05. júl 2020
Facebook

5.7.2020 (Webnoviny.sk) - Mesto Humenné pristúpilo vzhľadom na situáciu s pandémiou koronavírusu k 20-percentnému zníženiu dotácie na podporu športovej činnosti v meste. Namiesto pôvodne schválenej sumy vyše 321-tisíc eur poskytne radnica na projekty športových organizácií 257-tisíc eur.

Viac o téme: Koronavírus

Ako pripomenul Marián Škuba z tlačového referátu Mestského úradu v Humennom, pre pandemickú situáciu od polovice marca pozastavili všetky športové podujatia. Väčšina športových organizácií pôsobiacich na území mesta Humenné tak buď úplne zrušila, alebo presunula plánované športové podujatia na neskôr. „Vzhľadom k výraznému výpadku podielových daní pre koronakrízu a zároveň neuskutočnenie viacerých plánovaných športových podujatí, pristúpilo mesto k prehodnoteniu výšky dotácií,“ vysvetlil Škuba zníženie dotácii o 20 percent oproti pôvodnej sume, ktoré potvrdili aj mestskí poslanci.

Dve formy

Škuba zároveň dodal, že mesto podporuje rozvoj športu dvoma formami, a to priamou a nepriamou finančnou dotáciou. „Z rozpočtu mesta poskytuje priamu finančnú podporu športovým klubom a nefinančnú dotáciu zabezpečuje prostredníctvom Správy športových a rekreačných zariadení na základe uzatvorených nájomných zmlúv,“ uviedol Škuba. Mestskí poslanci na svojom ostatnom rokovaní rozdelili aj dotácie jednotlivým klubom na tento rok. Najvyššiu dotáciu vo výške vyše 67 500 eur získal hokejový klub HC 19 Humenné na seniorský hokej. Futbalový klub Humenné získal takmer 62 700 eur.

Rozdelenie dotácii

V tejto súvislosti predseda komisie športu pri MsZ Branislav Čekovský vyzdvihol, že FK Humenné mestu oznámil, že sponzorsky dokážu pokryť časť žiadanej dotácie vo výške 46-tisíc eur. „Túto sumu tak mohla komisia presunúť pre HC 19 Humenné, ktorý chce podať prihlášku do I. hokejovej ligy,“ uviedol Čekovský. Sumu takmer 46-tisíc eur získal mládežnícky hokejový tím HK Humenské levy, po vyše 14-tisíc eur dostali 1. Tenisový klub Humenné a Plavecký klub Chemes Humenné. Takmer desaťtisícovú dotáciu dostal Športový klub stolného tenisu Humenné.

Koncepcia rozvoja

Poslanci sa zaoberali aj vypracovanou Koncepciou rozvoja športu v meste Humenné na roky 2020 až 2025. Zastupiteľstvo malo schváliť aj udelenie ocenení za rok 2019 v športovej oblasti v troch kategóriách – Športovec roka, Športový kolektív roka a Cena za rozvoj a podporu športu. V tajnom hlasovaní vzišli napokon iba dvaja laureáti. Pri voľbe Športovca rok totiž nebol schválený žiadny návrh. Kolektívom roka sa stal Plavecký klub Chemes Humenné, ktorý v minulom roku oslávil 35. výročie založenia a Cenu za rozvoj a podporu športu dostane mládežnícky tréner 1. Atletického klubu Humenné Marek Lučka. V rámci Pamätných dní mesta Humenné bude udelená aj Cena primátora za rozvoj športu a Cena za reprezentáciu mesta Humenné.

Viac k témam: dotácie, Koronavírus, mestskí poslanci, Pandémia
Zdroj: Webnoviny.sk - Pre koronavírus znížilo Humenné dotácie na podporu športu v meste o 20 percent © SITA Všetky práva vyhradené.

5.7.2020 (Webnoviny.sk) - Ľudia prichádzajúci zo štátov, ktoré nie sú na zozname bezpečných krajín, sa budú musieť podrobiť domácej karanténe do vyhodnotenia výsledku testu na ochorenie na Covid-19. Agentúru SITA o tom informoval Marek Eliáš z Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ). Domáca karanténa sa nariaďuje aj ľuďom žijúcim v spoločnej domácnosti. Zmeny platia od pondelka 6. júla.

Deti do troch rokov sa testovať nemusia

Všetci ľudia prichádzajúci na Slovensko od 7. júla, ktorí počas uplynulých 14 dní navštívili niektorú z krajín neuvedenej v bezpečnom zozname sú povinní podrobiť sa domácej izolácií a najskôr piaty deň ísť na laboratórny test ochorenia Covid-19. ÚVZ izoláciu nariaďuje aj ľuďom žijúcim v spoločnej domácnosti.

Viac o téme: Koronavírus

Diagnostike na ochorenie sa nemusia podrobiť deti do troch rokov, ak príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nerozhodne inak. Povinnosť domácej izolácie pre deti do troch rokov sa končí izoláciou ľudí žijúcich s ním v jednej domácnosti.

Kto je povinný odovzdať negatívny test na Covid-19?

Povinnosť predkladať negatívny test na Covid-19 sa tiež nevzťahuje na štátnych príslušníkov tretích krajín vykonávajúcich tranzit do niektorého z členských štátov Európskej únie, v ktorom majú trvalý alebo prechodný pobyt. Musia ale prejsť územím Slovenska bez zastavenia a najneskôr do ôsmich hodín od vstupu. Povinnosť domácej izolácie sa nevzťahuje ani na ľudí, ktorí vstupujú na slovenské územie, a to za účelom vykonania prijímacích skúšok, záverečných skúšok, iných skúšok alebo zápisu do škôl, prípadne z dôvodu vypratania osobných vecí z internátov alebo inej formy ubytovania. Môžu so sebou zobrať aj jednu sprevádzajúcu osobu. Musia však byť držiteľmi potvrdenia, akým je napríklad pozvánka na prijímacie skúšky či na zápis do školy. Naďalej sú povinní odovzdať výsledok negatívneho testu na ochorenie Covid-19, ktorý nemôže byť starší ako 96 hodín. Odovzdávajú ho príslušníkovi polície alebo v prípade vstupu na územie Slovenska hraničnými priechodmi, na ktorých sa nevykonáva kontrola, ho musia bezodkladne odovzdať na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva.

Neodkladná starostlivosť o blízkych

Povinnosť domácej izolácie sa naďalej nevzťahuje na ľudí, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt na Ukrajine a prekračujú slovenskú hranicu z dôvodu realizácie neodkladnej starostlivosti o blízkych rodinných príslušníkov na území Slovenska, a to vrátane jednej sprevádzajúcej osoby. „Osoba, ktorá takto prekračuje hranicu Slovenskej republiky, je povinná byť schopná sa preukázať potvrdením o neodkladnej starostlivosti od lekára blízkeho rodinného príslušníka a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu,“ uvádza ÚVZ s tým, že tieto dokumenty musia byť preložené do slovenského jazyka. Pri vstupe na Slovensko sú tiež povinní odovzdať výsledok negatívneho testu na Covid-19 nie starší ako 96 hodín.

Aktuálny zoznam krajín, ktoré Slovensko považuje za bezpečné a uvedené opatrenia pre ne neplatia:

 • Austrálske spoločenstvo,
 • Belgické kráľovstvo,
 • Cyperská republika,
 • Česká republika,
 • Čínska ľudová republika,
 • Dánske kráľovstvo,
 • Estónska republika,
 • Faerské ostrovy (samosprávne územie Dánskeho kráľovstva),
 • Fínska republika,
 • Francúzska republika,
 • Grécka republika,
 • Chorvátska republika,
 • Holandsko,
 • Írska republika,
 • Island,
 • Japonsko,
 • Kórejská republika,
 • Lichtenštajnské kniežatstvo,
 • Litovská republika,
 • Lotyšská republika,
 • Maďarsko,
 • Maltská republika,
 • Monako,
 • Nemecká spolková republika,
 • Nórske kráľovstvo,
 • Nový Zéland,
 • Poľská republika,
 • Rakúska republika,
 • Slovinská republika,
 • Španielske kráľovstvo,
 • Švajčiarska konfederácia
 • Talianska republika


Viac k témam: COVID-19, karanténa, Koronavírus, Pandémia, testovanie
Zdroj: Webnoviny.sk - Prichádzate na Slovensko z nebezpečných krajín? Musíte ísť do povinnej domácej karantény © SITA Všetky práva vyhradené.

5.7.2020 (Webnoviny.sk) - Takmer polovica mladých Slovákov vo veku 18 až 30 rokov býva u svojich rodičov. Ako ďalej vyplýva z prieskumu, ktorý pre spoločnosť Kruk Česká a Slovenská republika vypracovala agentúra Stem/Mark, necelá tretina mladých ľudí žije vo vlastnom dome či byte a viac ako šestina býva v podnájme. Vlastné bývanie majú podľa prieskumu viac muži ako ženy, pričom najčastejšie ide o mladých ľudí vo veku 27 až 30 rokov s vysokoškolským vzdelaním. „Mladí ľudia sa usilujú o vlastné bývanie a zaobstaranie bytu či domu na hypotéku berú ako jeden z hlavných dôvodov, prečo sa zadlžiť. Nie je prekvapivé, že vo vlastnom bývajú predovšetkým ľudia v manželstve či dlhodobí partneri a ľudia s vyšším mesačným príjmom,“ uviedla generálna riaditeľka spoločnosti Kruk Jaroslava Palendalová. Traja zo štyroch mladých Slovákov považujú vlastné bývanie za podmienku spokojného života. O zaobstaraní vlastnej nehnuteľnosti na bývanie začínajú mladí ľudia v priemere uvažovať v 22 rokoch. Najčastejšie majú vlastný dom či byt zamestnanci vo verejnom sektore. „Viac ako polovica mladých ľudí vlastniacich dom či byt uvádza, že má jednu veľkú pôžičku – veľmi pravdepodobne hypotéku alebo úver zo stavebného sporenia. Mladí ľudia bývajúci vo vlastnom byte či dome tiež zďaleka najviac uvádzajú, že si pravidelne sporia peniaze,“ dodala Palendalová.

Viac k témam: byty, bývanie, pôžička, úver na bývanie
Zdroj: Webnoviny.sk - Takmer polovica mladých Slovákov býva u svojich rodičov, na vlastný byt či dom si musia brať pôžičky © SITA Všetky práva vyhradené.

5.7.2020 (Webnoviny.sk) - Na tohtoročnú letnú dovolenku chce ísť takmer 40 percent opýtaných obyvateľov Slovenska, z toho dve tretiny uprednostňujú pobyt v rodnej krajine (26 % všetkých oslovených). Pod vplyvom pandémie koronavírusu a napriek postupnému uvoľňovaniu cestovania Slováci prehodnotili svoje plány na leto. Vyplýva to z aktuálneho reprezentatívneho prieskumu spoločnosti Partners Group SK, ktorý v druhej polovici júna uskutočnila agentúra Focus na vzorke 1 009 respondentov. Opatrnosť v rozhodovaní o dovolenke ovplyvnila nielen to, ako a kde ju stráviť, ale aj koľko sú ľudia ochotní za ňu zaplatiť a aké bude vreckové.

Preferovanou destináciou je Slovensko

"Výsledky hovoria veľmi jasne - budeme opatrní a zodpovední. Nakoniec iba niečo vyše tretiny opýtaných (39 %) pôjde na letnú dovolenku, z toho jednoznačne preferovanou destináciou je Slovensko," povedal sociológ a riaditeľ agentúry Focus Martin Slosiarik.

Viac o téme: Koronavírus

"Zjavne tieň korony spôsobil, že väčšina dovolenkujúcich pôjde na dovolenku individuálne, bez využitia služieb cestovných kancelárií, pričom výber typu pobytu či ubytovania bude rovnako ovplyvnený zvýšenou bezpečnosťou, preferovaním individuálnych riešení," uviedol Slosiarik.

Turistika a výlety do hôr vyhrávajú

Pred rokom letný oddych plánovala skoro polovica ľudí, pričom v zahraničí dve tretiny z nich a viac ako tretina cez cestovnú kanceláriu. Súčasná situácia je úplne odlišná, ľudia hľadajú bezpečné, individuálne možnosti dovolenkovania doma aj v zahraničí. Slováci chcú domácu dovolenku tráviť najčastejšie turistikou a výletmi do hôr (41 %). Oproti vlaňajšku značne vzrástol záujem stráviť leto na chate či chalupe (33 % oproti 13 %). Viac ľudí tiež plánuje návštevy príbuzných. Mierne nižší je záujem o kúpaliská a akvaparky (25 %), väčší pokles je pri dovolenkách pri vode a poznávacích zájazdoch po Slovensku. Na dovolenku do zahraničia plánuje ísť 24 % tých, čo počítajú s dovolenkou (9 % všetkých opýtaných). Za hranice chcú ísť najmä k moru (76 %), pred rokom to bolo 87 %. Dôvodom môže byť podľa prieskumu to, že narástol počet ľudí, ktorí navštívia v zahraničí rodinu a príbuzných (16 % oproti 6 %).

Zodpovedný prístup k financovaniu dovoleniek

Zodpovedne a opatrne pristupujú ľudia aj k financovaniu dovoleniek. "V rozpočtoch domácností a vo výdavkoch na zabezpečenie letnej dovolenky, ako aj na dovolenkové vreckové zaznamenávame pokles a jasne vidieť opatrnosť v porovnaní s minulým rokom," priblížil odborník na financie z Partners Group SK Peter Gurecka. Pred rokom 58 % Slovákov plánovalo minúť na dovolenku do tisíc eur, toto leto 47 % zvažuje minúť len do 500 eur. Šetriť budú aj na výdavkoch počas samotnej dovolenky. Kým vlani mala približne tretina ľudí odložené vreckové do 250 eur, teraz s nižšími výdavkami ráta až 45 % dovolenkárov. "V prípade dovolenky s cestovnou kanceláriou, najmä ak ide o all inclusive, nemusíme už nad ničím rozmýšľať a ani počítať s ďalšími nákladmi, okrem vreckového. To však neplatí pri individuálnom zabezpečení dovolenky. Tu viac ako inokedy netreba podceniť dôkladné plánovanie, rozpočtovanie a prípravu," upozornil Gurecka. Na výdavky spojené s dovolenkou odporúča vyčleniť maximálne 5 % ročného príjmu domácnosti.

Viac k témam: dovolenka, Koronavírus, letná dovolenka, letné prázdniny, prieskum, turistika
Zdroj: Webnoviny.sk - Slováci prehodnotili svoje plány na leto a zodpovedne a opatrne pristupujú aj k financovaniu dovoleniek © SITA Všetky práva vyhradené.

5.7.2020 (Webnoviny.sk) - Koronavírus poznamenal prvých sto dní aj v prípade aktivít ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala (nominant Sme rodina). Riaditeľ Inštitútu hospodárskej politiky (IHP) František Palko si myslí, že opatrenia proti pandémii boli prijímané veľmi pomaly a boli aj slabo prezentované. "Mám na mysli opatrenia pre elimináciu dopadov pandémie pre odvetvie cestovného ruchu, ale aj pre odklad splátok úverov municipalít voči Štátnemu fondu rozvoja bývania," uviedol v utorok Palko pre agentúru SITA.

Personálne zmeny v podriadených spoločnostiach

Ekonóm poznamenal, že nezachytil doteraz návrhy, ako stavať tie tisícky štátnych nájomných bytov ani nevidel v medzirezortnom pripomienkovom konaní návrh nového stavebného zákona, ktorý podľa programového vyhlásenia vlády SR má byť v parlamente v októbri tohto roka. "Za pozitívne vnímam pokračovanie procesu odhalenia pravdepodobného používania kontaminovanej pôdy pod diaľničný obchvat D4 v Bratislave, čo je ale len pokračovaním úsilia predchádzajúceho vedenia," poukázal Palko na adresu rezortu dopravy. Zaregistroval zatiaľ najmä personálne zmeny v podriadených spoločnostiach a organizáciach v rámci rezortu, avšak ohlásenie nejakých plánov nepostrehol. "Na začiatku svojho pôsobenia minister dopravy spomínal, že predloží na rokovanie vlády investičný plán výstavby dopravnej infraštruktúry, z ktorého by malo byť jasné, čo bude v tejto oblasti ministerstvo robiť celé štyri roky. Zatiaľ som takýto plán nevidel, takže neviem, aké má minister úmysly pri výstavbe, rekonštrukcii cestnej či železničnej infraštruktúry," dodal Palko.

Hlavným cieľom je priorizácia cestnej infraštruktúry

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal počas bilancie svojich sto dní na poste v utorok okrem iného povedal, že jedným z jeho hlavných cieľov je aj priorizácia cestnej infraštruktúry. Budovať ju nechce na základe politickej príslušnosti k regiónom, starostom a primátorom. Spolu s Útvarom hodnoty za peniaze majú vo finále metodiku, pričom konkrétny zoznam investičných priorít zohľadňuje najmä dopravnú intenzitu, ale aj príslušnosť k medzinárodnému koridoru, pripravenosť stavby, ako aj istú spoločenskú, hospodárnu hodnotu, teda príspevok k regiónu, a tiež stavebné kritériá. "Mám ambíciu predložiť tento zoznam investičných priorít na vládu a chcem, aby bol záväzný aj pre budúcich ministrov dopravy a menil sa iba vo výnimočných prípadoch," uviedol Doležal.

Viac k témam: Koronavírus, minister dopravy a výstavby SR, obchvat R7 D4, Útvar hodnoty za peniaze
Zdroj: Webnoviny.sk - Prvých sto dní ministra Doležala poznačil koronavírus, ale opatrenia boli prijímané veľmi pomaly © SITA Všetky práva vyhradené.

5.7.2020 (Webnoviny.sk) - Predseda Mosta-Híd László Sólymos hovorí, že by malo dôjsť k spojeniu so Stranou maďarskej komunity (SMK) a k prekonaniu obdobia nedôvery, ktoré vládlo uplynulých desať rokov medzi obidvomi politickými subjektmi. Péter Őry ktorý je poverený vedením SMK, povedal, že logika mu nedáva iné ako spojenie strán alebo vytvorenie širšej koalície. Okrem SMK a Mosta-Híd sa rozhovory o spoločnom postupe majú týkať aj Maďarského fóra exposlanca Zsolta Simona, strany Spolupatričnosť a Maďarskej kresťanskodemokratickej aliancie. V prostredí maďarských strán na Slovensku by po 18. júli tohto roka nič nemalo brániť v spustení rokovaní o ich spolupráci. Vtedy by mal byť po kongrese SMK známy nový šéf strany.

Obnovenie vedenia

V Moste-Híd sme obnovili vedenie. Čakáme, kým tak urobí aj SMK, aby sme mohli začať rokovať,“ vyjadril sa pre agentúru SITA Sólymos. Nevedel povedať, ako dlho by proces spájania strán mohol trvať. „Už by mal byť koniec taktizovania, treba si sadnúť za stôl a dohodnúť sa. Bohužiaľ, za desať rokov sa vytvorila nedôvera, ktorú treba prekonať,“ zhodnotil Sólymos vyše desaťročné obdobie, čo z SMK odišla skupina politikov na čele s Bélom Bugárom.

Plán spolupráce

Sólymos hovorí, že cez leto bude potrebné naplánovať postup ďalšej spolupráce. „Most-Híd určite nechce stratiť svoju pridanú hodnotu, že oslovujeme aj iné národnosti a Slovákov, ktorí žijú v regióne južného Slovenska,“ ozrejmil. Dočasný šéf SMK Peter Őry potvrdil, že po kongrese strany sa začne rokovanie o spoločnom postupe s maďarskými politickými subjektmi. Netrúfol si však povedať, kto je najväčším favoritom na post predsedu SMK. Podľa neho sa hovorí o štyroch až piatich kandidátoch. Ďalší môžu pribudnúť, pretože sa ešte neskončili okresné snemy. Őry aj Sólymos sa zhodli, že spoločný maďarský politický subjekt by mohol mať podporu vyše šesť percent. Pripustili, že príčinou neúspechu maďarských strán vo februárových parlamentných voľbách bolo rozptýlenie ich podpory, a to, že časť občanov maďarskej národnosti volila aj slovenské strany.

Jediná šanca

V prieskume agentúry Focus z júna tohto roka dosiahla SMK podporu 3,7 percenta a Most-Híd 1,5 percenta. Sociológ Martin Slosiarik povedal, že inú šancu na úspech ako integráciu strán nevidí. Pripomenul, že základ, z ktorého môžu maďarské strany čerpať, sa zmenšuje procesom asimilácie maďarskej menšiny. „Dnes je zjavné, že ak je maďarský elektorát rozdelený, výrazne sa tým znižuje šanca maďarskej strany vstúpiť do parlamentu. Voličom treba odkomunikovať, aby budúcnosť maďarskej menšiny videli v politickom zastúpení s novými ľuďmi, ktorí nemajú za sebou nános histórie SMK ani Mosta-Híd,“ zhodnotil sociológ Most-Híd a SMK sa vlani usilovali o spoločný postup v parlamentných voľbách. Po krachu rozhovorov sa SMK dohodla na spolupráci s Maďarským fórom a so stranou Spolupatričnosť. Vytvorili volebnú stranu Maďarská komunitná spolupatričnosť (MKS), ktorá sa uchádzala o hlasy voličov. MKS získala podporu 3,9 percenta voličov a Bugárov Most-Híd 2,05 percenta. Na vstup do parlamentu bolo potrebné získať aspoň 5 percent hlasov.

Viac k témam: spolupráca
Zdroj: Webnoviny.sk - Most-Híd a SMK by mali prekonať obdobie nedôvery a spojiť sily, myslí si László Sólymos © SITA Všetky práva vyhradené.

5.7.2020 (Webnoviny.sk) - Na tohtoročnú letnú dovolenku chce ísť takmer 40 percent opýtaných obyvateľov Slovenska, z toho dve tretiny uprednostňujú pobyt v rodnej krajine (26 % všetkých oslovených).

Viac o téme: Koronavírus

Pod vplyvom pandémie koronavírusu a napriek postupnému uvoľňovaniu cestovania Slováci prehodnotili svoje plány na leto. Vyplýva to z aktuálneho reprezentatívneho prieskumu spoločnosti Partners Group SK, ktorý v druhej polovici júna uskutočnila agentúra Focus na vzorke 1 009 respondentov. Opatrnosť v rozhodovaní o dovolenke ovplyvnila nielen to, ako a kde ju stráviť, ale aj koľko sú ľudia ochotní za ňu zaplatiť a aké bude vreckové.

Preferovanou destináciou je Slovensko

"Výsledky hovoria veľmi jasne - budeme opatrní a zodpovední. Nakoniec iba niečo vyše tretiny opýtaných (39 %) pôjde na letnú dovolenku, z toho jednoznačne preferovanou destináciou je Slovensko," povedal sociológ a riaditeľ agentúry Focus Martin Slosiarik. "Zjavne tieň korony spôsobil, že väčšina dovolenkujúcich pôjde na dovolenku individuálne, bez využitia služieb cestovných kancelárií, pričom výber typu pobytu či ubytovania bude rovnako ovplyvnený zvýšenou bezpečnosťou, preferovaním individuálnych riešení," uviedol Slosiarik.

Turistika a výlety do hôr vyhrávajú

Pred rokom letný oddych plánovala skoro polovica ľudí, pričom v zahraničí dve tretiny z nich a viac ako tretina cez cestovnú kanceláriu. Súčasná situácia je úplne odlišná, ľudia hľadajú bezpečné, individuálne možnosti dovolenkovania doma aj v zahraničí. Slováci chcú domácu dovolenku tráviť najčastejšie turistikou a výletmi do hôr (41 %). Oproti vlaňajšku značne vzrástol záujem stráviť leto na chate či chalupe (33 % oproti 13 %). Viac ľudí tiež plánuje návštevy príbuzných. Mierne nižší je záujem o kúpaliská a akvaparky (25 %), väčší pokles je pri dovolenkách pri vode a poznávacích zájazdoch po Slovensku. Na dovolenku do zahraničia plánuje ísť 24 % tých, čo počítajú s dovolenkou (9 % všetkých opýtaných). Za hranice chcú ísť najmä k moru (76 %), pred rokom to bolo 87 %. Dôvodom môže byť podľa prieskumu to, že narástol počet ľudí, ktorí navštívia v zahraničí rodinu a príbuzných (16 % oproti 6 %).

Zodpovedný prístup k financovaniu dovoleniek

Zodpovedne a opatrne pristupujú ľudia aj k financovaniu dovoleniek. "V rozpočtoch domácností a vo výdavkoch na zabezpečenie letnej dovolenky, ako aj na dovolenkové vreckové zaznamenávame pokles a jasne vidieť opatrnosť v porovnaní s minulým rokom," priblížil odborník na financie z Partners Group SK Peter Gurecka. Pred rokom 58 % Slovákov plánovalo minúť na dovolenku do tisíc eur, toto leto 47 % zvažuje minúť len do 500 eur. Šetriť budú aj na výdavkoch počas samotnej dovolenky. Kým vlani mala približne tretina ľudí odložené vreckové do 250 eur, teraz s nižšími výdavkami ráta až 45 % dovolenkárov. "V prípade dovolenky s cestovnou kanceláriou, najmä ak ide o all inclusive, nemusíme už nad ničím rozmýšľať a ani počítať s ďalšími nákladmi, okrem vreckového. To však neplatí pri individuálnom zabezpečení dovolenky. Tu viac ako inokedy netreba podceniť dôkladné plánovanie, rozpočtovanie a prípravu," upozornil Gurecka. Na výdavky spojené s dovolenkou odporúča vyčleniť maximálne 5 % ročného príjmu domácnosti.

Viac k témam: dovolenka, Koronavírus, letná dovolenka, letné prázdniny, prieskum, turistika
Zdroj: Webnoviny.sk - Slováci prehodnotili svoje plány na leto, podľa prieskumu chcú dve tretiny ľudí oddychovať doma © SITA Všetky práva vyhradené.

5.7.2020 (Webnoviny.sk) - Vo veku 102 rokov zomrel Earl Cameron, jeden z prvých čiernych hercov, ktorí si dokázali vybudovať úspešnú kariéru v britskej televízii a filme. Informuje o tom spravodajský portál BBC s odvolaním sa na rodinného priateľa. Rodák z Bermúd, ktorý žil s manželkou v Kenilworthe, v grófstve Warwickshire, skonal v piatok v spánku, uviedol Martin Beckett.

Chránil sa pred koronavírusom

"Mal úžasnú povahu, bol veľmi duchovný, veľmi skromný, bude nám chýbať. Nikdy nebral úlohy, ktoré by ponižovali farebných ľudí... sám bol často cieľom rasových predsudkov, ale nikdy sa na to nehneval. Bolo mu ľúto ľudí, ktorí ho nedokázali prijať," vyjadril sa Beckett s tým, že Cameron sa v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 chránil a nechodil von.

Vo filme chcel viac čiernych hercov

Pri príležitosti svojich stých narodenín povedal v rozhovore pre BBC, že by rád videl vo filmoch a v televízii viac čiernych hercov. "Je veľa talentov a myslím, že britskému filmovému priemyslu by prospelo, keby používal viac čiernych talentov," skonštatoval.
Cameronovým filmovým debutom bola rola v kriminálnej dráme Pool of London z roku 1951. Predstavil sa aj v bondovke Thunderball (1965) a v roku 1966 v kultovom sci-fi seriáli Doctor Who (1963 - 1989). Účinkoval tiež po boku Nicole Kidman a Seana Penna v snímke Tlmočníčka (2005) a naposledy sa na plátne objavil v malej úlohe v sci-fi Počiatok (2010). V roku 2009 mu udelili Rad britského impéria (CBE).


Viac k témam: úmrtie
Zdroj: Webnoviny.sk - Zomrel britský herec Earl Cameron, dožil sa 102 rokov © SITA Všetky práva vyhradené.

5.7.2020 (Webnoviny.sk) - Ľudia prichádzajúci zo štátov, ktoré nie sú na zozname bezpečných krajín, sa budú musieť podrobiť domácej karanténe do vyhodnotenia výsledku testu na ochorenie na Covid-19.

Viac o téme: Koronavírus

Agentúru SITA o tom informoval Marek Eliáš z Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ). Domáca karanténa sa nariaďuje aj ľuďom žijúcim v spoločnej domácnosti. Zmeny platia od pondelka 6. júla.

Deti do troch rokov sa testovať nemusia

Všetci ľudia prichádzajúci na Slovensko od 7. júla, ktorí počas uplynulých 14 dní navštívili niektorú z krajín neuvedenej v bezpečnom zozname sú povinní podrobiť sa domácej izolácií a najskôr piaty deň ísť na laboratórny test ochorenia Covid-19. ÚVZ izoláciu nariaďuje aj ľuďom žijúcim v spoločnej domácnosti. Diagnostike na ochorenie sa nemusia podrobiť deti do troch rokov, ak príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nerozhodne inak. Povinnosť domácej izolácie pre deti do troch rokov sa končí izoláciou ľudí žijúcich s ním v jednej domácnosti.

Kto je povinný odovzdať negatívny test na Covid-19?

Povinnosť predkladať negatívny test na Covid-19 sa tiež nevzťahuje na štátnych príslušníkov tretích krajín vykonávajúcich tranzit do niektorého z členských štátov Európskej únie, v ktorom majú trvalý alebo prechodný pobyt. Musia ale prejsť územím Slovenska bez zastavenia a najneskôr do ôsmich hodín od vstupu. Povinnosť domácej izolácie sa nevzťahuje ani na ľudí, ktorí vstupujú na slovenské územie, a to za účelom vykonania prijímacích skúšok, záverečných skúšok, iných skúšok alebo zápisu do škôl, prípadne z dôvodu vypratania osobných vecí z internátov alebo inej formy ubytovania. Môžu so sebou zobrať aj jednu sprevádzajúcu osobu. Musia však byť držiteľmi potvrdenia, akým je napríklad pozvánka na prijímacie skúšky či na zápis do školy. Naďalej sú povinní odovzdať výsledok negatívneho testu na ochorenie Covid-19, ktorý nemôže byť starší ako 96 hodín. Odovzdávajú ho príslušníkovi polície alebo v prípade vstupu na územie Slovenska hraničnými priechodmi, na ktorých sa nevykonáva kontrola, ho musia bezodkladne odovzdať na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva.

Neodkladná starostlivosť o blízkych

Povinnosť domácej izolácie sa naďalej nevzťahuje na ľudí, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt na Ukrajine a prekračujú slovenskú hranicu z dôvodu realizácie neodkladnej starostlivosti o blízkych rodinných príslušníkov na území Slovenska, a to vrátane jednej sprevádzajúcej osoby. „Osoba, ktorá takto prekračuje hranicu Slovenskej republiky, je povinná byť schopná sa preukázať potvrdením o neodkladnej starostlivosti od lekára blízkeho rodinného príslušníka a čestným prehlásením o rodinnom vzťahu,“ uvádza ÚVZ s tým, že tieto dokumenty musia byť preložené do slovenského jazyka. Pri vstupe na Slovensko sú tiež povinní odovzdať výsledok negatívneho testu na Covid-19 nie starší ako 96 hodín.

Aktuálny zoznam krajín, ktoré Slovensko považuje za bezpečné a uvedené opatrenia pre ne neplatia:

 • Austrálske spoločenstvo,
 • Belgické kráľovstvo,
 • Cyperská republika,
 • Česká republika,
 • Čínska ľudová republika,
 • Dánske kráľovstvo,
 • Estónska republika,
 • Faerské ostrovy (samosprávne územie Dánskeho kráľovstva),
 • Fínska republika,
 • Francúzska republika,
 • Grécka republika,
 • Chorvátska republika,
 • Holandsko,
 • Írska republika,
 • Island,
 • Japonsko,
 • Kórejská republika,
 • Lichtenštajnské kniežatstvo,
 • Litovská republika,
 • Lotyšská republika,
 • Maďarsko,
 • Maltská republika,
 • Monako,
 • Nemecká spolková republika,
 • Nórske kráľovstvo,
 • Nový Zéland,
 • Poľská republika,
 • Rakúska republika,
 • Slovinská republika,
 • Španielske kráľovstvo,
 • Švajčiarska konfederácia
 • Talianska republika


Viac k témam: COVID-19, karanténa, Koronavírus, Pandémia, testovanie
Zdroj: Webnoviny.sk - Ľudia prichádzajúci na Slovensko z nebezpečných krajín musia ísť do povinnej domácej karantény © SITA Všetky práva vyhradené.

4.7.2020 (Webnoviny.sk) - Talianska polícia rozbila sieť šíriteľov detskej pornografie, ktorí si prostredníctvom komunikačnej platformy posielali aj fotografie novorodencov. Polícia v sobotu informovala, že akcia zahŕňala desiatky povolení na prehliadku a viedla k zadržaniu troch ľudí, ktorí vlastnili "obrovské množstvá pornografického materiálu zobrazujúceho maloletých". V súvislosti s prípadom vyšetrujú asi 50 ľudí. Vyšetrovatelia podľa zverejneného stanoviska objavili fotografie nahých detí a ďalší "príšerný obsah, zobrazujúci skutočné sexuálne násilie, kde boli často obeťami novorodenci". V niektorých prípadoch vraj páchatelia pornografický materiál vytvárali doma a následne ho posielali ďalej prostredníctvom "dobre známej" komunikačnej platformy. Jej názov však nezverejnili. Na vyšetrovaní s talianskou políciou spolupracovala kanadská organizácia National Child Exploitation Coordination Center.

Viac k témam: detská pornografia, pornografia, sexuálne násilie, zatknutie
Zdroj: Webnoviny.sk - Talianska polícia rozbila sieť šíriteľov detskej pornografie, posielali si aj fotografie novorodencov © SITA Všetky práva vyhradené.

Reklama

Anketa

Rozmýšľali ste o premiestnení Vašej firmy do daňového raja?

áno, už som tak urobil - 14.3%
áno pripravujem sa na to - 35.7%
nie nerozmýšľal som - 35.7%
nie nerozmýšľal som a ani tak neurobím - 14.3%
The voting for this poll has ended on: september 9, 2013

Partneri projektu

judikaty sita

Ekonomický portál financnik.sk Vám prináša

ginal robinson banner