopadov brexitu na stavebníctvo, očakávame predovšetkým návrat časti stavebných remeselníkov - živnostníkov, ktorí zo Slovenska odišli do Veľkej Británie za lepšími finančnými podmienkami," uviedol pre agentúru SITA prezident ZSPS Pavol Kováčik. "Predpokladáme, že Veľkú Britániu opustí zhruba päť- až sedemtisíc slovenských remeselníkov, pričom na Slovensko sa dlhodobo vráti len časť z nich. Ostatní vzhľadom na jazykovú vybavenosť a zahraničné pracovné skúsenosti si nájdu prácu predovšetkým v Holandsku alebo Dánsku, prípadne v Škandinávii, kde je používanie angličtiny bežné," poznamenal Kováčik.

Murári aj elektrikári

Otázky dôsledkov brexitu podľa prezidenta ZSPS podnikanie v stavebníctve neovplyvňovali, keďže stavebníctvo je tradičné priemyselné odvetvie, zamerané na domáci trh. "Slovenské stavebné spoločnosti vo Veľkej Británii bežne stavebné práce nevykonávajú. Výnimkou je napríklad developerská spoločnosť HB Reavis, ktorá je aktívna v developmente, a teda aj riadení výstavby budov v Londýne," priblížil Kováčik. "Do Veľkej Británie odchádzali pracovať predovšetkým stavební remeselníci - živnostníci ako murári, obkladači, strechári, inštalatéri, elektrikári," dodal prezident ZSPS.

Viac k témam: Brexit, stavebníctvo
Zdroj: Webnoviny.sk - Tisíce slovenských remeselníkov môžu po brexite opustiť Britániu, domov sa zrejme vráti len časť © SITA Všetky práva vyhradené.

21.10.2019 (Webnoviny.sk) - Príslušníci finančnej správy z Colného úradu Žilina vykonali počas tohto roka už stovky kontrol zameraných na prepravovaný tovar. Pri kontrolách si posvietili na osobné aj nákladné vozidlá, autobusy, vlaky, a tiež balíky na pošte, s cieľom zistiť dodržiavanie colných a daňových predpisov. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa žilinského Colného úradu Božena Chríbiková, služobné psy v 10 prípadoch objavili aj drogy. Jeden z prípadov sa stal na Kysuciach. Hliadka kontrolovala vozidlo s českou posádkou. Pôsobili nervózne a krátko nato bol jasný aj dôvod. Služobný pes v aute našiel marihuanu, pervitín aj striekačky, a digitálne váhy. Pri inej kontrole sa člen posádky zastaveného osobného vozidla pokúsil odhodiť injekčnú striekačku a igelitové vrecúško s bielou kryštalickou látkou do odpadkového koša, ktorý sa nachádzal v blízkosti zaparkovaného auta. Následne sa dal na útek, ale príslušníci finančnej správy ho chytili. Ďalšie omamné látky odhalili psovodi so služobnými psami pri domových prehliadkach v Žiline, Bytči a Brodne. Bielu kryštalickú látku zacítil pes v plechovej škatuli, v guličke ukrytej v lyžiarskych rukaviciach a sušenú rastlinu zase v kvetináči. Všetky prípady rieši polícia.

Viac k témam: colníci, marihuana, pervitín
Zdroj: Webnoviny.sk - Foto: Colníci si posvietili na prepravovaný tovar, služobný pes v aute našiel aj pervitín © SITA Všetky práva vyhradené.

21.10.2019 (Webnoviny.sk) - Španielska vláda vo štvrtok exhumuje a prevezie ostatky diktátora Francisca Franca. V pondelňajšom vyhlásení oznámili, že ostatky prevezú helikoptérou z mauzólea v Údolí padlých do jednoduchšieho hrobu bližšie k Madridu. Rozhodnutiu predchádzalo niekoľko súdnych konaní. Súd napokon pripravil cestu pre vládny plán, ktorý sa stretol s kritikou Francových vnúčat a opáta, ktorý sa staral o hrobku. Ostatky tak prevezú ešte pred parlamentnými voľbami, ktoré sa budú konať 10. novembra.

Viac k témam: diktátor, exhumácia
Zdroj: Webnoviny.sk - Španielska vláda exhumuje ostatky diktátora Franca a prevezie ich helikoptérou do iného hrobu © SITA Všetky práva vyhradené.

Reklama

Anketa

Rozmýšľali ste o premiestnení Vašej firmy do daňového raja?

áno, už som tak urobil - 14.3%
áno pripravujem sa na to - 35.7%
nie nerozmýšľal som - 35.7%
nie nerozmýšľal som a ani tak neurobím - 14.3%
The voting for this poll has ended on: september 9, 2013

Partneri projektu

judikaty sita

Ekonomický portál financnik.sk Vám prináša

ginal robinson banner