16. január 2019
Facebook

Daňový kalendár

Daňový kalendár - Slovensko

Január

15.01.2014 Daň z príjmu fyzickej osoby Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov fyzických osôb mesačné
15.01.2014 Daň vyberaná zrážkou Odvedenie zrazenej dane z príjmov fyzických osôb vyberanej zrážkou mesačné
15.01.2014 Daň vyberaná zrážkou Odvedenie zrazenej dane z príjmov vyberanej zrážkou - byty  
15.01.2014 Daň vyberaná zrážkou Odvedenie zrazenej dane z príjmov právnických osôb vyberanej zrážkou mesačné
15.01.2014 Daň z príjmu právnickej osoby Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov právnických osôb mesačné
27.01.2014 Daň z pridanej hodnoty Splatnosť DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok štvrťročné
27.01.2014 Osobitný odvod finančných inštitúcií Zaplatenie osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií štvrťročné
27.01.2014 Spotrebná daň z piva Zaplatenie spotrebnej dane - alkoholický nápoj, ktorým je pivo mesačné
27.01.2014 Spotrebná daň z liehu Povinnosť oznámiť údaje osobou oprávnenou na distribúciu liehu mesačné
27.01.2014 Spotrebná daň z vína Zaplatenie spotrebnej dane - alkoholický nápoj, ktorým je víno a medziprodukt mesačné
27.01.2014 Spotrebná daň zo zemného plynu Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - zemný plyn mesačné
27.01.2014 Spotrebná daň z uhlia Zaplatenie spotrebnej dane - uhlie mesačné
27.01.2014 Spotrebná daň z uhlia Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - uhlie mesačné
27.01.2014 Spotrebná daň z elektriny Zaplatenie spotrebnej dane - elektrina mesačné
27.01.2014 Spotrebná daň z elektriny Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - elektrina mesačné
27.01.2014 Spotrebná daň z minerálneho oleja Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - minerálny olej mesačné
27.01.2014 Spotrebná daň z minerálneho oleja Zaplatenie spotrebnej dane - minerálny olej mesačné
27.01.2014 Spotrebná daň z tabakových výrobkov Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - tabakové výrobky mesačné
27.01.2014 Spotrebná daň z tabakových výrobkov Zaplatenie spotrebnej dane - tabakové výrobky mesačné
27.01.2014 Spotrebná daň z liehu Zaplatenie spotrebnej dane - alkoholický nápoj, ktorým je lieh mesačné
27.01.2014 Spotrebná daň z piva Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - alkoholický nápoj, ktorým je pivo mesačné
27.01.2014 Spotrebná daň z piva Zaplatenie spotrebnej dane - alkoholický nápoj, ktorým je pivo mesačné
27.01.2014 Spotrebná daň z vína Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - alkoholický nápoj, ktorým je víno a medziprodukt mesačné
27.01.2014 Daň z pridanej hodnoty Splatnosť DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac mesačné
27.01.2014 Daň z pridanej hodnoty Podanie daňového priznania DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok štvrťročné
27.01.2014 Daň z pridanej hodnoty Podanie daňového priznania DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac mesačné
27.01.2014 Daň z pridanej hodnoty Podanie súhrnného výkazu za kalendárny štvrťrok štvrťročné
27.01.2014 Daň z pridanej hodnoty Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac mesačné
27.01.2014 Spotrebná daň zo zemného plynu Zaplatenie spotrebnej dane - zemný plyn mesačné
30.01.2014 Daň vyberaná zrážkou Odvedenie zrazenej dane z príjmov vyberanej zrážkou  
Do 5 dní Daň zo závislej činnosti Odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti znížené o úhrn daňového bonusu  
31.01.2014 Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach mesačné
31.01.2014 Daň z motorových vozidiel Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel mesačné
31.01.2014 Daň z príjmu fyzickej osoby Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb mesačné
Do 5 dní Daň zo závislej činnosti Odvod osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti  
31.01.2014 Daň zo závislej činnosti Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti mesačné
31.01.2014 Daň z motorových vozidiel Zaplatenie dane vyplývajúce z daňového priznania k dani z motorových vozidiel ročné
31.01.2014 Daň z motorových vozidiel Podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel ročné
31.01.2014 Daň z príjmu právnickej osoby Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnických osôb mesačné

Február 

17.02.2014 Daň vyberaná zrážkou Odvedenie zrazenej dane z príjmov právnických osôb vyberanej zrážkou mesačné
17.02.2014 Daň z príjmu právnickej osoby Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov právnických osôb mesačné
17.02.2014 Daň z príjmu fyzickej osoby Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov fyzických osôb mesačné
17.02.2014 Daň vyberaná zrážkou Odvedenie zrazenej dane z príjmov fyzických osôb vyberanej zrážkou mesačné
25.02.2014 Daň z pridanej hodnoty Splatnosť DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac mesačné
25.02.2014 Daň z pridanej hodnoty Podanie daňového priznania DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac mesačné
25.02.2014 Daň z pridanej hodnoty Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac mesačné
25.02.2014 Spotrebná daň z minerálneho oleja Zaplatenie spotrebnej dane - minerálny olej mesačné
25.02.2014 Spotrebná daň z liehu Povinnosť oznámiť údaje osobou oprávnenou na distribúciu liehu mesačné
25.02.2014 Spotrebná daň zo zemného plynu Zaplatenie spotrebnej dane - zemný plyn mesačné
25.02.2014 Spotrebná daň zo zemného plynu Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - zemný plyn mesačné
25.02.2014 Spotrebná daň z uhlia Zaplatenie spotrebnej dane - uhlie mesačné
25.02.2014 Spotrebná daň z uhlia Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - uhlie mesačné
25.02.2014 Spotrebná daň z elektriny Zaplatenie spotrebnej dane - elektrina mesačné
25.02.2014 Spotrebná daň z minerálneho oleja Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - minerálny olej mesačné
25.02.2014 Daň z pridanej hodnoty Podanie kontrolného výkazu DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac mesačné
25.02.2014 Spotrebná daň z tabakových výrobkov Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - tabakové výrobky mesačné
25.02.2014 Spotrebná daň z tabakových výrobkov Zaplatenie spotrebnej dane - tabakové výrobky mesačné
25.02.2014 Spotrebná daň z liehu Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - alkoholický nápoj, ktorým je lieh mesačné
25.02.2014 Spotrebná daň z liehu Zaplatenie spotrebnej dane - alkoholický nápoj, ktorým je lieh mesačné
25.02.2014 Spotrebná daň z piva Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - alkoholický nápoj, ktorým je pivo mesačné
25.02.2014 Spotrebná daň z vína Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - alkoholický nápoj, ktorým je víno a medziprodukt mesačné
25.02.2014 Spotrebná daň z vína Zaplatenie spotrebnej dane - alkoholický nápoj, ktorým je víno a medziprodukt mesačné
25.02.2014 Spotrebná daň z elektriny Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - elektrina mesačné
Do 5 dní Daň zo závislej činnosti Odvod osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti  
Do 5 dní Daň zo závislej činnosti Odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti znížené o úhrn daňového bonusu  
28.02.2014 Daň zo závislej činnosti Zamestnávateľ písomne oznámi daňovému úradu výšku sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti mesačné
28.02.2014 Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach mesačné
28.02.2014 Daň z motorových vozidiel Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel mesačné
28.02.2014 Daň z príjmu fyzickej osoby Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb mesačné
28.02.2014 Daň z príjmu právnickej osoby Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnických osôb mesačné

Marec

17.03.2014 Daň vyberaná zrážkou Odvedenie zrazenej dane z príjmov fyzických osôb vyberanej zrážkou mesačné
17.03.2014 Daň vyberaná zrážkou Odvedenie zrazenej dane z príjmov právnických osôb vyberanej zrážkou mesačné
17.03.2014 Daň z príjmu právnickej osoby Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov právnických osôb mesačné
17.03.2014 Daň z príjmu fyzickej osoby Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov fyzických osôb mesačné
25.03.2014 Spotrebná daň zo zemného plynu Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - zemný plyn mesačné
25.03.2014 Spotrebná daň z uhlia Zaplatenie spotrebnej dane - uhlie mesačné
25.03.2014 Spotrebná daň z uhlia Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - uhlie mesačné
25.03.2014 Spotrebná daň z elektriny Zaplatenie spotrebnej dane - elektrina mesačné
25.03.2014 Spotrebná daň z elektriny Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - elektrina mesačné
25.03.2014 Spotrebná daň z vína Zaplatenie spotrebnej dane - alkoholický nápoj, ktorým je víno a medziprodukt mesačné
25.03.2014 Spotrebná daň z vína Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - alkoholický nápoj, ktorým je víno a medziprodukt mesačné
25.03.2014 Spotrebná daň z piva Zaplatenie spotrebnej dane - alkoholický nápoj, ktorým je pivo mesačné
25.03.2014 Spotrebná daň z piva Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - alkoholický nápoj, ktorým je pivo mesačné
25.03.2014 Spotrebná daň z liehu Zaplatenie spotrebnej dane - alkoholický nápoj, ktorým je lieh mesačné
25.03.2014 Daň z pridanej hodnoty Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac mesačné
25.03.2014 Daň z pridanej hodnoty Podanie daňového priznania DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac mesačné
25.03.2014 Daň z pridanej hodnoty Splatnosť DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac mesačné
25.03.2014 Daň z pridanej hodnoty Podanie kontrolného výkazu DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac mesačné
25.03.2014 Spotrebná daň z tabakových výrobkov Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - tabakové výrobky mesačné
25.03.2014 Spotrebná daň z tabakových výrobkov Zaplatenie spotrebnej dane - tabakové výrobky mesačné
25.03.2014 Spotrebná daň zo zemného plynu Zaplatenie spotrebnej dane - zemný plyn mesačné
25.03.2014 Spotrebná daň z liehu Povinnosť oznámiť údaje osobou oprávnenou na distribúciu liehu mesačné
25.03.2014 Spotrebná daň z liehu Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - alkoholický nápoj, ktorým je lieh mesačné
25.03.2014 Spotrebná daň z minerálneho oleja Zaplatenie spotrebnej dane - minerálny olej mesačné
25.03.2014 Spotrebná daň z minerálneho oleja Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - minerálny olej mesačné
31.03.2014 Daň zo závislej činnosti Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti mesačné
31.03.2014 Daň z príjmu právnickej osoby Podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb ročné
31.03.2014 Daň z príjmu fyzickej osoby Podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb ročné
Do 5 dní Daň zo závislej činnosti Odvod osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti  
Do 5 dní Daň zo závislej činnosti Odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti znížené o úhrn daňového bonusu  
31.03.2014 Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach mesačné
31.03.2014 Daň z motorových vozidiel Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel štvrťročné
31.03.2014 Daň z motorových vozidiel Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel mesačné
31.03.2014 Daň z príjmu fyzickej osoby Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb štvrťročné
31.03.2014 Daň z príjmu právnickej osoby Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov právnických osôb štvrťročné
31.03.2014 Daň z príjmu fyzickej osoby Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb mesačné
31.03.2014 Daň z príjmu právnickej osoby Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnických osôb mesačné
31.03.2014 Daň z príjmu právnickej osoby Zaplatenie dane vyplývajúce z daňového priznania právnických osôb ročné
31.03.2014 Daň zo závislej činnosti Zamestnávateľ písomne oznámi daňovému úradu výšku sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti mesačné
31.03.2014 Daň z príjmu fyzickej osoby Zaplatenie dane vyplývajúce z daňového priznania fyzických osôb ročné

Apríl

15.04.2014 Daň vyberaná zrážkou Odvedenie zrazenej dane z príjmov právnických osôb vyberanej zrážkou mesačné
15.04.2014 Daň z príjmu právnickej osoby Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov právnických osôb mesačné
15.04.2014 Daň z príjmu fyzickej osoby Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov fyzických osôb mesačné
15.04.2014 Daň vyberaná zrážkou Odvedenie zrazenej dane z príjmov fyzických osôb vyberanej zrážkou mesačné
25.04.2014 Daň z pridanej hodnoty Splatnosť DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac mesačné
25.04.2014 Daň z pridanej hodnoty Splatnosť DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok štvrťročné
25.04.2014 Osobitný odvod finančných inštitúcií Zaplatenie osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií štvrťročné
25.04.2014 Daň z pridanej hodnoty Podanie daňového priznania DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok štvrťročné
25.04.2014 Daň z pridanej hodnoty Podanie daňového priznania DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac mesačné
25.04.2014 Daň z pridanej hodnoty Podanie súhrnného výkazu za kalendárny štvrťrok štvrťročné
25.04.2014 Daň z pridanej hodnoty Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac mesačné
25.04.2014 Daň z pridanej hodnoty Podanie kontrolného výkazu DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok štvrťročné
25.04.2014 Daň z pridanej hodnoty Podanie kontrolného výkazu DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac mesačné
25.04.2014 Spotrebná daň z liehu Povinnosť oznámiť údaje osobou oprávnenou na distribúciu liehu mesačné
25.04.2014 Spotrebná daň zo zemného plynu Zaplatenie spotrebnej dane - zemný plyn mesačné
25.04.2014 Spotrebná daň zo zemného plynu Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - zemný plyn mesačné
25.04.2014 Spotrebná daň z uhlia Zaplatenie spotrebnej dane - uhlie mesačné
25.04.2014 Spotrebná daň z uhlia Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - uhlie mesačné
25.04.2014 Spotrebná daň z elektriny Zaplatenie spotrebnej dane - elektrina mesačné
25.04.2014 Spotrebná daň z elektriny Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - elektrina mesačné
25.04.2014 Spotrebná daň z vína Zaplatenie spotrebnej dane - alkoholický nápoj, ktorým je víno a medziprodukt mesačné
25.04.2014 Spotrebná daň z minerálneho oleja Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - minerálny olej mesačné
25.04.2014 Spotrebná daň z minerálneho oleja Zaplatenie spotrebnej dane - minerálny olej mesačné
25.04.2014 Spotrebná daň z tabakových výrobkov Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - tabakové výrobky mesačné
25.04.2014 Spotrebná daň z tabakových výrobkov Zaplatenie spotrebnej dane - tabakové výrobky mesačné
25.04.2014 Spotrebná daň z liehu Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - alkoholický nápoj, ktorým je lieh mesačné
25.04.2014 Spotrebná daň z liehu Zaplatenie spotrebnej dane - alkoholický nápoj, ktorým je lieh mesačné
25.04.2014 Spotrebná daň z piva Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - alkoholický nápoj, ktorým je pivo mesačné
25.04.2014 Spotrebná daň z piva Zaplatenie spotrebnej dane - alkoholický nápoj, ktorým je pivo mesačné
25.04.2014 Spotrebná daň z vína Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - alkoholický nápoj, ktorým je víno a medziprodukt mesačné
Do 5 dní Daň zo závislej činnosti Odvod osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti  
Do 5 dní Daň zo závislej činnosti Odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti znížené o úhrn daňového bonusu  
30.04.2014 Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach mesačné
30.04.2014 Daň z príjmu právnickej osoby Zaplatenie rozdielu vzniknutého na zaplatených preddavkoch na daň z príjmov právnických osôb  
30.04.2014 Daň zo závislej činnosti Podanie hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti ročné
30.04.2014 Daň z príjmu fyzickej osoby Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb mesačné
30.04.2014 Daň z príjmu právnickej osoby Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnických osôb mesačné
30.04.2014 Daň zo závislej činnosti Zamestnávateľ písomne oznámi daňovému úradu výšku sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti mesačné
30.04.2014 Daň zo závislej činnosti Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti mesačné
30.04.2014 Daň z motorových vozidiel Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel mesačné

Máj

15.05.2014 Daň z príjmu právnickej osoby Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov právnických osôb mesačné
15.05.2014 Daň z príjmu fyzickej osoby Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov fyzických osôb mesačné
15.05.2014 Daň vyberaná zrážkou Odvedenie zrazenej dane z príjmov fyzických osôb vyberanej zrážkou mesačné
15.05.2014 Daň vyberaná zrážkou Odvedenie zrazenej dane z príjmov právnických osôb vyberanej zrážkou mesačné
Do 5 dní Daň zo závislej činnosti Odvod osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti  
26.05.2014 Spotrebná daň z minerálneho oleja Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - minerálny olej mesačné
26.05.2014 Spotrebná daň z minerálneho oleja Zaplatenie spotrebnej dane - minerálny olej mesačné
26.05.2014 Spotrebná daň z tabakových výrobkov Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - tabakové výrobky mesačné
26.05.2014 Spotrebná daň z tabakových výrobkov Zaplatenie spotrebnej dane - tabakové výrobky mesačné
26.05.2014 Daň z pridanej hodnoty Podanie kontrolného výkazu DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac mesačné
26.05.2014 Spotrebná daň z liehu Zaplatenie spotrebnej dane - alkoholický nápoj, ktorým je lieh mesačné
26.05.2014 Spotrebná daň z piva Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - alkoholický nápoj, ktorým je pivo mesačné
26.05.2014 Spotrebná daň z piva Zaplatenie spotrebnej dane - alkoholický nápoj, ktorým je pivo mesačné
26.05.2014 Spotrebná daň z vína Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - alkoholický nápoj, ktorým je víno a medziprodukt mesačné
26.05.2014 Spotrebná daň z vína Zaplatenie spotrebnej dane - alkoholický nápoj, ktorým je víno a medziprodukt mesačné
26.05.2014 Spotrebná daň z elektriny Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - elektrina mesačné
26.05.2014 Spotrebná daň z elektriny Zaplatenie spotrebnej dane - elektrina mesačné
26.05.2014 Spotrebná daň z uhlia Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - uhlie mesačné
26.05.2014 Spotrebná daň z uhlia Zaplatenie spotrebnej dane - uhlie mesačné
26.05.2014 Spotrebná daň zo zemného plynu Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - zemný plyn mesačné
26.05.2014 Spotrebná daň zo zemného plynu Zaplatenie spotrebnej dane - zemný plyn mesačné
26.05.2014 Spotrebná daň z liehu Povinnosť oznámiť údaje osobou oprávnenou na distribúciu liehu mesačné
Do 5 dní Daň zo závislej činnosti Odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti znížené o úhrn daňového bonusu  
26.05.2014 Daň z pridanej hodnoty Splatnosť DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac mesačné
26.05.2014 Daň z pridanej hodnoty Podanie daňového priznania DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac mesačné
26.05.2014 Daň z pridanej hodnoty Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac mesačné
26.05.2014 Spotrebná daň z liehu Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - alkoholický nápoj, ktorým je lieh mesačné

Jún

02.06.2014 Daň zo závislej činnosti Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti mesačné
02.06.2014 Daň zo závislej činnosti Zamestnávateľ písomne oznámi daňovému úradu výšku sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti mesačné
02.06.2014 Daň z príjmu právnickej osoby Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnických osôb mesačné
02.06.2014 Daň z príjmu fyzickej osoby Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb mesačné
02.06.2014 Daň z motorových vozidiel Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel mesačné
02.06.2014 Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach mesačné
16.06.2014 Daň z príjmu fyzickej osoby Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov fyzických osôb mesačné
16.06.2014 Daň z príjmu právnickej osoby Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov právnických osôb mesačné
16.06.2014 Daň vyberaná zrážkou Odvedenie zrazenej dane z príjmov právnických osôb vyberanej zrážkou mesačné
16.06.2014 Daň vyberaná zrážkou Odvedenie zrazenej dane z príjmov fyzických osôb vyberanej zrážkou mesačné
25.06.2014 Daň z pridanej hodnoty Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac mesačné
25.06.2014 Daň z pridanej hodnoty Podanie daňového priznania DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac mesačné
25.06.2014 Daň z pridanej hodnoty Splatnosť DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac mesačné
25.06.2014 Spotrebná daň z minerálneho oleja Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - minerálny olej mesačné
25.06.2014 Spotrebná daň z minerálneho oleja Zaplatenie spotrebnej dane - minerálny olej mesačné
25.06.2014 Spotrebná daň z tabakových výrobkov Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - tabakové výrobky mesačné
25.06.2014 Spotrebná daň z tabakových výrobkov Zaplatenie spotrebnej dane - tabakové výrobky mesačné
25.06.2014 Spotrebná daň z liehu Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - alkoholický nápoj, ktorým je lieh mesačné
25.06.2014 Spotrebná daň z liehu Zaplatenie spotrebnej dane - alkoholický nápoj, ktorým je lieh mesačné
25.06.2014 Spotrebná daň z piva Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - alkoholický nápoj, ktorým je pivo mesačné
25.06.2014 Spotrebná daň z piva Zaplatenie spotrebnej dane - alkoholický nápoj, ktorým je pivo mesačné
25.06.2014 Spotrebná daň z vína Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - alkoholický nápoj, ktorým je víno a medziprodukt mesačné
25.06.2014 Spotrebná daň z vína Zaplatenie spotrebnej dane - alkoholický nápoj, ktorým je víno a medziprodukt mesačné
25.06.2014 Spotrebná daň z elektriny Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - elektrina mesačné
25.06.2014 Spotrebná daň z elektriny Zaplatenie spotrebnej dane - elektrina mesačné
25.06.2014 Spotrebná daň z uhlia Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - uhlie mesačné
25.06.2014 Spotrebná daň z uhlia Zaplatenie spotrebnej dane - uhlie mesačné
25.06.2014 Spotrebná daň zo zemného plynu Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - zemný plyn mesačné
25.06.2014 Spotrebná daň zo zemného plynu Zaplatenie spotrebnej dane - zemný plyn mesačné
25.06.2014 Spotrebná daň z liehu Povinnosť oznámiť údaje osobou oprávnenou na distribúciu liehu mesačné
25.06.2014 Daň z pridanej hodnoty Podanie kontrolného výkazu DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac mesačné
Do 5 dní Daň zo závislej činnosti Odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti znížené o úhrn daňového bonusu  
Do 5 dní Daň zo závislej činnosti Odvod osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti  
30.06.2014 Daň zo závislej činnosti Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti mesačné
30.06.2014 Daň zo závislej činnosti Zamestnávateľ písomne oznámi daňovému úradu výšku sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti mesačné
30.06.2014 Daň z príjmu právnickej osoby Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnických osôb mesačné
30.06.2014 Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach mesačné
30.06.2014 Daň z príjmu právnickej osoby Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov právnických osôb mesačné
30.06.2014 Daň z motorových vozidiel Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel mesačné
30.06.2014 Daň z motorových vozidiel Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel štvrťročné
30.06.2014 Daň z príjmu fyzickej osoby Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb štvrťročné
30.06.2014 Daň z príjmu fyzickej osoby Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb mesačné

Júl

15.07.2014 Daň vyberaná zrážkou Odvedenie zrazenej dane z príjmov právnických osôb vyberanej zrážkou mesačné
15.07.2014 Daň z príjmu právnickej osoby Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov právnických osôb mesačné
15.07.2014 Daň z príjmu fyzickej osoby Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov fyzických osôb mesačné
15.07.2014 Daň vyberaná zrážkou Odvedenie zrazenej dane z príjmov fyzických osôb vyberanej zrážkou mesačné
25.07.2014 Daň z pridanej hodnoty Splatnosť DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac mesačné
25.07.2014 Daň z pridanej hodnoty Splatnosť DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok štvrťročné
25.07.2014 Osobitný odvod finančných inštitúcií Zaplatenie osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií štvrťročné
25.07.2014 Daň z pridanej hodnoty Podanie daňového priznania DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok štvrťročné
25.07.2014 Daň z pridanej hodnoty Podanie daňového priznania DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac mesačné
25.07.2014 Daň z pridanej hodnoty Podanie súhrnného výkazu za kalendárny štvrťrok štvrťročné
25.07.2014 Daň z pridanej hodnoty Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac mesačné
25.07.2014 Daň z pridanej hodnoty Podanie kontrolného výkazu DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok štvrťročné
25.07.2014 Daň z pridanej hodnoty Podanie kontrolného výkazu DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac mesačné
25.07.2014 Spotrebná daň z vína Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - alkoholický nápoj, ktorým je víno a medziprodukt mesačné
25.07.2014 Spotrebná daň z piva Zaplatenie spotrebnej dane - alkoholický nápoj, ktorým je pivo mesačné
25.07.2014 Spotrebná daň z piva Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - alkoholický nápoj, ktorým je pivo mesačné
25.07.2014 Spotrebná daň z liehu Zaplatenie spotrebnej dane - alkoholický nápoj, ktorým je lieh mesačné
25.07.2014 Spotrebná daň z liehu Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - alkoholický nápoj, ktorým je lieh mesačné
25.07.2014 Spotrebná daň z tabakových výrobkov Zaplatenie spotrebnej dane - tabakové výrobky mesačné
25.07.2014 Spotrebná daň z vína Zaplatenie spotrebnej dane - alkoholický nápoj, ktorým je víno a medziprodukt mesačné
25.07.2014 Spotrebná daň z elektriny Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - elektrina mesačné
25.07.2014 Spotrebná daň z elektriny Zaplatenie spotrebnej dane - elektrina mesačné
25.07.2014 Spotrebná daň z uhlia Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - uhlie mesačné
25.07.2014 Spotrebná daň z uhlia Zaplatenie spotrebnej dane - uhlie mesačné
25.07.2014 Spotrebná daň zo zemného plynu Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - zemný plyn mesačné
25.07.2014 Spotrebná daň zo zemného plynu Zaplatenie spotrebnej dane - zemný plyn mesačné
25.07.2014 Spotrebná daň z liehu Povinnosť oznámiť údaje osobou oprávnenou na distribúciu liehu mesačné
25.07.2014 Spotrebná daň z minerálneho oleja Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - minerálny olej mesačné
25.07.2014 Spotrebná daň z minerálneho oleja Zaplatenie spotrebnej dane - minerálny olej mesačné
25.07.2014 Spotrebná daň z tabakových výrobkov Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - tabakové výrobky mesačné
Do 5 dní Daň zo závislej činnosti Odvod osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti  
Do 5 dní Daň zo závislej činnosti Odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti znížené o úhrn daňového bonusu  
31.07.2014 Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach mesačné
31.07.2014 Daň z motorových vozidiel Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel mesačné
31.07.2014 Daň z príjmu fyzickej osoby Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb mesačné
31.07.2014 Daň z príjmu právnickej osoby Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnických osôb mesačné
31.07.2014 Daň zo závislej činnosti Zamestnávateľ písomne oznámi daňovému úradu výšku sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti mesačné
31.07.2014 Daň zo závislej činnosti Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti mesačné

August

15.08.2014 Daň z príjmu právnickej osoby Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov právnických osôb mesačné
15.08.2014 Daň z príjmu fyzickej osoby Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov fyzických osôb mesačné
15.08.2014 Daň vyberaná zrážkou Odvedenie zrazenej dane z príjmov fyzických osôb vyberanej zrážkou mesačné
15.08.2014 Daň vyberaná zrážkou Odvedenie zrazenej dane z príjmov právnických osôb vyberanej zrážkou mesačné
25.08.2014 Daň z pridanej hodnoty Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac mesačné
25.08.2014 Spotrebná daň z minerálneho oleja Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - minerálny olej mesačné
25.08.2014 Spotrebná daň z minerálneho oleja Zaplatenie spotrebnej dane - minerálny olej mesačné
25.08.2014 Spotrebná daň z tabakových výrobkov Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - tabakové výrobky mesačné
25.08.2014 Spotrebná daň z tabakových výrobkov Zaplatenie spotrebnej dane - tabakové výrobky mesačné
25.08.2014 Spotrebná daň z liehu Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - alkoholický nápoj, ktorým je lieh mesačné
25.08.2014 Spotrebná daň z liehu Zaplatenie spotrebnej dane - alkoholický nápoj, ktorým je lieh mesačné
25.08.2014 Spotrebná daň z piva Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - alkoholický nápoj, ktorým je pivo mesačné
25.08.2014 Spotrebná daň z piva Zaplatenie spotrebnej dane - alkoholický nápoj, ktorým je pivo mesačné
25.08.2014 Spotrebná daň z vína Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - alkoholický nápoj, ktorým je víno a medziprodukt mesačné
25.08.2014 Spotrebná daň z vína Zaplatenie spotrebnej dane - alkoholický nápoj, ktorým je víno a medziprodukt mesačné
25.08.2014 Spotrebná daň z elektriny Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - elektrina mesačné
25.08.2014 Spotrebná daň z elektriny Zaplatenie spotrebnej dane - elektrina mesačné
25.08.2014 Spotrebná daň z uhlia Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - uhlie mesačné
25.08.2014 Spotrebná daň z uhlia Zaplatenie spotrebnej dane - uhlie mesačné
25.08.2014 Spotrebná daň zo zemného plynu Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - zemný plyn mesačné
25.08.2014 Spotrebná daň zo zemného plynu Zaplatenie spotrebnej dane - zemný plyn mesačné
25.08.2014 Spotrebná daň z liehu Povinnosť oznámiť údaje osobou oprávnenou na distribúciu liehu mesačné
Do 5 dní Daň zo závislej činnosti Odvod osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti  
Do 5 dní Daň zo závislej činnosti Odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti znížené o úhrn daňového bonusu  
25.08.2014 Daň z pridanej hodnoty Podanie kontrolného výkazu DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac mesačné
25.08.2014 Daň z pridanej hodnoty Podanie daňového priznania DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac mesačné
25.08.2014 Daň z pridanej hodnoty Splatnosť DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac mesačné

September

02.09.2014 Daň z príjmu právnickej osoby Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnických osôb mesačné
02.09.2014 Daň zo závislej činnosti Zamestnávateľ písomne oznámi daňovému úradu výšku sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti mesačné
02.09.2014 Daň zo závislej činnosti Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti mesačné
02.09.2014 Daň z príjmu fyzickej osoby Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb mesačné
02.09.2014 Daň z motorových vozidiel Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel mesačné
02.09.2014 Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach mesačné
16.09.2014 Daň z príjmu fyzickej osoby Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov fyzických osôb mesačné
16.09.2014 Daň z príjmu právnickej osoby Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov právnických osôb mesačné
16.09.2014 Daň vyberaná zrážkou Odvedenie zrazenej dane z príjmov právnických osôb vyberanej zrážkou mesačné
16.09.2014 Daň vyberaná zrážkou Odvedenie zrazenej dane z príjmov fyzických osôb vyberanej zrážkou mesačné
25.09.2014 Daň z pridanej hodnoty Splatnosť DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac mesačné
25.09.2014 Daň z pridanej hodnoty Podanie daňového priznania DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac mesačné
25.09.2014 Daň z pridanej hodnoty Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac mesačné
25.09.2014 Spotrebná daň z liehu Povinnosť oznámiť údaje osobou oprávnenou na distribúciu liehu mesačné
25.09.2014 Spotrebná daň zo zemného plynu Zaplatenie spotrebnej dane - zemný plyn mesačné
25.09.2014 Spotrebná daň zo zemného plynu Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - zemný plyn mesačné
25.09.2014 Spotrebná daň z uhlia Zaplatenie spotrebnej dane - uhlie mesačné
25.09.2014 Spotrebná daň z uhlia Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - uhlie mesačné
25.09.2014 Spotrebná daň z elektriny Zaplatenie spotrebnej dane - elektrina mesačné
25.09.2014 Spotrebná daň z elektriny Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - elektrina mesačné
25.09.2014 Spotrebná daň z vína Zaplatenie spotrebnej dane - alkoholický nápoj, ktorým je víno a medziprodukt mesačné
25.09.2014 Spotrebná daň z vína Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - alkoholický nápoj, ktorým je víno a medziprodukt mesačné
25.09.2014 Spotrebná daň z piva Zaplatenie spotrebnej dane - alkoholický nápoj, ktorým je pivo mesačné
25.09.2014 Spotrebná daň z piva Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - alkoholický nápoj, ktorým je pivo mesačné
25.09.2014 Spotrebná daň z liehu Zaplatenie spotrebnej dane - alkoholický nápoj, ktorým je lieh mesačné
25.09.2014 Spotrebná daň z minerálneho oleja Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - minerálny olej mesačné
25.09.2014 Spotrebná daň z minerálneho oleja Zaplatenie spotrebnej dane - minerálny olej mesačné
25.09.2014 Spotrebná daň z tabakových výrobkov Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - tabakové výrobky mesačné
25.09.2014 Spotrebná daň z tabakových výrobkov Zaplatenie spotrebnej dane - tabakové výrobky mesačné
25.09.2014 Daň z pridanej hodnoty Podanie kontrolného výkazu DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac mesačné
25.09.2014 Spotrebná daň z liehu Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - alkoholický nápoj, ktorým je lieh mesačné
30.09.2014 Spotrebná daň z liehu Povinnosť uzatvorenia evidencie liehu ročné
Do 5 dní Daň zo závislej činnosti Odvod osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti  
Do 5 dní Daň zo závislej činnosti Odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti znížené o úhrn daňového bonusu  
30.09.2014 Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach mesačné
30.09.2014 Daň z príjmu fyzickej osoby Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb štvrťročné
30.09.2014 Daň zo závislej činnosti Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti mesačné
30.09.2014 Daň z motorových vozidiel Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel mesačné
30.09.2014 Daň z príjmu právnickej osoby Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov právnických osôb štvrťročné
30.09.2014 Daň z príjmu fyzickej osoby Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb mesačné
30.09.2014 Daň z príjmu právnickej osoby Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnických osôb mesačné
30.09.2014 Daň zo závislej činnosti Zamestnávateľ písomne oznámi daňovému úradu výšku sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti mesačné
30.09.2014 Daň z motorových vozidiel Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel štvrťročné

Október

15.10.2014 Daň vyberaná zrážkou Odvedenie zrazenej dane z príjmov právnických osôb vyberanej zrážkou mesačné
15.10.2014 Daň z príjmu právnickej osoby Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov právnických osôb mesačné
15.10.2014 Daň z príjmu fyzickej osoby Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov fyzických osôb mesačné
15.10.2014 Daň vyberaná zrážkou Odvedenie zrazenej dane z príjmov fyzických osôb vyberanej zrážkou mesačné
27.10.2014 Daň z pridanej hodnoty Splatnosť DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac mesačné
27.10.2014 Daň z pridanej hodnoty Splatnosť DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok štvrťročné
27.10.2014 Osobitný odvod finančných inštitúcií Zaplatenie osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií štvrťročné
27.10.2014 Daň z pridanej hodnoty Podanie daňového priznania DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok štvrťročné
27.10.2014 Daň z pridanej hodnoty Podanie daňového priznania DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac mesačné
27.10.2014 Daň z pridanej hodnoty Podanie súhrnného výkazu za kalendárny štvrťrok štvrťročné
27.10.2014 Daň z pridanej hodnoty Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac mesačné
27.10.2014 Spotrebná daň zo zemného plynu Zaplatenie spotrebnej dane - zemný plyn mesačné
27.10.2014 Spotrebná daň z liehu Povinnosť oznámiť údaje osobou oprávnenou na distribúciu liehu mesačné
27.10.2014 Spotrebná daň zo zemného plynu Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - zemný plyn mesačné
27.10.2014 Spotrebná daň z uhlia Zaplatenie spotrebnej dane - uhlie mesačné
27.10.2014 Spotrebná daň z uhlia Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - uhlie mesačné
27.10.2014 Spotrebná daň z elektriny Zaplatenie spotrebnej dane - elektrina mesačné
27.10.2014 Spotrebná daň z elektriny Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - elektrina mesačné
27.10.2014 Spotrebná daň z vína Zaplatenie spotrebnej dane - alkoholický nápoj, ktorým je víno a medziprodukt mesačné
27.10.2014 Daň z pridanej hodnoty Podanie kontrolného výkazu DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok štvrťročné
27.10.2014 Daň z pridanej hodnoty Podanie kontrolného výkazu DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac mesačné
27.10.2014 Spotrebná daň z minerálneho oleja Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - minerálny olej mesačné
27.10.2014 Spotrebná daň z minerálneho oleja Zaplatenie spotrebnej dane - minerálny olej mesačné
27.10.2014 Spotrebná daň z tabakových výrobkov Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - tabakové výrobky mesačné
27.10.2014 Spotrebná daň z tabakových výrobkov Zaplatenie spotrebnej dane - tabakové výrobky mesačné
27.10.2014 Spotrebná daň z liehu Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - alkoholický nápoj, ktorým je lieh mesačné
27.10.2014 Spotrebná daň z liehu Zaplatenie spotrebnej dane - alkoholický nápoj, ktorým je lieh mesačné
27.10.2014 Spotrebná daň z piva Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - alkoholický nápoj, ktorým je pivo mesačné
27.10.2014 Spotrebná daň z piva Zaplatenie spotrebnej dane - alkoholický nápoj, ktorým je pivo mesačné
27.10.2014 Spotrebná daň z vína Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - alkoholický nápoj, ktorým je víno a medziprodukt mesačné
Do 5 dní Daň zo závislej činnosti Odvod osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti  
Do 5 dní Daň zo závislej činnosti Odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti znížené o úhrn daňového bonusu  
31.10.2014 Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach mesačné
31.10.2014 Daň z motorových vozidiel Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel mesačné
31.10.2014 Daň z príjmu fyzickej osoby Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb mesačné
31.10.2014 Daň z príjmu právnickej osoby Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnických osôb mesačné
31.10.2014 Daň zo závislej činnosti Zamestnávateľ písomne oznámi daňovému úradu výšku sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti mesačné
31.10.2014 Daň zo závislej činnosti Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti mesačné

November

18.11.2014 Daň z príjmu právnickej osoby Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov právnických osôb mesačné
18.11.2014 Daň z príjmu fyzickej osoby Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov fyzických osôb mesačné
18.11.2014 Daň vyberaná zrážkou Odvedenie zrazenej dane z príjmov fyzických osôb vyberanej zrážkou mesačné
18.11.2014 Daň vyberaná zrážkou Odvedenie zrazenej dane z príjmov právnických osôb vyberanej zrážkou mesačné
Do 5 dní Daň zo závislej činnosti Odvod osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti  
25.11.2014 Spotrebná daň z minerálneho oleja Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - minerálny olej mesačné
25.11.2014 Spotrebná daň z minerálneho oleja Zaplatenie spotrebnej dane - minerálny olej mesačné
25.11.2014 Spotrebná daň z tabakových výrobkov Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - tabakové výrobky mesačné
25.11.2014 Spotrebná daň z tabakových výrobkov Zaplatenie spotrebnej dane - tabakové výrobky mesačné
25.11.2014 Daň z pridanej hodnoty Podanie kontrolného výkazu DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac mesačné
25.11.2014 Spotrebná daň z liehu Zaplatenie spotrebnej dane - alkoholický nápoj, ktorým je lieh mesačné
25.11.2014 Spotrebná daň z piva Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - alkoholický nápoj, ktorým je pivo mesačné
25.11.2014 Spotrebná daň z piva Zaplatenie spotrebnej dane - alkoholický nápoj, ktorým je pivo mesačné
25.11.2014 Spotrebná daň z vína Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - alkoholický nápoj, ktorým je víno a medziprodukt mesačné
25.11.2014 Spotrebná daň z vína Zaplatenie spotrebnej dane - alkoholický nápoj, ktorým je víno a medziprodukt mesačné
25.11.2014 Spotrebná daň z elektriny Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - elektrina mesačné
25.11.2014 Spotrebná daň z elektriny Zaplatenie spotrebnej dane - elektrina mesačné
25.11.2014 Spotrebná daň z uhlia Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - uhlie mesačné
25.11.2014 Spotrebná daň z uhlia Zaplatenie spotrebnej dane - uhlie mesačné
25.11.2014 Spotrebná daň zo zemného plynu Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - zemný plyn mesačné
25.11.2014 Spotrebná daň zo zemného plynu Zaplatenie spotrebnej dane - zemný plyn mesačné
25.11.2014 Spotrebná daň z liehu Povinnosť oznámiť údaje osobou oprávnenou na distribúciu liehu mesačné
Do 5 dní Daň zo závislej činnosti Odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti znížené o úhrn daňového bonusu  
25.11.2014 Daň z pridanej hodnoty Splatnosť DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac mesačné
25.11.2014 Daň z pridanej hodnoty Podanie daňového priznania DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac mesačné
25.11.2014 Daň z pridanej hodnoty Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac mesačné
25.11.2014 Spotrebná daň z liehu Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - alkoholický nápoj, ktorým je lieh mesačné

December

01.12.2014 Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach mesačné
01.12.2014 Daň zo závislej činnosti Zamestnávateľ písomne oznámi daňovému úradu výšku sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti mesačné
01.12.2014 Daň z príjmu právnickej osoby Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnických osôb mesačné
01.12.2014 Daň z príjmu fyzickej osoby Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb mesačné
01.12.2014 Daň zo závislej činnosti Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti mesačné
01.12.2014 Daň z motorových vozidiel Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel mesačné
15.12.2014 Daň z príjmu fyzickej osoby Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov fyzických osôb mesačné
15.12.2014 Daň z príjmu právnickej osoby Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov právnických osôb mesačné
15.12.2014 Daň vyberaná zrážkou Odvedenie zrazenej dane z príjmov právnických osôb vyberanej zrážkou mesačné
15.12.2014 Daň vyberaná zrážkou Odvedenie zrazenej dane z príjmov fyzických osôb vyberanej zrážkou mesačné
29.12.2014 Spotrebná daň zo zemného plynu Zaplatenie spotrebnej dane - zemný plyn mesačné
29.12.2014 Spotrebná daň z liehu Povinnosť oznámiť údaje osobou oprávnenou na distribúciu liehu mesačné
29.12.2014 Spotrebná daň zo zemného plynu Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - zemný plyn mesačné
29.12.2014 Spotrebná daň z uhlia Zaplatenie spotrebnej dane - uhlie mesačné
29.12.2014 Daň z pridanej hodnoty Podanie kontrolného výkazu DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac mesačné
29.12.2014 Spotrebná daň z uhlia Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - uhlie mesačné
29.12.2014 Spotrebná daň z elektriny Zaplatenie spotrebnej dane - elektrina mesačné
29.12.2014 Spotrebná daň z elektriny Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - elektrina mesačné
29.12.2014 Spotrebná daň z vína Zaplatenie spotrebnej dane - alkoholický nápoj, ktorým je víno a medziprodukt mesačné
29.12.2014 Spotrebná daň z vína Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - alkoholický nápoj, ktorým je víno a medziprodukt mesačné
29.12.2014 Spotrebná daň z piva Zaplatenie spotrebnej dane - alkoholický nápoj, ktorým je pivo mesačné
29.12.2014 Daň z pridanej hodnoty Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac mesačné
29.12.2014 Daň z pridanej hodnoty Podanie daňového priznania DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac mesačné
29.12.2014 Daň z pridanej hodnoty Splatnosť DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac mesačné
29.12.2014 Spotrebná daň z minerálneho oleja Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - minerálny olej mesačné
29.12.2014 Spotrebná daň z minerálneho oleja Zaplatenie spotrebnej dane - minerálny olej mesačné
29.12.2014 Spotrebná daň z tabakových výrobkov Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - tabakové výrobky mesačné
29.12.2014 Spotrebná daň z tabakových výrobkov Zaplatenie spotrebnej dane - tabakové výrobky mesačné
29.12.2014 Spotrebná daň z liehu Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - alkoholický nápoj, ktorým je lieh mesačné
29.12.2014 Spotrebná daň z liehu Zaplatenie spotrebnej dane - alkoholický nápoj, ktorým je lieh mesačné
29.12.2014 Spotrebná daň z piva Podanie daňového priznania na spotrebnú daň - alkoholický nápoj, ktorým je pivo mesačné
31.12.2014 Daň zo závislej činnosti Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti mesačné
31.12.2014 Daň zo závislej činnosti Zamestnávateľ písomne oznámi daňovému úradu výšku sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti mesačné
31.12.2014 Daň z príjmu právnickej osoby Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnických osôb mesačné
31.12.2014 Daň z príjmu fyzickej osoby Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb mesačné
31.12.2014 Daň z príjmu právnickej osoby Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov právnických osôb štvrťročné
Do 5 dní Daň zo závislej činnosti Odvod osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti  
31.12.2014 Daň z motorových vozidiel Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel štvrťročné
31.12.2014 Daň z príjmu fyzickej osoby Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb štvrťročné
31.12.2014 Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach mesačné
Do 5 dní Daň zo závislej činnosti Odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti znížené o úhrn daňového bonusu  
31.12.2014 Daň z motorových vozidiel Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel mesačné

Reklama

Anketa

Rozmýšľali ste o premiestnení Vašej firmy do daňového raja?

áno, už som tak urobil - 14.3%
áno pripravujem sa na to - 35.7%
nie nerozmýšľal som - 35.7%
nie nerozmýšľal som a ani tak neurobím - 14.3%
The voting for this poll has ended on: september 9, 2013

Partneri projektu

judikaty sita

Ekonomický portál financnik.sk Vám prináša

ginal robinson banner