22. jún 2021
Facebook

BRATISLAVA 21. decembra 2017 (WBN/PR) - V sobotu 16. decembra mohlo takmer 20 tisíc návštevníkov Dobrého trhu v Starej tržnici a okolí vidieť zaujímavý vianočný stromček. Drevo a stavebný odpad, z ktorého bol stromček postavený, vznikol počas rekonštrukcie bývalej chemickej školy na Kultúrne a kreatívne centrum Nová Cvernovka. Stromček pripomínal, že odpad, a najmä ten stavebný, sa sám nevyparí a predstavuje ekologický i ekonomický problém. V Novej Cvernovke sa ho rozhodli kreatívne zužitkovať.

Suť je dobrá výzva

Nadácia Cvernovka a Dobrý trh vyhlásili súťaž o vianočný stromček zo stavebnej sute. Vyzvali umelcov, architektov, dizajnérov , aby navštívili Kreatívne a kultúrne centrum Nová Cvernovka, prešli sa po halde zo stavebnej sute, zapojili fantáziu a navrhli z nej originálny vianočný stromček. Ten bol nakoniec súčasťou vianočného Dobrého trhu v Starej tržnici a okolí. „Odpadu produkujeme čoraz viac a stáva sa reálnou hrozbou pre Slovensko. Projekt má upozorniť, že s touto realitou sa treba popasovať. Stromček je jednou z foriem, ako odpad využiť ako druhotnú surovinu,” povedala Silvia Nosálová, riaditeľka pre komunikáciu a marketing spoločnosti ENVI – PAK. Viťazkami súťažesa stali študentky záhradnej architektúry Júlia Bobríková a Barbora Kubická. Ich návrh využíval najmä odpadové drevo. Výsledkom bol vianočný stromček s jednoduchým dizajnom a praktickým technickým riešením. Víťazky boli ocenené finančnou a vecnou cenou. Ceny za víťazný projekt odovzdali zástupcovia partnerských organizácií ENVI - PAK a Tajpejská reprezentačná kancelária Bratislava, súťaž podporila aj Nadácia VÚB - partner živej kultúry v Novej Cvernovke.

Ako ďalej so suťou v Novej Cvernovke?

S kreatívnym využitím stavebného odpadu chcú v Novej Cvernovke pokračovať. O téme chystajú aj festival pre súčasné umenie a environmentálnu udržateľnosť s názvom NASUTI.. Konať sa bude v septembri 2018 v Kultúrnom a kreatívnom centre Nová Cvernovka. Zámerom festivalu je vytvorenie nových umeleckých diel a projektov, ktoré vzniknú v spolupráci s medzinárodným kurátorským, odborným a umeleckým tímom a budú výhradne pracovať s materiálom sute a iným odpadom. Cieľom je zvýšiť povedomie o odpadovom manažmente aj prostredníctvom vzdelávacieho programu pre dospelých i mládež. Projekt má zároveň konkrétny cieľ - pomôcť získať prostriedky na vyriešenie situácie so suťou v areáli Kreatívneho a kultúrneho centra Nová Cvernovka. Ten je v súčasnosti zhromaždený na bývalom dvore školy na obrovskej hromade. “Našou víziou je ekologicky pristupovať k  odpadu. Suť s objemom 2000m3 plánujeme pred festivalom odpadu pretriediť.”, hovorí Diana Klepoch Majdáková z Novej Cvernovky. Použiteľné časti betónov, tehál, kameňov, plastov, skla, keramiky či strešnej krytiny budú uložené na palety a pripravené na ďalšie stavebné využitie a ako materiál pre tvorbu umeleckých diel pre festival. Kreatívne spracovanie odpadu nebude iba snahou o špecifickú formu riešenia odpadovej krízy, ale i výzvou na vnímavejší prístup k vytváraniu odpadov tak pri bežných, ako i kreatívnych či umeleckých aktivitách. Nadácia Cvernovka vznikla v roku 2015 za účelom zastrešenia kreatívnej komunity z Cvernovky na Páričkovej ulici. Jej hlavnou náplňou je podpora jednotlivcov a profesionálov z oblasti kreatívneho priemyslu, podpora iniciatív sledujúcich rozvoj občianskej spoločnosti a zvyšujúcich kvalitu života v meste. V roku 2016 získala nadácia od Bratislavského samosprávneho kraja do dlhodobého nájmu areál bývalej chemickej priemyslovky na Račianskej ulici v Bratislave, kde vytvorila Kreatívne a kultúrne centrum s vyše 40 kreatívnymi ateliérmi. Do budovy v priebehu 10 mesiacov preinvestovala viac ako 950 tis. eur.    

Viac k témam: ekológia, Nadácia Cvernovka, Vianoce, vianočný stromček
Zdroj: Webnoviny.sk - Ekologické Vianoce so stromčekom zo sute © SITA Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 21. decembra (WebNoviny.sk) - Štátne inštitúcie míňajú milióny eur na externé služby, ktoré by mohli robiť vo vlastnej réžii. Myslí si to na základe svojich zistení Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ). „Z preverovania vyplynulo, že vynakladanie prostriedkov v oblasti služieb bolo v niektorých prípadoch neefektívne a neúčinné. Viaceré externe zadávané činnosti mohli byť zabezpečené vlastnými zamestnancami. Týmto postupom tak došlo k neodôvodnenému, prípadne predraženému využívaniu externých služieb. Vnútorné kontrolné mechanizmy nefungovali optimálne a vykazovali znaky formálnosti. Finančné prostriedky tak boli uhradené bez adekvátneho vyhodnotenia,“ informovala hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková. Úrad odhalil rezervy a pochybenia na Ministerstve hospodárstva SR a Ministerstve dopravy a výstavby SR.

Právne služby a propagácia

Ministerstvo hospodárstva od roku 2013 do roku 2016 vynaložilo za oblasti služieb, ktoré analyzovali kontrolóri z NKÚ, takmer 6,9 milióna eur. Hlavnú časť výdavkov čerpalo na právne služby, strážne služby a propagáciu. „Najvýznamnejším kontrolným zistením na rezorte hospodárstva bolo porušenie zákona o rozpočtových pravidlách,“ uviedla Dobáková. NKÚ kontrolné zistenia z ministerstva hospodárstva vzhľadom na porušenia finančnej disciplíny odstúpil Úradu vládneho auditu. Odporúčame:
Kontrolóri z NKÚ sa zamerali na hospodárenie zdravotníckych zariadení, zistili veľké nedostatky Ministerstvo v súvislosti so zmluvou na právne a ekonomické posúdenie situácie v spoločnosti BAT malo použiť verejné prostriedky v rozpore s určeným účelom, keď spoločnosti Havel, Holásek & partners uhradilo služby, ktoré neboli vykonané vôbec, ako aj služby vykonané v neadekvátnom rozsahu a kvalite. Išlo o sumu takmer 104 tisíc eur. „V tejto súvislosti upozorňujeme na rezervy v účinnosti vnútorného kontrolného systému ministerstva hospodárstva, keďže vecná kontrola, ktorá predchádzala úhrade právnych a ekonomických analýz, nedostatky neidentifikovala,“ dodala Dobáková.

Pochybenia aj pri Jaguar Land Rover

Isté pochybenia zistil NKÚ aj pri zmluve o poradenskej činnosti pri strategickej investícii Jaguar Land Rover. Poskytovateľom služby bola spoločnosť White & Case. „Ministerstvo nepreukázalo transparentnosť a hospodárnosť pri vynakladaní verejných prostriedkov,“ doplnila Dobáková. Okrem fakturačných dokladov podľa NKÚ rezort hospodárstva nedisponoval dokumentáciou preukazujúcou podrobnosti o spôsobe realizácie jednotlivých dodaných služieb.

Štvornásobný nárast na ministerstve dopravy

Na ministerstve dopravy bolo čerpanie verejných zdrojov za vybrané služby v rámci kontrolovaného obdobia najvyššie v roku 2015, a to 14,8 milióna eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o viac ako štvornásobný nárast. „Na rezorte dopravy naši kontrolóri zistili nedostatky pri samotnom uzatváraní zmlúv a dodatkov, pri ich zverejňovaní aj pri fakturácii. Zistené boli aj nedostatky súvisiace s úplnosťou podpornej dokumentácie potvrdzujúcou vykonanie uhradených služieb, prác,“ uviedla Dobáková. Odporúčame:
Hlavný ekonóm ministerstva financií tvrdí, že Slovensko rastie rýchlejšie ako je prezentované Závažnejšie zistenia kontrola z NKÚ identifikovala v oblasti poradensko-konzultačných služieb. „Štúdia uskutočniteľnosti pre projekt Atlas pasívnej infraštruktúry bola spracovaná až po realizácii verejného obstarávania. Napriek tomu, že v súvislosti s projektom bolo spoločnosti KPMG uhradených takmer 155 tisíc eur, ministerstvo dopravy v máji 2017 postup zadávania zákazky projektu zrušilo,“ dodala Dobáková.

Zmluva s firmou Deloitte

Kontrolóri ďalej odhalili, že ministerstvo dopravy v oblasti poradensko-konzultačných služieb zadávalo úlohy Výskumnému ústavu dopravnému, ktoré mohli zabezpečovať vlastní zamestnanci, prípadne ich ministerstvo mohlo delegovať na Národnú diaľničnú spoločnosť a Slovenskú správu ciest. „Väčšina úloh totiž nemala charakter výskumných alebo vedeckých prác,“ vysvetlila Dobáková. NKÚ sa nepozdáva ani zmluva s firmou Deloitte, ktorej uhradil rezort dopravy za tri dokumenty, súvisiace so stratégiou rozvoja verejného prístavu v Bratislave a s analýzou vodnej dopravy, takmer 518-tisíc eur. „V dokumentoch sa opakovane vyskytovali obsahovo identické časti. Finalizácia sektorovej analýzy vodnej dopravy za sumu necelých 72-tisíc eur bola rozsahom pridaných aktualizácií finančne nadhodnotená,“ upozornila Dobáková.

Viac ako milión eur za právne služby

Kontrolóri z NKÚ taktiež zistili, že v oblasti právnych služieb uhradilo ministerstvo dopravy na základe dvoch realizačných zmlúv AKMG za obdobie dvoch rokov viac ako 1,1 milióna eur. „Mzdové prostriedky vynaložené na zamestnancov právneho odboru za štyri roky, vrátane odmien, pritom predstavovali sumu vyše 518 tisíc eur. Na odbore právnych služieb pracovalo počas kontrolovaného obdobia osem až deväť kvalifikovaných zamestnancov,“ konštatovala Dobáková. NKÚ uskutočnil kontrolu systému uzatvárania, registrácie, vecného a finančného plnenia zmlúv. Kontrolóri sa zamerali na právne služby, poradensko-konzultačné služby a štúdie, expertízy a posudky. Odporúčame:
Právny systém je podľa Kisku ku komunite LGBTI krutý, prezident by privítal racionálnu diskusiu Hlavným cieľom kontroly bolo zhodnotiť opodstatnenosť, kvalitu a praktické využitie dodaných služieb, ktoré v ostatných rokoch predstavujú významný podiel na výdavkoch verejnej správy. „Doterajšie skúsenosti kontrolórov poukázali na to, že dochádza k uzatváraniu veľkého počtu zmlúv s externými poskytovateľmi služieb, a následne k vysokému čerpaniu verejných zdrojov,“ uzavrela Dobáková s tým, že NKÚ pripravuje v budúcom roku prierezovú kontrolu, v rámci ktorej kontrolóri plošne preveria, akým spôsobom sa v externom prostredí zazmluvňujú služby a vypracovávajú odborné dokumenty pre štátne inštitúcie.

Viac k témam: Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo hospodárstva SR, NKÚ Najvyšší kontrolný úrad
Zdroj: Webnoviny.sk - Ministerstvá podľa kontrolórov z NKÚ míňajú milióny eur na služby, ktoré by mohli sami zastrešiť © SITA Všetky práva vyhradené.

BARCELONA 21. decembra (WebNoviny.sk) - V Katalánsku sa vo štvrtok začali voľby do regionálneho parlamentu. O 9:00 sa po celom regióne otvorilo takmer 2 700 volebných miestností, v ktorých budú môcť tamojší voliči odovzdať svoj hlas do 20:00. Predpokladá sa, že účasť na hlasovaní bude rekordná. Voliť môže 5,5 milióna ľudí, pričom viac ako jedna pätina z nich, ktorá sa zatiaľ nerozhodla, môže podľa agentúry AP zmeniť konečný výsledok.

Dlhá séria rokovaní

Voľby sa podľa prieskumov zrejme skončia tesným výsledkom, či ale vyhrajú strany podporujúce odčlenenie tohto regiónu od Španielska, alebo strany podporujúce zachovanie spoločného štátu, je ťažké odhadnúť. Odporúčame:
Prieskumy sľubujú tesné výsledky volieb v Katalánsku, na prvých miestach sú minimálne rozdiely Podľa AP ani tábor za zotrvanie, ani tábor za nezávislosť nemajú šancu získať jasnú väčšinu v parlamente, a tak sa dá predpokladať, že po voľbách bude nasledovať dlhá séria rokovaní. Hlasovanie výrazne poznačili nedávne spory medzi regionálnymi predstaviteľmi a vládou v Madride. Predseda strany Spoločne pre Katalánsko Puigdemont vedie predvolebnú kampaň z Bruselu, pretože v Katalánsku by ho španielska polícia zatkla. Predsedu Katalánskej republikánskej ľavice Oriola Junquerasa dokonca aj pred voľbami držia vo väzení neďaleko Madridu.

Voľby vyhlásil španielsky premiér Rajoy

Predčasné voľby v Katalánsku vyhlásil španielsky premiér Mariano Rajoy po tom, ako rozhodol o rozpustení doterajšieho katalánskeho zákonodarného zboru. Týmito krokmi reagoval na katalánske referendum o samostatnosti, ktoré sa konalo 1. októbra, a následné vyhlásenie nezávislosti katalánskym parlamentom. Referendum aj vyhlásenie parlamentu Madrid označil za nelegálne a neplatné. Odporúčame:
Zosadený katalánsky prezident Puigdemont odštartoval predvolebnú kampaň, bude ju viesť z Belgicka Proti účastníkom katalánskeho referenda nečakane tvrdo zasiahli španielski policajti, ktorí následne pozatýkali aj najvýznamnejších politických predstaviteľov Katalánska, okrem tých, ktorým sa podarilo ujsť do Belgicka.

Viac k témam: Katalánsko, regionálne voľby, Španielsko
Zdroj: Webnoviny.sk - Katalánci si volia zástupcov v regionálnom parlamente, očakáva sa tesný výsledok © SITA Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 21. decembra 2017 (WBN/PR) - Jedno z najväčších bratislavských kasín aj tento rok usporiadalo pre svojich hostí vianočný večierok so skvelým hudobným programom! Na pódiu sa predstavilo hneď niekoľko známych tvárí slovenskej hudobnej scény. Adamcov hit Horúca Láska si zabávajúci sa hostia vyžiadali hneď dvakrát! Luxusný priestor Banco Casino, ktorý sa nachádza v priestoroch  Crowne Plaza sa uplynulý štvrtok premenil na miesto plné hudby, zábavy, vyberaných pochúťok a najmä skvelej nálady. Pozvaných hostí si kasíno uctilo už pri vstupe na večierok. Štrngnutím welcome drinkom to celé len začalo. Hosťom dopriali i gastrozážitok v podobe  luxusných jedál a kvalitných drinkov, ktoré sa servírovali počas celého večera. Tú správnu uvoľnenú a neviazanú atmosféru večierku dodal dokonale namixovaný hudobný program! Zábavu na vianočnom otvoril rokmi ostrieľaný rádiový spíker Ivan Binďo Bindas, ktorého hlas pravidelne znie z rádia Europa2.  Program odštartoval svetelno-tanečným vystúpením umeleckej skupiny Black Evils. Tanečnice s orientálnym nádychom predviedli dych berúce vystúpenie. Talentovaná skupina v priebehu večera predviedla ešte jedno zaujímavé číslo. Prekvapením pre samotné kasíno bola pozornosť od BLACK EVILS, keď do svojho umeleckého vystúpenia zakomponovali logo Banco Casino a stalo sa tak súčasťou svetelnej šou.

Prvým hudobným vystúpením bol koncert skupiny NocaDeň. Populárne zoskupenie na pódiu predviedlo  pravý nefalšovaný rock ´n´roll a zabávajúcich sa prítomných dostalo do varu. Kapela zaspievala i svoje známe rádiovky a tešilai sa, že si notoricky známe skladby publikum pospevovalo spolu s ňou. Program pokračoval vystúpením ďalšieho  zvučného mena. Pódium ovládol Lukáš Adamec so svojou skupinou, ktorý sa posledné roky teší pozícii na výslní slovenskej hudobnej scény. Sympatický Košičan už nejaký ten čas boduje v rádiovom éteri piesňou Horúca Láska a to sa prejavilo  i na párty. Publikum si tento hit vyžiadalo hneď dvakrát. Celý program bol popretkávaný tanečnými vystúpeniami Gogo tanečníc, ktoré prítomných dráždili svojimi mikulášskymi sexy kostýmami. Hudobnú nálož na niekoľko desiatok minút prerušil hlas Binďa. Nadišiel čas na  polnočné losovanie Tomboly. Pomocou rulety sa vytáčali čísla pozvánok, ktorých šťastní majitelia vyhrali  luxusné ceny. Za zmienku stojí hlavná výhra v podobe najnovšieho modelu Iphone 8, či víkendový pobyt pre 2 osoby v Grand Hoteli Kempinski v Tatrách, adrenalín na off road v polygone a mnoho ďalších. Po rozdaní všetkých cien pódium ovládla skupina  JUNGLE  LABEL a funkovými hitmi rozprúdila zábavu na tanečnom parkete.  Vianočný večierok Banco Casino sa skončil až nadránom pred východom slnka. Tak, ako sa na takéto večierky patrí. Bol skvelou bodkou za sériou zaujímavých eventov a večierkov, ktoré sa v priebehu roka v kasíne uskutočnili.

KONTAKTY:

http://www.bancocasino.sk/web/ www.facebook.com/BancoCasinoBratislava https://www.instagram.com/bancocasinoba/ +421 908 024 024 alebo +421 905 209 209, recepcia: +421 252 624 378,   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Viac k témam: Banco Casino, Lukáš Adamec, vianočný večierok
Zdroj: Webnoviny.sk - Vianočný večierok Banco Casino dopadol opäť na jednotku! Hostia sa zabávali do skorých hodín nasledujúceho rána © SITA Všetky práva vyhradené.

WASHINGTON 21. decembra (WebNoviny.sk) - Americký Kongres schválil rozsiahlu daňovú reformu prinášajúcu výrazné zníženie daní pre firmy, ale predpokladá sa, že prezident Donald Trump pravdepodobne s podpisom zákona počká do budúceho roka.

Odklad podpisu sa nedotkne poplatníkov

Oddialia sa tak automatické škrty v sume 120 mld. USD v populárnych programoch, ako je program zdravotníckej starostlivosti Medicare. Ak Trump s podpisom počká do januára, škrty vo výdavkoch sa odložia do roku 2019, čiže na obdobie po najbližších voľbách do Kongresu. Odporúčame:
Americký Senát schválil najrozsiahlejšiu daňovú reformu, platnosť nadobudne od nového roka Balíček daňovej reformy, ktorá znamená zníženie daní o 1,5 bil. USD, Kongres definitívne schválil v stredu a poslal ho prezidentovi. Odloženie podpisu zákona sa nedotkne daňových poplatníkov. Redukcia daní aj tak začne platiť v januári a u zamestnancov sa zmeny pri zdaňovaní ich výplat prejavia vo februári.

Reakcia akciových trhov bola rôzna

Hoci republikáni tvrdia opak, daňová reforma podľa oficiálnych odhadov Kongresu zvýši americký verejný dlh, a to v priebehu najbližšieho desaťročia o vyše 1 bil. USD. Reakcia akciových trhov na schválenie rozsiahlej americkej daňovej reformy bola zmiešaná. Americké akciové indexy v stredu väčšinou klesli, index Hang Seng v Hongkongu a čínsky index Shanghai Composite vo štvrtok stúpli, ale japonský Nikkei 225 oslabil.

Viac k témam: daňová reforma, Donald Trump, USA
Zdroj: Webnoviny.sk - Ak Trump podpíše rozsiahlu daňovú reformu v januári, nastane zmena v škrtoch výdavkov © SITA Všetky práva vyhradené.

NEW YORK 21. decembra (WebNoviny.sk) - Cenám ropy sa v stredu darilo. Ľahká americká ropa si pripísala 53 centov a uzavrela na úrovni 58,09 USD za barel. Odporúčame:
Ceny ropy, benzínu a vykurovacieho oleja sa zvýšili Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, zdražela o 76 centov, čiže o 1,2 percenta na 64,56 USD za barel. Veľkoobchodná cena benzínu na americkom trhu sa zvýšila o 4 centy na 1,74 USD za galón. Cena vykurovacieho oleja však stagnovala na úrovni 1,94 USD za galón. (1 EUR = 1,1845 USD)

Viac k témam: ropa, Svetové komoditné trhy
Zdroj: Webnoviny.sk - Ľahká americká ropa si pripísala 53 centov, ropa Brent zdražela o 1,2 percenta © SITA Všetky práva vyhradené.

MELBOURNE 21. decembra (WebNoviny.sk) - V centre austrálskeho Melbourne vrazilo auto do chodcov. Podľa informácií miestnych médií, pri incidente na križovatke na Flinders Street utrpelo zranenia zhruba 16 ľudí, agentúra AP uvádza o troch viac.

Dvanásť osôb, vrátane jedného dieťaťa v predškolskom veku, museli hospitalizovať. Vodiča bieleho SUV už polícia zatkla. Detaily o situácii momentálne nie sú jasné a známy nie je ani rozsah zranení. Podľa jedného zo svedkov, ktorý komunikoval s rádiom 3AW, SUV "kosilo každého a ľudia lietali" na všetky strany. Polícia varovala obyvateľov, aby sa miestu vyhli. K tomu, či to bol teroristicky motivovaný útok, sa zatiaľ nevyjadrila. Informácie pochádzajú z agentúry AP a webstránky www.bbc.com. Zobraziť fotogalériu k článku:
V Melbourne vrazilo auto do chodcov

Viac k témam: Austrália, Melbourne
Zdroj: Webnoviny.sk - Video: V Melbourne vrazilo auto do chodcov, podľa svedka kosilo každého a ľudia lietali © SITA Všetky práva vyhradené.

Trnavský samosprávny kraj prebralo nové vedenie s dlhom 55 miliónov eur. Jeho nový predseda Jozef Viskupič chce urobiť všetko pre to, aby zadlženosť kraja klesla.

Odovzdali kraj s veľkým dlhom

"Vynaložíme všetko úsilie na to, aby ukazovateľ zadlženosti v tomto funkčnom období klesol a aby samosprávny kraj išiel do ďalšieho volebného obdobia v lepšej finančnej kondícii, než v akej ho teraz preberáme,“ vyhlásil Viskupič na rokovaní krajského zastupiteľstva. Nie je podľa neho správne odovzdávať organizácie, ktoré pôsobia vo verejnom priestore, ďalším generáciám s veľkými dlhmi.

Rada pre zdravý rozpočet

Viskupič avizoval tiež po vzore štátnej Rady pre rozpočtovú zodpovednosť vytvorenie Rady pre zdravý rozpočet Trnavského samosprávneho kraja, ktorá by dávala kvalifikované ekonomické stanoviská k zámerom vedenia kraja. Napriek vysokej zadlženosti kraj neprekročil limity, ktoré stanovuje zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Odporúčame:
Župan Viskupič si berie na úrad človeka od Ivety Radičovej Trnavský samosprávny kraj momentálne spláca päť bankových úverov. Jeho vedenie má pre krajských poslancov pripraviť informáciu o tom, na čo boli bankové úvery použité. Má tiež preveriť, či pri terajších mimoriadne nízkych úrokových sadzbách nie je možné úvery refinancovať novým úverom s lepšími podmienkami.

Viac k témam: dlh, Jozef Viskupič, TTSK Trnavský samosprávny kraj
Zdroj: Webnoviny.sk - Nový župan Viskupič prebral Trnavský kraj s piatimi úvermi a s astronomickým dlhom © SITA Všetky práva vyhradené.

LONDÝN 21. decembra (WebNoviny.sk) - Britský vicepremiér a zároveň šéf kabinetu premiérky Theresy Mayovej Damian Green rezignoval na svoju funkciu. Odporúčame:
Sporné otázky brexitu sú vyriešené, Veľká Británia sa dohodla s Európskou úniou Politika o to požiadala samotná premiérka po tom, ako vyšlo najavo, že poskytol "nepresné a zavádzajúce" vyjadrenia ohľadne obvinení spojených s policajným vyšetrovaním, ktoré sa týkalo nájdenia pornografie v politikovom pracovnom počítači v roku 2008. Mayová vyhlásila, že ju odchod jej blízkeho priateľa veľmi mrzí. Greena začali vyšetrovať aj pre neprimerané správanie voči novinárke Kate Maltby z roku 2015. Politik však obvinenia spojené s pornografiou aj spomínaným obťažovaním odmietol. Najnovšie sa však Maltby ospravedlnil a vo vyhlásení takisto uviedol, že v prípade kauzy pornografie mohol byť vo vyjadreniach "presnejší".

Viac k témam: Damian Green, Kate Maltby, sexuálne obťažovanie, Theresa Mayová, Veľká Británia
Zdroj: Webnoviny.sk - Britský vicepremiér Green rezignoval pre obvinenia s pornografie a obťažovania novinárky © SITA Všetky práva vyhradené.

SOUL 21. decembra (WebNoviny.sk) - Juhokórejská armáda vypálila 20 výstražných výstrelov na severokórejských vojakov, ktorí sa dostali za demarkačnú líniu po tom, ako ich kolega prebehol k južným susedom. Odporúčame:
Vláda v Soule uvalila nové sankcie na Severnú Kóreu, reaguje na raketový test Tamojšie média uvádzajú, že strely bolo následne počuť aj z Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR), čo však juhokórejské úrady zatiaľ nepotvrdili. Prípad sa stal takmer 40 dní po tom, ako sa inému severokorejskému vojakovi podarilo prejsť cez hranicu. Toho však zasiahlo niekoľko guliek a je hospitalizovaný v juhokórejskej nemocnici. Za ostatný rok prešli cez hranicu celkovo štyria severokorejskí vojaci, uvádza ministerstvo obrany.

Viac k témam: Južná Kórea, KĽDR Kórejská ľudovodemokratická republika, Severná Kórea
Zdroj: Webnoviny.sk - Juhokórejská armáda vypálila 20 výstražných výstrelov na severokórejských vojakov © SITA Všetky práva vyhradené.

Reklama

Anketa

Rozmýšľali ste o premiestnení Vašej firmy do daňového raja?

áno, už som tak urobil - 14.3%
áno pripravujem sa na to - 35.7%
nie nerozmýšľal som - 35.7%
nie nerozmýšľal som a ani tak neurobím - 14.3%
The voting for this poll has ended on: september 9, 2013

Partneri projektu

judikaty sita

Ekonomický portál financnik.sk Vám prináša

ginal robinson banner