19. august 2022
Facebook

19.8.2022 (Webnoviny.sk) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka dal preveriť internetovú platformu Youdare, ktorej výkonným riaditeľom a programátorom je Filip Sulík, syn predsedu strany Sloboda a Solidarita Richarda Sulíka.

Plnenie bizardných výziev

Sociálna sieť je zameraná na tvorenie a plnenie výziev, avšak na to sa od používateľov musí vyzbierať dostatok financií. Osoba musí nakrútiť a zverejniť video, na ktorom výzvu plní, na internetovej platforme. Informoval o tom denník Nový Čas. Na platforme sa však objavujú bizarné výzvy, ktoré plnia aj neplnoleté osoby. Medzi takéto výzvy patrí napr. jedenie zvieracích výkalov a špakov za peniaze, konzumovanie celej zubnej pasty či sypanie si králičieho záchoda na hlavu. Žilinka preto uložil zabezpečiť preverenie riaditeľovi trestného odboru, „v súvislosti so sprostredkovaním a plnením bizarných výziev spôsobilých vážnym spôsobom ohroziť či poškodiť život, zdravie, morálnu výchovu, slobodu alebo ľudskú dôstojnosť, nedošlo alebo nedochádza k spáchaniu niektorého z trestných činov,“ uviedol generálny prokurátor.

Jedenie psích výkalov

Programátor Sulík obhajuje vývojárov platformy slovami, že výzvy nevymýšľajú oni, ale užívatelia. Tých na sieti dovedna existuje asi 50-tisíc. „Rovnako ako Mark Zuckerberg nevymýšľa, čo užívatelia píšu na Facebooku. Na rozdiel od iných sietí sme však pristúpili k zaisteniu bezpečnosti v niekoľkých krokoch,“ tvrdí Sulík, ktorý dodal, že sociálna sieť je dostupná od 18 rokov a každý príspevok prísne posudzujú. Výkonný riaditeľ platformy priznal, že im nenapadlo, že sa ľudia budú vyzývať k plneniu bizarných úloh, ako je napr. jedenie výkalov. „Ako sa však ukázalo, ľudská fantázia je nekonečná. Na druhej strane to je pozitívne, pretože sme boli inšpirovaní odstrániť nedostatky. Taktiež vítame preverenie generálnym prokurátorom,“ uzavrel Sulík.

Hádky s otcom pre platformu

Platforma Youdare by podľa slov Filipa Sulíka mala byť sprístupnená od 18 rokov, v minulosti však sám priznal, že zaregistrovať sa môže ktokoľvek, kto má 15 a viac rokov. „Či tvoriť, alebo plniť výzvy, čo i len prezerať si ich bude vyžadovať prihlásenie a potvrdenie veku 15 a viac rokov. Keď sa niekto zaregistruje a má 18 rokov a chce robiť niečo nebezpečné a nebude vyzerať, že má 18 rokov, tak to proste zrušíme,“ tvrdil programátor. Zároveň priznal, že s otcom Richardom Sulíkom mal už veľa hádok v súvislosti s internetovou platformou. Filip Sulík však skonštatoval, že s otcom to nekonzultuje, pretože s platformou nemá nič čo dočinenia.

Môže dochádzať k trestným činom

Advokát Robert Bános si myslí, že v prípade sociálnej siete by mohlo „dochádzať k naplneniu skutkových podstát niektorých trestných činov len vo vzťahu ku konkrétnym výzvam, ktoré by mohli smerovať k páchaniu trestných činov. Avšak tieto by sa vzťahovali najmä na vyzývateľa, prípadne vykonávateľa danej výzvy.“ Advokát dodal, že prevádzkovateľ platformy by niesol zodpovednosť „v prípade trestného činu nebezpečného elektronického obťažovania podľa paragrafu 360 Trestného zákona, avšak len za splnenia tam uvedených podmienok.“

Viac k témam: Výzva
Zdroj: Webnoviny.sk - Jedenie zvieracích výkalov či iné zvrátené výzvy. Žilinka nechal preveriť platformu, ktorú spravuje Sulíkov syn © SITA Všetky práva vyhradené.

19.8.2022 (Webnoviny.sk) - Na sociálnych sieťach sa objavujú otázky k fungovaniu zálohového systému na PET fľaše a plechovky a my vám ponúkame odpovede na tie, ktoré sa objavujú najčastejšie.

1. Prečo nie je možné vrátiť do zálohomatu pokrčené fľaše a plechovky?

Čip v zálohomate obsahuje databázu nápojových obalov registrovaných v zálohovom systéme aj s ich parametrami vrátane tvaru a váhy. Ak nezistí zhodu s niektorým zo vzorov, fľašu či plechovku neakceptuje. Príčinou môže byť aj zmena tvaru pokrčením plechovky či stlačením fľaše, čomu sa treba vyhnúť.

2. Prečo nie je možné zálohovať staršie plastové fľaše a plechovky?

Minulosť je za nami a nezálohovateľné fľaše na nápoje – teda tie bez označenia "Z" – s ňou (s výnimkou obalov na mliečne nápoje, obaly od oleja, sirupov a alkoholických nápojov nad 15 %). Ich posledné zásoby mali obchodníci na Slovensku vypredať do 30. júna. Zálohomat starú fľašu či plechovku neuzná a nepreberie (takýto obal nie je zaregistrovaný v systéme Správcu zálohového systému). Spotrebiteľom potom odporúčame, aby fľaše a plechovky nezaradené do zálohovacieho systému (týka sa to rovnako aj obalov kúpených v zahraničí), likvidovali ekologicky. Patria do separovaného odpadu – žltej nádoby na triedený zber.

3. Prečo nie je zálohomat v každých potravinách?

Zákon o zálohovaní neprikazuje umiestňovať do predajní zálohomaty. Zaväzuje však prevádzkovateľov obchodov s potravinami väčšími ako 300 metrov štvorcových, aby zálohovanie zabezpečili, čo môžu riešiť automatickým aj manuálnym spôsobom. Po zvážení prínosov automatizácie si však veľká väčšina takýchto predajní zaobstarala zálohomat.

4. Na čo poslúžia vyzbierané fľaše a plechovky, ktoré ľudia v rámci zálohovania odovzdajú?

Plastové fľaše a plechovky odovzdané do zálohomatu sa na mieste stlačia a stanú druhotnou surovinou na výrobu ďalších fliaš a plechoviek. Vyzbierané obaly sa spracujú v Triediacom centre Správcu, kde sa triedia podľa druhov materiálov a farieb a zlisujú do veľkých kociek. Správca následne recyklátorom predá materiál na recykláciu.

5. Je potrebné pred vrátením fľaše a plechovky umyť?

Plastové fľaše a plechovky zaradené do zálohového systému netreba pred odovzdaním umývať, ak v nich nebol iný ako pôvodný obsah.

6. Aké typy fliaš môžeme zálohovať?

Do zálohového systému na Slovensku sú zaradené všetky typy jednorazových plastových fliaš a plechoviek s objemom od 0,1 do 3 litrov vrátane, v ktorých sa predávajú nealkoholické nápoje s výnimkou mlieka, nápojov s obsahom mlieka, sirupov, oleja, octu a alkoholu nad 15 %. Obchodníci zapojení do zálohového systému sú povinní od zákazníka takéto nápojové obaly (označené známym symbolom "Z" medzi dvomi šípkami) odobrať a vyplatiť mu záloh 15 centov za každý kus.

7. Ako si môžem uplatniť záloh? Nákupom alebo preplatením? Kde mi lístok preplatia?

Záloh vo výške 15 centov krát počet vrátených plastových fliaš a plechoviek majú predajne nad 300 m2 zákazníkovi umožniť uplatniť obidvomi spôsobmi – jeho zohľadnením a odpočítaním pri platení za nákup alebo vyplatením v hotovosti. Predajne menšie ako 300 m2 nie sú povinné záloh preplatiť v hotovosti.

8. Čo z toho budem mať, keď zálohujem? Čo mi to prinesie okrem zálohu, ktorý dostanem naspäť?

"Zavedenie zálohového systému na Slovensku motivovala snaha o zlepšenie stavu životného prostredia, ktoré je zaťažované odhodenými plastovými fľašami a plechovkami od nápojov. Zálohovanie nám prináša možnosť vyzbierať minimálne 90% všetkých obalov, efektívnejšie ich recyklovať a z výsledného materiálu opäť vyrábať nové fľaše a plechovky. Znova a znova. Tým šetríme primárne zdroje, použitú energiu a znižujeme celkovú uhlíkovú stopu nápojových obalov.," vysvetľuje Lucia Morvai, riaditeľka pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu Správcu zálohového systému. K tomu teraz môže prispieť každý viac ako predtým a mať pritom dobrý pocit zapojenia do riešenia jedného z najzávažnejších problémov súčasného sveta. Reakcie od verejnosti prichádzajúce Správcovi zálohového systému aj spoločnosti TOMRA dokazujú vysokú hodnotu pocitu spoločenskej zodpovednosti zo strany občanov aj obchodníkov.

9. Keď prídem do obchodu a zálohomat nefunguje, čo mám robiť?

V prípade, že zálohomat odmieta odobrať plastové fľaše alebo plechovky aj napriek tomu, že spĺňajú všetky požiadavky (majú označenie "Z" a čitateľný čiarový kód, sú prázdne a nestlačené), treba na to upozorniť personál predajne a ten by mal situáciu začať okamžite riešiť. Ak sa ukáže, že zálohomat má poruchu, ktorú pracovníci predajne nevedia rýchlo odstrániť (a musia sa napríklad obrátiť na servis dodávateľa), ponúknu vám náhradné riešenie, napríklad dostupné odberné miesta v okolí alebo návrat na odberné miesto po odstránení technického problému.

10. Prečo je zálohomat tak rýchlo plný? Prečo sa stáva, že zrazu nefunguje?

Súčasná letná sezóna je prvá, počas ktorej na Slovensku funguje nový zálohový systém, a mnohí obchodníci dolaďujú spôsob práce so zálohomatom. Stáva sa, že pôvodne (pred sezónou) určené intervaly na kontrolu zálohomatu nepostačujú aktuálnym potrebám, zásobník sa preto plní rýchlejšie, ako sa predpokladalo, a technické pauzy sú dlhšie. Personál každej predajne, v ktorej je zálohomat, musí vedieť zariadenie správne obsluhovať a dodržiavať všetky servisné pokyny. Treba ho najmä správnym spôsobom vyprázdňovať a čistiť. Na druhej strane, aj zákazníci majú používať zálohomat správnym spôsobom, vkladať doň iba obaly spĺňajúce podmienky na ich prevzatie (čisté, nepokrčené, prázdne), aby sa predišlo zdržiavaniu pri preberaní, či prípadne až poruche. "Zálohomaty spoločnosti TOMRA sú v plnom pracovnom režime počas 91 % celkového času výkupu nápojových obalov v predajniach na Slovensku. Každý deň pracujeme na ďalšom zvyšovaní podielu času prevádzky, a to v plnej súčinnosti s obchodníkmi – pomocou školení pre zamestnancov, poradenstva či pomocou zlepšovania parametrov servisu," vysvetľuje Roman Postl, Managing Director spoločnosti TOMRA Collection Slovensko. Informačný servis

Viac k témam: odpovede, otázky, PR, Zálohovanie, Zálohovanie PET fliaš a plechoviek
Zdroj: Webnoviny.sk - Desať otázok a odpovedí o zálohovaní: Odpovedáme na všetko, čo vás zaujíma! © SITA Všetky práva vyhradené.

19.8.2022 (Webnoviny.sk) - Úderom jesene sa hudba pomaly navráti do miest a "pod strechu". Už o necelých šesť týždňov sa počas posledného septembrového víkendu (23. a 24. septembra) vo Veľkom koncertom a komornom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu uskutoční 9. ročník mestského hudobného festivalu CITY SOUNDS Bratislava. Na dvoch pódiách sa vystriedajú žánrovo pestrí interpreti namixovaní z medzinárodne uznávaných hudobníkov a etablovaných či začínajúcich pozoruhodných zjavov z našich končín. Talent hudobníka pôvodom z Kuby, Alfreda Rodrígueza, rozpoznal už v roku 2006 na Montreux Jazz Festivale samotný Quincy Jones. Klavirista, nominovaný v minulosti napríklad na cenu Grammy a hrajúci na nespočetnom množstve svetovo uznávaných festivalov so svojím triom do Bratislavy prinesie spojenie energie a virtuozity. Hoci má klasické hudobné vzdelanie, v jeho prejave je cítiť fascinácia tanečnou hudbou z barov v Havane, ako aj progresívny jazz Keitha Jarretta a Chicka Coreu. Známy je tiež prerábkami komerčne známych kúskov, ktorým dáva kubánsky nádych. Podarilo sa mu to napríklad pri skladbe Thriller alebo hudbe k filmu Star Wars. "Už roky si za prioritu kladieme predstaviť slovenskému divákovi najlepších svetových umelcov a propagovať najnovšie hudobné trendy. A potvrdzuje sa to aj výberom interpretov, ktorí navštívia Slovensko začiatkom jesene, " hovorí jeden z organizátorov festivalu Matej Šálek. Ďalšou lahôdkou v programe je zázračná, ešte len 25-ročná poľská basgitaristka Kinga Głyk. Okrem pódiových ocenení má jej inštrumentálna virtuozita v spojení s pozitívnym prejavom tiež tisícky sledovateľov v online priestore. S povestným klobúkom na hlave a heslom "hranie hudby by nám malo prinášať radosť, nie stres" stále pracuje na zdravom prístupe k hudbe. Talian Nicola Conte je spájaný s prepájaním acid jazzu s bossanovou a prvkami starých talianskych melódií. Je známy nielen ako gitarista, ale aj ako producent či tvorca remixov.

Domáca scéna ponúkne sviežosť a rozmanitosť

David Kollar je etablovaný slovenský hudobník s množstvom medzinárodných spoluprác a tento typ vystúpenia zvolil aj pre CITY SOUNDS, kde sa predstaví v triu. Pôjde o jedinečné živé improvizované vystúpenia "Hudby štvrtého sveta", teda hudby neurčitého žánru či kultúrneho prostredia v zostave David Kollar, Rick Cox a Paolo Raineri, doprevádzanej štúdiovým a koncertným zvukárom Arnaudom Mercierom. Pôvodcom pojmu "Hudba štvrtého sveta" je americký skladateľ a trubkár John Hassell, ktorý ho pomenúva ako unikátne spojenie hudby klasickej, starej, s modernou, digitálnou, hudby komponovanej a improvizovanej, hudby východnej a západnej. V medzinárodnom, 13- člennom zoskupení Lukáš Oravec Orchestra, ktoré získalo cenu Radio Head Awards za jazzovú nahrávku roka sa stretávajú hudobníci z Česka, Maďarska, USA, Nemecka a Slovenska. Debutový album Light of Blue je právom považovaný za jeden z najlepších orchestrálnych počinov minulého roka u nás. Vstupenky v predpredaji si môžete zakúpiť už teraz na: https://www.ticketportal.sk/event/CITY-SOUNDS-FESTIVAL-2022?idpartner=154 Viac informácií nájdete na: www.citysounds.sk FB event: https://fb.me/e/2Ikshvb50 Reportáž o priebehu minulého ročníka si môžete prečítať na: https://hudba.zoznam.sk/reportaze/14-09-2021-city-sounds-festival-2021-najlepsie-septembrove-podujatie-ktore-ste-zmeskali/ Z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia, Bratislavský samosprávny kraj, Nadácia Bratislava a SOZA.

O CITY SOUNDS

Festival CITY SOUNDS vznikol v roku 2012 na základe dopytu vzdelaného publika po kvalitných hudobných zážitkoch. Promotéri a producenti stojaci za hudobnou tradíciou tohto festivalu majú množstvo skúseností s organizovaním hudobného života, koncertov a festivalov na Slovensku, kde za krátky čas dokázali predstaviť unikátnych umelcov z celého sveta ako je Macy Gray, Jane Birkin, Gregory Porter, Cassandra Wilson, Stanley Clarke, Branford Marsalis, Al Di Meola, Lisa Simone, Postmodern Jukebox, Incognito, Jose James, Liz Wright, John Scofield, Gonzalo Rubalcaba, Dianne Reeves, Kurt Elling, Victor Wooten, Mario Biondi, Marcus Miller, Jamie Woon, Koop, Candy Dulfer, Randy Brecker, ale aj významné slovenské hviezdy ako slovenský rodák Andreas Várady, Juraj Griglák, Hana Gregušová, orchester Cappella Istropolitana, Lash&Gray alebo Sisa Fehér. Informačný servis

Viac k témam: City Sound Festival, City Sounds, Festival, Hudba
Zdroj: Webnoviny.sk - Alfredo Rodriguez, Kinga Głyk či Nicola Conte. 9. Ročník festivalu City Sounds prinesie koncom septembra do Bratislavy veľké mená súčasnej svetovej a domácej hudby © SITA Všetky práva vyhradené.

19.8.2022 (Webnoviny.sk) -

  • aktualizované 19. augusta 2022, 11:22
Okresný súd v Trnave v piatok neotvoril hlavné pojednávanie s bývalou štátnou tajomníčkou ministerstva spravodlivosti Monikou Jankovskou, bývalým šéfom protikorupčnej jednotky Národnej kriminálnej agentúry Róbertom Krajmerom a ďalším obžalovaným Petrom V. v kauze známej ako Fatima. Dôvodom bolo nedodržanie lehoty pri doručovaní obžaloby Monike Jankovskej, tá v takejto situácii nedala súhlas na pojednávanie. Na súd do Trnavy prišla napriek problematickému zdravotnému stavu a pred dverami rozplakala a triasla.

Zdravotne na tom nie je dobre

Podľa jej advokáta Petra Erdősa obžaloba v tomto prípade ani nemala byť podaná, pretože Monike Jankovskej nebolo zo strany vyšetrovateľa umožnené preštudovať si vyšetrovací spis a oboznámiť sa s výsledkami vyšetrovania. K jej aktuálnemu zdravotnému stavu uviedol, že nie je schopná absolvovať hlavné pojednávanie. Na súd prišla len preto, aby mohla po otvorení hlavného pojednávania urobiť vyhlásenie. Monika Jankovská je obžalovaná z vydierania formou spoluúčastníctva, Róbert Krajmer z marenia spravodlivosti a zneužívania právomoci verejného činiteľa, Peter V. takisto z vydierania.

Jankovská si neprebrala poštu

Sudca skonštatoval, že pokyn na doručenie obžaloby išiel zo súdu 2. júla, obžalovaná si však poštu nepreberala. Doručiť sa ju podarilo až polícii, na dodržanie procesnej lehoty chýbal jeden deň. Monika Jankovská, ktorá napriek problematickému zdravotnému stavu na súd do Trnavy prišla, nedala pri nedodržanej lehote súhlas na konanie pojednávania. Zobraziť fotogalériu k článku:
Pojednávanie v kauze Fatima s Monikou Jankovskou (fotografie)

Viac k témam: Kauza Fatima, Pojednávanie
Zdroj: Webnoviny.sk - Jankovská sa po príchode na súd rozplakala, triasla a zdravotne je na tom zle, pojednávanie odročili (foto) © SITA Všetky práva vyhradené.

19.8.2022 (Webnoviny.sk) - Vo veku 73 rokov zomrel vo štvrtok 18. augusta bývalý primátor Kremnice Miroslav Nárožný. Ako radnica informuje na svojej webovej stránke, na čele mesta stál od volieb v roku 1990 štyri volebné obdobia, čím sa stal v ponovembrovom období najdlhšie slúžiacim primátorom. „Dlhých 16 rokov stál na čele nášho mesta ako výrazná osobnosť, ktorá natrvalo zostane zapísaná v historickej pamäti starobylej Kremnice,“ uvádza radnica s tým, že posledná rozlúčka s bývalým primátorom Nárožným sa uskutoční v sobotu 20. augusta 2022 o 15:00 v Dome smútku v Kremnici, svätá omša bude v Kostole svätej Alžbety o 14:00.

Nárožný sa narodil v Kremnici 23. marca 1949. Po ukončení základnej školy sa rozhodol študovať na stavebnej priemyslovke v Žiline a neskôr pokračoval v tomto odbore aj počas vysokoškolských štúdií v Bratislave. Svoju profesionálnu dráhu rozbiehal po štúdiu na odbore výstavby vtedajšieho Elektrovodu, neskôr sa stal stavbyvedúcim Pamiatkostavu Žilina. Obnova historických pamiatok sa mu stala poslaním a koníčkom súčasne. Neskôr prijal ponuku z Krajského ústavu pamiatkovej starostlivosti v Banskej Bystrici a stal si sa riaditeľom strediska v Žiari nad Hronom.


Viac k témam: primátor Kremnice, Úmrtie
Zdroj: Webnoviny.sk - Zomrel exstarosta Kremnice Miroslav Nárožný, na čele mesta stál štyri volebné obdobia © SITA Všetky práva vyhradené.

19.8.2022 (Webnoviny.sk) - České letectvo od USA dostane osem vrtuľníkov určených k nasadeniu v bojových konfliktoch. Ide o dodávku nad rámec 12 vrtuľníkov, ktoré si už v minulosti česká armáda objednala.

Bonusové vrtuľníky

USA Česku dodajú šesť bojových vrtuľníkov AH-1Z Viper a dve transportné helikoptéry UH-1Y Venom. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz. Pôvodná objednávka bola na štyri stroje Viper a osem vrtuľníkov Venom. Nové helikoptéry, ktoré USA Česku venujú, prídu ako bonus v rámci programu s názvom Excess Defense Articles (EDA).

Dar spriateleným krajinám

USA prostredníctvom tohto programu darujú alebo lacno predávajú spriateleným krajinám vojenskú výstroj a zbrane, ktorých majú nadmerné zásoby. Zatiaľ čo za pôvodnú objednávku Česko platilo úplnú cenu, tentoraz bude mať výdavky o poznanie nižšie. „Vďaka programu EDA bude Česká republika platiť len modernizáciu a prepravu strojov,“ uviedla na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter americká ambasáda v Česku.

Viac k témam: Helikoptéry, Útočný vrtuľník AH-1Z
Zdroj: Webnoviny.sk - České letectvo sa rozrastie o osem nových vrtuľníkov, od USA dostali aj zopár bonusových strojov © SITA Všetky práva vyhradené.

19.8.2022 (Webnoviny.sk) - Päť ľudí, vrátane dvoch detí, prišlo o život v Rakúsku pri silných búrkach, ktoré postihli krajinu. Dve dievčatá vo veku štyri a osem rokov zomreli vo štvrtok večer v Lavantskom údolí neďaleko mesta Graz, keď náhly vietor vyvrátil stromy. Rakúski predstavitelia uviedli, že zranenia utrpelo trinásť ľudí, pričom dvaja z nich sú zranení vážne. Mnohé z obetí sú dovolenkári, ktorí navštívili obľúbenú turistickú oblasť. Rakúsky prezident Alexander Van Der Bellen označil úmrtia detí za „nesmiernu tragédiu“. Starosta neďalekého mesta Wolfsberg Hannes Primus povedal, že oblasť vyzerala „ako bojisko“. V Dolnom Rakúsku pri meste Gaming prišli o život tri ženy pri páde stromu, ktorý spôsobil zásah blesku.Viac k témam: Silné búrky, Úmrtia
Zdroj: Webnoviny.sk - Rakúsko zasiahli silné búrky, vyžiadali si zranených a zomreli aj deti (video) © SITA Všetky práva vyhradené.

19.8.2022 (Webnoviny.sk) - Okres Rimavská Sobota zostal aj v júli okresom s najvyššou mierou nezamestnanosti na Slovensku. Medzimesačne pritom klesla o 0,33 percentuálneho bodu na 18,83 percenta.

Okresy s najvyššou mierou nezamestnanosti

Druhú najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti mal minulý mesiac okres Kežmarok, a to 17,12 percenta. Oproti júnu išlo o pokles o 0,21 percentuálneho bodu. Do trojice okresov s najvyššou nezamestnanosťou sa zaradil okres Revúca. V tomto okrese sa miera evidovanej nezamestnanosti znížila o 0,30 percentuálneho bodu na 16,70 percenta. Nad úrovňou 15 percent bola miera nezamestnanosti aj v okrese Sabinov, kde medzimesačne klesla o 0,17 percentuálneho bodu na 15,18 percenta. Vyplýva to z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

V Bratislave je najnižšia miera nezamestnanosti

Miera evidovanej nezamestnanosti v minulom mesiaci klesla v 41 okresoch, vzrástla v 36 okresoch a v dvoch okresoch sa jej výška nezmenila. Nezamestnanosť pritom najviac medzimesačne stúpla v okrese Krupina, a to o 0,21 percentuálneho bodu. Najviac sa nezamestnanosť oproti júnu tohto roka znížila v okrese Michalovce, a to o 0,66 percentuálneho bodu. Najnižšia miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku bola na konci minulého mesiaca v okrese Bratislava V. Z celkového počtu ekonomicky aktívnych osôb bolo v tomto okrese 2,58 percenta disponibilných nezamestnaných, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce.
V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Zamestnanosť sa postupne zvyšuje

Mieru evidovanej nezamestnanosti pod tromi percentami vykázali aj okresy Ilava,Trenčín a Nitra. V okrese Ilava miera evidovanej nezamestnanosti minulý mesiac dosiahla 2,66 percenta, v okrese Trenčín 2,75 percenta a v okrese Nitra 2,79 percenta. Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v júli medzimesačne klesla o 0,05 percentuálneho bodu na 6,23 percenta. Na štvrtkovej tlačovej besede o tom informoval minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak (Sme rodina). Za posledný rok sa podľa neho znížil počet nezamestnaných na Slovensku takmer o 38,7 tisíca. Rezort práce a sociálnych vecí sa chce podľa Krajniaka pri znižovaní nezamestnanosti sústrediť na tri kraje, a to Banskobystrický, Prešovský a Košický.
V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Viac k témam: Miera nezamestnanosti
Zdroj: Webnoviny.sk - Miera nezamestnanosti klesá naprieč celým Slovenskom, v štyroch okresoch však stále presahuje 15 percent (video) © SITA Všetky práva vyhradené.

19.8.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred vysokými teplotami i búrkami. Meteorológovia varujú v pred piatkovými vysokými teplotami, ktoré zasiahnu takmer celé územie Slovenska s výnimkou niekoľkých okresov na severe územia. Vo viacerých okresoch Nitrianskeho a Banskobystrického kraja platí výstraha 3. stupňa.

Platia výstrahy

Teploty tu môžu dosiahnuť až 38 stupňov Celzia. Ide o okresy Komárno, Nové Zámky, Levice, Krupina, Veľký Krtíš, Lučenec a Rimavská Sobota. V sobotu by sa vysoké teploty mali vyskytovať už len na juhovýchode Slovenska. SHMÚ to uvádza na svojej webovej stránke. Výstrahy druhého a prvého stupňa platia na veľkej časti ostatného územia s výnimkou okresu Popradského okresu. Výstrahu 2. stupňa vydali meteorológovia pre okresy, kde môže teplota vystúpiť na 35 až 37 °C. Výstraha prvého stupňa platí pre viaceré okresy v Žilinskom, Prešovskom, Trenčianskom kraji, ale aj pre okresy Brezno, Gelnica a Spišská Nová Ves.

Výstrahy pred búrkami

Najvyššie denné teploty môžu dosiahnuť hodnotu 33 až 34 °C. V sobotu je vydaná výstraha druhého stupňa pre okresy Trebišov, Michalovce a Sobrance, kde by teploty mohli stúpnuť až na 35 °C. Pre niekoľko ďalších okresov na východe Slovenska platí v sobotu výstraha prvého stupňa, a teda teploty tu môžu dosahovať hodnoty 33 až 34 °C. V piatok aj v sobotu tiež platia výstrahy pred búrkami, a to na západnom i strednom Slovensku. Pri búrkach očakávajú silnejší vietor, prudké lejaky, prípadne i krúpy.

Viac k témam: Burky, Počasie, Vysoké teploty
Zdroj: Webnoviny.sk - Meteorológovia varujú pred vysokými teplotami na takmer celom Slovensku, platia aj výstrahy pred búrkami © SITA Všetky práva vyhradené.

19.8.2022 (Webnoviny.sk) - Medzinárodný deň domácich miláčikov bez domova je každoročne 21. augusta. Pri tejto príležitosti Mars, jeden z popredných výrobcov cukroviniek, jedla a krmiva pre domácich miláčikov na svete, upozorňuje na niekoľko tisíc psov a mačiek bez domova na Slovensku a na význam ich adopcie. Mars je v posledných rokoch hlavným iniciátorom pomoci zvieracím útulkom a tiež v obhajobe adopcie. Momentálne je spoločnosť odhodlaná pomáhať aj prostredníctvom vzdelávania verejnosti o možnostiach adopcie domácich miláčikov. Podľa najnovšieho výskumu od spoločnosti Mars, organizovaného spoločnosťou Ipsos MORI, vzrástol počet adopcií dramaticky v priebehu pandémie. Aspoň jedného psa má v domácnosti 39 percent Slovákov, čo je okolo 2 milióna ľudí.* Aj napriek tomu bolo v minulom roku prijatých do slovenských útulkov 7 571 psov a mačiek , pričom 4 875 sa podarilo v priebehu roka adoptovať.** Práca útulkov a adopcia psov sú kľúčovými faktormi v pomoci psom bez domova, ale Mars im tiež pomáha cez vzdelávacie kampane pre vlastníkov psov, a tým nastavuje pozitívny príklad pre ostatné spoločnosti. Mars, vlastník populárnych značiek s krmivom pre domácich miláčikov, akými sú napríklad Pedigree a Whiskas, je v prednej línii pomoci maznáčikom bez domova a osvety adopcie v našom regióne. Za minulý rok venovala spoločnosť oblasti strednej Európy na takúto pomoc takmer 7 647 eur. Tieto finančné dary boli použité na financovanie jedla a lekárske náklady pre vážne chorých psov, ale tiež pomohli psom, ktorí zostali na Ukrajine. Tí dostali krmivo, ktoré bolo dostupné na niekoľkých odberných miestach. V rovnakej dobe spolupracovala spoločnosť s mimovládnymi organizáciami na ochranu zvierat na Slovensku s cieľom pomôcť v boji proti množiarňam, keď edukovala potenciálnych nových vlastníkov maznáčikov a zorganizovala živé prenosy s útulkami na pomoc na rozšírenie adopcií psov a mačiek v Českej republike. V Rumunsku spoločnosť venovala 230 000 porcií psieho krmiva do viac ako 46 útulkov, aby zdôraznila svoj záväzok k osvete adopcie. "My veríme, že každý domáci maznáčik si zaslúži milujúci domov. Maznáčikovia nám do života prinášajú veľa šťastia, a práve preto pre nich chce Mars vytvoriť lepší svet. Súčasťou našej snahy v rámci budovania lepšieho života pre nich je obmedzenie počtu maznáčikov bez domova podporou útulkov, vytváraním kampaní pre adopciu a učenie nových vlastníkov, ako sa o svojich domácich miláčikov zodpovedne starať,” povedala Zuzana Lošáková, Corporate Affairs Director v Mars Stredná Európa. Okrem obhajoby adopcie, podpory útulkov a nových vlastníkov domácich miláčikov prostredníctvom vzdelávania je spoločnosť Mars odhodlaná zabezpečiť maznáčikom čo najlepší život propagovaním benefitov pet-friendly kancelárií. Spoločnosť Mars verí, že prítomnosť maznáčikov na pracovisku je výhodná nielen pre zvieratá, ale aj pre ich zamestnancov, čoho dôkazom sú ich kancelárie v Českej republike. Zamestnanci firmy Mars zaznamenali vďaka prítomnosti maznáčikov v kancelárii lepšiu pracovnú atmosféru, menej stresu a ľahšiu spoluprácu na pracovisku. Mars pracuje v súčasnej dobe aj na presviedčaní ostatných organizácií, aby nasledovali ich príklad a zaviedli tak pet-friendly kancelárie. Tiež ich nabáda, aby vytvorili verejnú a bezplatnú zostavu nástrojov, kde môžu spoločnosti nájsť rady a tipy, ako zabezpečiť, aby ich priestory boli čo najviac pet-friendly. * vyplýva to z prieskumu agentúry Go4insight, 2021 ** podľa údajov celoslovenského centra Slobody zvierat, 2021 Informačný servis

Viac k témam: Adopcia, Domáci miláčikovia, Medzinárodný deň domácich miláčikov bez domova, PR
Zdroj: Webnoviny.sk - Mars bojuje za adopciu v rámci Medzinárodného dňa domácich miláčikov bez domova © SITA Všetky práva vyhradené.

Strana 1 z 6783

Reklama

Anketa

Rozmýšľali ste o premiestnení Vašej firmy do daňového raja?

áno, už som tak urobil - 14.3%
áno pripravujem sa na to - 35.7%
nie nerozmýšľal som - 35.7%
nie nerozmýšľal som a ani tak neurobím - 14.3%
The voting for this poll has ended on: september 9, 2013

Partneri projektu

judikaty sita

Ekonomický portál financnik.sk Vám prináša

ginal robinson banner