30. máj 2020
Facebook

SAN FRANCISCO 4. novembra (WebNoviny.sk) - Kalifornský guvernér Jerry Brown a poslanci požiadali vládu USA o 7,4 miliardy dolárov (v prepočte približne 6,3 miliardy eur) v rámci pomoci pri odstraňovaní škôd po nedávnych požiaroch. Politik uviedol, že peniaze plánujú použiť v oblastiach dopravy, poľnohospodárstva, ochrany životného prostredia a tiež na zabezpečenie domovov pre obete požiarov, ktoré vypukli v severnej Kalifornii 8. októbra a zabili najmenej 43 ľudí. Plamene takisto zničili viac ako 8900 domov a ďalších stavieb. Odporúčame:
Požiare naďalej ničia Kaliforniu, obetí pribúda Úrady zatiaľ neodhadli presné škody, no podľa kancelárie guvernéra a zástupcov poškodených oblastí, potrebujú na obnovu z federálnych fondov 7,4 miliardy dolárov. Viac ako tretina, približne 3,1 miliardy dolárov (v prepočte takmer 2,7 miliardy eur) by poputovala na obnovu poľnohospodárstva, vrátane zničených viníc. Kongres minulý mesiac odobril 576,5 milióna dolárov na nápravu škôd, ktoré spôsobili požiare v Kalifornii a na západe USA počas leta. Ďalšie miliardy potrebujú štáty, ktoré tento rok zasiahli hurikány a iné katastrofy.

Viac k témam: požiar v Kalifornii, USA
Zdroj: Webnoviny.sk - Guvernér Kalifornie požiadal vládu USA pre požiare o vyše sedem miliárd dolárov © SITA Všetky práva vyhradené.

Účasť na voľbách vnímajú ako svoju zodpovednosť ako občanov aj v kláštore Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa (redemptoristi) v Podolínci v okrese Stará Ľubovňa. Pre agentúru SITA to uviedol jeden z redemptoristov, páter Michal Zamkovský. „Nie sme len ľudia Cirkvi, ale aj ľudia daného regiónu a župy. Zaujímame sa o to, čo sa deje okolo nás. Je dosť dôležité, aby sme prispeli a mali možnosť ovplyvniť to, ako sa to bude vyvíjať a aby veci išli dobre,“ uviedol. Voliť dnes však pôjde zo súčasnej trojčlennej komunity v Podolínci iba páter Zámkovský. „Ďalší dvaja nemajú trvalý pobyt v Prešovskom kraji a keďže nemajú možnosť vycestovať až do svojich krajov, nepôjdu voliť,“ vysvetlil. Odporúčame:
Online: Župné voľby do VÚC 2017 O post predsedu Prešovského samosprávneho kraja sa v nadchádzajúcich voľbách uchádza 11 kandidátov, o poslanecký post v 62-člennom zastupiteľstve zabojuje v 13-tich volebných obvodoch presne 500 uchádzačov. Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa dnes konajú od 7:00 do 22:00. Zobraziť fotogalériu k článku:
Župné voľby do VÚC 2017

Viac k témam: Župné voľby do VÚC 2017
Zdroj: Webnoviny.sk - Z kláštora v Podolínci pôjde voliť iba jeden redemptorista © SITA Všetky práva vyhradené.

Na hlasovanie v sobotných voľbách predsedov a poslancov samosprávnych krajov treba platný občiansky preukaz alebo doklad o pobyte. Voliť sa dá iba v mieste trvalého bydliska. Ako ďalej agentúru SITA informovala riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán Ministerstva vnútra (MV) SR Eva Chmelová, ak volič nemá občiansky preukaz, môže svoju totožnosť okrskovej volebnej komisii preukázať aj žiadosťou o vydanie občianskeho preukazu alebo potvrdením o občianskom preukaze, ktoré vydáva polícia. Ak volič príde do volebnej miestnosti s občianskym preukazom, ktorému vypršala platnosť, môže okrsková volebná komisia takýto občiansky preukaz uznať za relevantný doklad len v prípade voliča, ktorý je zapísaný v zozname voličov a jeho totožnosť nevzbudzuje u členov okrskovej volebnej komisie pochybnosti, doplnila Chmelová. Ak volič s neplatným občianskym preukazom nie je zapísaný v zozname voličov, okrsková volebná komisia mu hlasovanie neumožní a do zoznamu voličov ho nedopíše.

Voliť môžu občania aj cudzinci

Právo voliť vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov majú občania Slovenskej republiky a tiež cudzinci, ktorí najneskôr dnes dovŕšili 18 rokov. Podmienkou je tiež trvalý pobyt v kraji. Na voľbách do orgánov samosprávy krajov sa môžu zúčastniť aj všetci cudzinci s trvalým pobytom na Slovensku. Podľa informácií ministerstva vnútra je v zozname cudzincov s trvalým pobytom v SR vyše 75 400 ľudí. Toto číslo však nemusí byť konečné. Cudzinci sa totiž priebežne prihlasujú a odhlasujú z trvalého pobytu. Na to, aby cudzincovi umožnili hlasovať, potrebuje doklad o pobyte. Odporúčame:
Online: Župné voľby do VÚC 2017 V krajských voľbách sa dá voliť iba v mieste trvalého bydliska. Pre voľby poslancov a predsedov krajov neexistuje voličský preukaz, s ktorým sa napríklad vo voľbách do Národnej rady SR dá hlasovať v ľubovoľnej volebnej miestnosti na Slovensku. Každý volič totiž môže voliť iba poslancov, ktorí patria do jeho voličského obvodu. V inom volebnom obvode by dostal hlasovací lístok s inými kandidátmi na poslancov kraja. Pre celý kraj je jednotný iba zoznam kandidátov na predsedu kraja. Z tých istých dôvodov sa nedá hlasovať poštou zo zahraničia.

Vybraných kandidátov zakrúžkujte

Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu samosprávneho kraja dajú voliči svoj hlas nimi preferovanému jednému kandidátovi zakrúžkovaním poradového čísla pri jeho mene. Na druhom hlasovacom lístku vyberú určený počet kandidátov na poslancov krajského zastupiteľstva. Aj v tomto prípade vyznačia svoj hlas zakrúžkovaním poradového čísla pri mene. V každom volebnom obvode sa počet volených poslancov líši a určený počet je uvedený na hlasovacom lístku. Oznam o tom, kto už nekandiduje, no je uvedený na hlasovacom lístku, je v každej volebnej miestnosti. Ministerstvo vnútra odporúča, aby bol za každou zástenou. Zobraziť fotogalériu k článku:
Župné voľby do VÚC 2017 Za poriadok vo volebnej miestnosti zodpovedá predseda okrskovej komisie. Komisia si môže odhlasovať používanie pier odlišnej farby, avšak voličovi nie je možné nariadiť, akým perom upraví hlasovací lístok, upozornila Chmelová. Na transparentný priebeh volieb môžu dohliadnuť aj pozorovatelia. „Pozorovatelia však nesmú zasahovať do činnosti komisie, môžu iba pozorovať ich činnosť a v prípade podozrenia z protiprávneho konania to môžu nahlásiť volebnej komisii vyššieho stupňa, teda obvodnej volebnej komisii,“ dodala.

Hlasovanie mimo volebnej miestnosti

Ako ďalej informovala Chmelová, zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže volič požiadať sám alebo prostredníctvom inej osoby okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie mimo volebnej miestnosti. Hlasovať mimo volebnej miestnosti však musí len vo svojom volebnom okrsku, v praxi najčastejšie v mieste trvalého bydliska. Postup, ako má volič o to požiadať zákon neurčuje. Volič môže do volebnej miestnosti, kam patrí podľa trvalého pobytu, vyslať napríklad svojho príbuzného či suseda a ten požiada o hlasovanie do prenosnej schránky. Členovia okrskovej volebnej komisie vyslaní s prenosnou volebnou schránkou zaistia, aby volič mohol upraviť hlasovacie lístky tajne. Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, to oznámi pred hlasovaním okrskovej volebnej komisii. Taký volič má právo vziať so sebou do priestoru na úpravu hlasovacích lístkov, teda za zástenu inú osobu, ktorá upraví hlasovacie lístky podľa jeho pokynov a vloží do obálky. Takouto osobou však nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie. „Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb a referenda,“ uviedla Eva Chmelová. Ako dodala, volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku za neho vhodila do volebnej schránky iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie. Osobou, ktorá voličovi pomáha môže byť aj príbuzný voliča.

Voliť majú právo aj ľudia vo väzbe

V krajských voľbách majú právo voliť aj ľudia vo väzbe a vo výkone trestu odňatia slobody. Aby však voliť mohli, musia sedieť vo väzbe či väzení, ktoré je v rovnakom volebnom obvode, ako je ich trvalý pobyt. Aktuálne sa na Slovensku vo výkone väzby nachádza 1 495 obvinených a vo výkone trestu odňatia slobody 8 721 odsúdených, z ktorých sú oprávnení zúčastniť sa na nadchádzajúcich voľbách dvaja obvinení a štyria odsúdení. V krajských voľbách nemôžu hlasovať právoplatne odsúdení na trest odňatia slobody za spáchanie obzvlášť závažného zločinu. Prekážkou vo výkone volebného práva je aj zákonom stanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany zdravia ľudí. Voľby do orgánov samosprávnych krajov, ich predsedov a poslancov, sa konajú dnes od 7:00 do 22:00. Svoje voličské právo môže v 5 968 volebných miestnostiach (okrskoch) využiť približne 4 435 000 voličov. Priebežné výsledky spracovania hlasovania bude po zatvorení volebných miestností zverejňovať Štatistický úrad SR na webe http://www.volbysr.sk. Oficiálne výsledky vyhlási Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán v nedeľu. Novinkou je, že krajské voľby už nemajú dve kolá a voliči si dnes vyberú nielen budúcich poslancov krajského zastupiteľstva, ale aj predsedu kraja. Vedenie krajov zároveň podľa novely ústavy vyberú na päť rokov, a to preto, aby sa v roku 2022 mohli konať obecné aj krajské voľby spoločne.

Viac k témam: Župné voľby do VÚC 2017
Zdroj: Webnoviny.sk - Na hlasovanie v župných voľbách je potrebný platný občiansky preukaz, voliť môžu aj cudzinci © SITA Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 3. novembra (WebNoviny.sk) - Viac ako 12-tisíc kusov cigariet, vyše 300 kilogramov tabaku a tri stroje na jeho spracovanie zaistili colníci z Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) v spolupráci so psovodom a služobným psom vycvičeným na vyhľadávanie tabaku tento týždeň v Trenčianskom kraji. Nezákonnou výrobou, skladovaním a distribúciou neoznačených tabakových výrobkov sa obohacovali traja muži vo veku 30, 31 a 53 rokov. Finančný únik na spotrebnej dani z tabakových výrobkov vyčíslili na 25 247,48 eura. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa finančnej správy Ivana Skokanová.

Neoznačené cigarety a tabak z Poľska

Prievidžan Ivan A. dovážal minimálne od septembra tohto roku neoznačené cigarety a tabak z Poľska. Po spracovaní tabak predával Danielovi K., ktorý ho balil v dome v obci Oslany do neoznačených spotrebiteľských balení. Časť z týchto balení predával aj Petrovi P. do Trenčína, ktorý ich distribuoval rôznym odberateľom. Colníci z KÚFS tento týždeň vykonali domové prehliadky v rodinných domoch v Prievidzi, Oslanoch aj v Trenčíne. Našli neoznačené tabakové výrobky, konkrétne voľne uložený tabak v jutových vreciach, tiež tabak v spotrebiteľských baleniach s označením Holandská tabaková zmes, Cuba Tabacco, James Cook, Turek, Marco Polo, cigarety zn. Marlboro, Viceroy, Fest.

Mužom hrozí päťročné väzenie

Objavili tiež dve sušičky, jednu rezačku na tabak a stolovú váhu na váženie neoznačených spotrebiteľských balení. Celkovo zaistili 325,93 kilogramu tabaku a 12 161 kusov cigariet, pričom finančný únik na spotrebnej dani bol vyčíslený na 25 247,48 eura. Muži sú obvinení zo spáchania trestného činu a v prípade dokázania viny hrozí dvom z nich väzenie na jeden rok až päť rokov. Tretiemu mužovi hrozí trest odňatia slobody na tri roky až osem rokov, keďže za rovnaké trestné činy už bol v minulosti právoplatne odsúdený, pričom mu súd výkon trestu podmienečne odložil a určil probačný dohľad v skúšobnej dobe tri roky.

Viac k témam: cigarety, colníci, tabak
Zdroj: Webnoviny.sk - Colníci zaistili v Trenčianskom kraji mužov, ktorí nelegálne vyrábali cigarety © SITA Všetky práva vyhradené.

TTSK Trnavský samosprávny kraj

Kandidát Percentá Počet hlasov
József Berényi
Tibor Mikuš
Márius Novák
Konrád Rigó
Jozef Viskupič
 

Viac k témam: TTSK Trnavský samosprávny kraj, Župné voľby do VÚC 2017
Zdroj: Webnoviny.sk - Výsledky župných volieb do VÚC 2017 Trnavský samosprávny kraj (TTSK) © SITA Všetky práva vyhradené.

TSK Trenčiansky samosprávny kraj

Kandidát Percentá Počet hlasov
Jaroslav Baška
Petra Hajšelová
Renáta Kaščáková
Nora Pániková
Štefan Škultéty
Igor Valko
Ferdinand Vavrík
 

Viac k témam: TSK Trenčiansky samosprávny kraj, Župné voľby do VÚC 2017
Zdroj: Webnoviny.sk - Výsledky župných volieb do VÚC 2017 Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) © SITA Všetky práva vyhradené.

 

NSK Nitriansky samosprávny kraj

Kandidát Percentá Počet hlasov
Milan Belica
Peter Oremus
Iván Farkas
Renáta Kolenčíková
László Hajdu
Ján Marko
Milan Uhrík
 

Viac k témam: Nitriansky samosprávny kraj, Župné voľby do VÚC 2017
Zdroj: Webnoviny.sk - Výsledky župných volieb do VÚC 2017 Nitriansky samosprávny kraj (NSK) © SITA Všetky práva vyhradené.

BBSK Banskobystrický samosprávny kraj

Kandidát  Percentá Počet hlasov
Marian Kotleba
Ján Lunter
Martin Juhaniak
Pavel Greksa
Igor Kašper
Alena Pivovarčiová
Miroslav Gálik
Jozef Sásik
Milan Urbáni
 

Viac k témam: BBSK Banskobystrický samosprávny kraj, Župné voľby do VÚC 2017
Zdroj: Webnoviny.sk - Výsledky župných volieb do VÚC 2017 Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) © SITA Všetky práva vyhradené.

 

ŽSK Žilinský samosprávny kraj

Kandidát Percentá Počet hlasov
Juraj Blanár
Peter Cibulka
Kristián Hoffmann
Erika Jurinová
Anton Martvoň
Ján Mikolaj
Marián Murín
Stanislav Pirošík
Peter Sagan
 

Viac k témam: ŽSK Žilinský samosprávny kraj, Župné voľby do VÚC 2017
Zdroj: Webnoviny.sk - Výsledky župných volieb do VÚC 2017 Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) © SITA Všetky práva vyhradené.

 

PSK Prešovský samosprávny kraj

Kandidát Percentá Počet hlasov
Peter Chudík
Andrej Gmitter
Pavol Gašper
Eduard Markovič
Ján Garaj
Milan Majerský
Jozef Mihalčin
František Oľha
František Bednár
Miroslav Škvarek
Jozef Šváč
 

Viac k témam: PSK Prešovský samosprávny kraj, Župné voľby do VÚC 2017
Zdroj: Webnoviny.sk - Výsledky župných volieb do VÚC 2017 Prešovský samosprávny kraj (PSK) © SITA Všetky práva vyhradené.

Reklama

Anketa

Rozmýšľali ste o premiestnení Vašej firmy do daňového raja?

áno, už som tak urobil - 14.3%
áno pripravujem sa na to - 35.7%
nie nerozmýšľal som - 35.7%
nie nerozmýšľal som a ani tak neurobím - 14.3%
The voting for this poll has ended on: september 9, 2013

Partneri projektu

judikaty sita

Ekonomický portál financnik.sk Vám prináša

ginal robinson banner